videoerk

Avukatlık Kanununda yapılacak değişiklikler gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Ve bir çok hukuk bürosunun istediği taşrada büro açmak, şirketleşmek ve reklam yasağının esnetilmesi ve stajyerlerin konusu üzerine çalışmalar yapılıyor.


Bilindiği gibi, yurt dışında faaliyet gösteren hukuk büroları hukuk şirketi olarak nitelendirilmekte ve normal işletmelerden farksız olarak reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunabilmektedir. Reklam yapmada da yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi sınır tanınmamaktadır.

İşte Türk Avukatlık sisteminde bugüne kadar hayal olunan ve en çok istenen taşrada şube açmak, şirketleşmek ve reklam serbestliği artık yürülüğe girecek görünüyor. Bu da Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu ve Adalet Bakanlığı’nın bu yıl içinde Avukatlık Kanunu’ndaki değişikliğe ilişkin taslağı TBMM’ye sunması ve karara bağlanması ile olacak.

Erdoğan, Eylül 2019’da “Önümüzdeki dönemde ilk çözmemiz gereken meselelerden birinin, barolar başta olmak üzere tüm meslek teşekküllerinin seçim yöntemlerinin temsili demokrasiye uygun hale getirilmesi olduğuna inanıyorum” açıklamasını yapmıştı.

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre, çalışmalar kapsamında “Uzman avukatlık”, “Avukat şirketlerinin şube açabilmesi”, “Avukatlara uygulanan reklam yasağının esnetilmesi”, “Stajyer kısıtlaması” gibi önemli konu başlıkları da bulunuyor.

Baro seçimleri

Yargı Reformu Stratejisi’nde avukatlık mesleğine ilişkiler düzenlemeler yer almış, ancak baro seçimlerine değinilmemişti. Edinilen bilgiye göre, baroların seçim yönetimlerini değiştirme sonucunu da doğuracak farklı modeller üzerinde duruluyor. Hem baro hem de Türkiye Barolar Birliği seçim sisteminde değişiklik yapılarak blok liste ile seçime gitme uygulamasının değiştirilmesi hedefleniyor.

Mevcut sistem “yanlış” ve “anti-demokratik” bulunurken, “nisbi temsil” sistemi olması gerektiği savunuluyor. Türkiye Barolar Birliği seçimlerinde de İstanbul, Ankara gibi büyük baroların etkinliğinin azaltılması planlanıyor. Avukatlık Kanunu’na göre, Barolar Birliği Genel Kurulu için her baro ikişer delege belirliyor. Avukat sayısı fazla olan barolar, yüzden sonraki her 300 üye için ayrıca birer delege daha seçiyor. İktidar, bu sisteme özünde karşı çıkmazken, her 300 üye için değil 1000 üye için bir delege seçilmesini öngörüyor. Bu durumda İstanbul ve Ankara gibi baroların delege gücünün de yüzde 60 oranında azalacağı ifade ediliyor.

Taslakta yer alabileceği belirtilen bazı düzenlemeler şöyle:

‘Uzman avukatlık’ unvanı geliyor

Özel bir alanda tecrübeye sahip olan avukatlara “uzman avukat” unvanı kullanma yetkisi verilmesi.

Belirli dava türleri için avukatla temsil zorunluluğunun getirilmesi. Belirli davalarda da (örneğin ağır ceza davaları) belli kıdeme sahip avukatlara temsil hakkı verilmesi.

Stajyere kısıtlama

Stajyer sayısına kısıtlama getirilmesi ve stajyerlerin sigortalı çalıştırılması.

Avukat mesleği sorumluluk sigortasının hayata geçirilmesi.

Emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıfların, avukatlara istedikleri belgeleri incelemelerinde yardımcı olmaları yasayla düzenlenirken, bu duruma uymayanlara bir yaptırım uygulanmıyor. Taslak ile bu konuda da bir yaptırım öngörülüyor.

Reklama esneme

Avukatların ticari şirket kurabilmesi konusunun da yeni taslakta yer alması bekleniyor.

Avukatlık şirketlerinin taşrada şube açarak taşradaki avukatlara da destek olmaları.

Avukatlar için uygulanan reklam yasağının esnetilerek “uzmanlık alanlarıyla ilgili” olmak kaydıyla tanıtım yapabilmelerinin sağlanması.

İş ve dava takibi için avukatlara verilecek vekâletname hazırlama yetkisinin barolara verilmesi.

Milliyet / Kıvanç El

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski