@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


İki Cihan Saadeti. Dindar Kadın
Dünya bir metâdır, geçici bir faydadan ibarettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı varlığı dindar kadındır.”[Müslim, Nikâh 15; İbni Mâce, Nikâh 5]
Hiçbir şekilde gönül bağlamaya değmeyen bu dünyanın en değerli varlığı, Resûl-i Ekrem Efendimiz tarafından dindar kadın olarak belirtilmiştir. 
Dindar kadının kocasına sağladığı faydaları saymadan önce, bir fazilet timsali olan dindar kadının ne yüce gönüllü olduğunu ifade etmeye kelimeler yetmez. Bir adamın , dindar bir eşi varsa o insan cenneti de dünyada iken yaşar. Bunun için Resullulah aleyhisselam, kadının genellikle malı, soyu veya güzelliği gibi sebeplerle eş olarak seçildiğini belirttikten sonra: “Sen dindar olan kadınla evlen ki, mutlu olabilesin” [Buhârî, Nikâh 15; Müslim, Radâ` 53.]  buyurmasındaki incelik konumuzu daha da anlaşılır hale getirecektir.
Zira erkeğini bu değersiz dünya hayatına kapılıp mahvolmaktan koruyan dindar kadındır. Böyle asil bir varlık, kocasını hem şehvet girdabında boğulmaktan kurtarır; hem de onu daha fazla dünyalık kazanmaya zorlamayarak gayr-i meşrû kazanç yollarına dalmaktan korur. Böyle olmadığı takdirde, dünya hayatı geçici de olsa, bir faydalanma yerinden çok bir azâb yeri, bir çilehâne olur.
Dindar kadın, İmam Gazzâlî’nin de dediği gibi, kocasının dinî vazifelerini hakkıyla yerine getirmesine yardım eder. Dindar olmayan kadın ise, kocasını dinin gereklerini yapmaktan alıkoyabileceği gibi, onu kötü yollara da sürükleyebilir.


İnsanı mutlu eden üç şey vardır: Dindar kadın, iyi bir ev, iyi bir binek. İnsanı mutsuz eden üç şey ise kötü bir kadın, kötü bir ev, kötü bir binek.”[[4] Ahmed İbni Hanbel, Müsned, I, 168.]
Dindar bir kadın alarak, evlilik kuran erkeklerin yükü daha da ağırdır. Zira, hanımnlarına iyi davranmayan erkek, hanımı ne kadar dindar da olsa aldığı emanete ihanet etmiştir.
Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Mü’minlerin îmân bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır. Hayırlınız, kadınlarına karşı hayırlı olanlardır.” (Tirmizî, Radâ` 11. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Sünnet, 15; İbni Mâce, Nikâh 50) hadisini unutmamak lazımdır.
Bir ayetle de yazımızı noktalayalım.
Allah Teâlâ’nın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması ve bunların ötekilere mallarından harcama yapması sebebiyle, erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için iyi kadınlar itâatkârdır. Allah’ın kendilerini korumasına karşılık onlar da kocalarının haklarına saygı gösterirler ve namuslarını korurlar.”  (Nisâ sûresi, 34)

Derleme @erolkaranet - 17.03.2022 - Güncelleme - 08.03.2023
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.