@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!


Banner

Vakit Namazlarında Müezzinlik Nasıl Yapılır ?

Müezzin, camilerde ezan okuyan, sala getiren, namazlarda selam ve tesbih dualarını okuyan kişidir. Müezzinlik makamı, İslam peygamberi Muhammed bin Abdullah zamanından beri vardır. İlk müezzin Bilal-i Habeşi'dir. Cemaatten herkes müezzin olabilir. Müezzin olacak kişinin Kuran-ı Kerim okuyabilmesi ve güzel sesli olması genel olarak kabul edilir.

"Müezzinler güzel ve gür sesli olmalıdır. Peygamberimiz yirmi kişiye ezan okutturup dinlemiş, içlerinden Ebû Mahzûre'nin sesini beğenmiştir" (Dârimî, "Salât", 7)

"Kıyamet günü boyunları en uzun olanlar müezzinlerdir" (İbni Mâce, Ezân 5)

Hangi Ezan Hangi Makamda Okunur?

Öyleki her bir vaktin ezanı kendine has bir makamla okunur. Osmanlı Camilerinde;

+ Sabah Ezanı: Sabâ makamında
+ Öğle Ezanı: Rast makamında
+ İkindi Ezanı: Hicaz makamında
+ Akşam Ezanı: Segâh makamında
+ Yatsı Ezanı: Uşşak makamında okunurmuş.
+ Sabah namazından önce verilen salâ da Hüseyni makamından okunurmuş.

Öncelikle müezzin, namaz vaktinin girdiği belirtmek için ve Müslümanları namaza çağırmak için ezan okur;

"Allahu Ekber, Allahu Ekber
Allahu Ekber, Allahu Ekber
Eşhedu en Lailahe illallah,
Eşhedu en Lailahe illallah
Eşhedu enne Muhammeden Resûlullah
Eşhedu enne Muhammeden Rasûlullah
Hayyaala's-salâh, Hayyaala's-salâh
Hayyaala'l-felâh, Hayyaala'l-felâh
Allahu Ekber, Allahu Ekber
La ilahe illallah"

Ezandan sonra müezzin ezan duası okur;

"Allahumme Rebbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîate. vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tuhlifu'l-mîâd.

Müezzin farz namazdan önce kamet getirir;

"Allahu Ekber, Allahu Ekber
Allahu Ekber, Allahu Ekber
Eşhedü en Lailahe illallah,
Eşhedü en Lailahe illallah
Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah
Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah
Hayyaala’s-salâh, Hayyaala’s-salâh
Hayyaala’l-felâh, Hayyaala’l-felâh
Kad kâmetis-Salâh, Kad kâmetis-Salâh
Allahu Ekber, Allahu Ekber
La ilahe illallah"
Müezzin, namazın farzından sonra “Selam Duası” Okur

"Allâhumme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm, tebârekte yâ zelcelâli ve’l-ikrâm."

Müezzin namaz tesbihatına devam eder;

"Alâ Rasulina salavat" der. Bunun üzerine cemaat salavat getirir.

Sonra Müezzin:

"Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." duasını okur.

Herkes Ayete’l-Kürsi Okunduktan Sonra Tesbih Çekilir.

Müezzin;

Ve huvel aliyyil azimi zul celali Subhanallah der. Herkes 33 kez; ( سُبْحاَنَ اللهِ ) Subhanallah der.

Subhanel Kerimi daimenil hamdulillah der. Herkes 33 kez;( اَلْحَمْدُ لِلهِ ) Elhamdulillah der.

Rabbil alemine teala şanuhullahu ekber der. Herkes 33 kez; (اَلّلَهُ اَكْبَرْ ) Allahu ekber der.

Müezzin Tesbihlerden Sonra Şu Duayı Okur;

La ilahe illallahu vahdehu la şerikeleh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şey’in gadir

"Subhane Rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-vehhab" der ve herkes ellerini kaldırarak içinden dua eder.

Duanın ardından imam ya da müezzin aşır ya da kısaca "Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil-âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü'minîne yevme yekumü'l-hisâb. Amin ve selamün alal-mürselin, vel-hamdü lillahi rabbil-alemin el-Fatiha" okuyarak ibadeti bitirir
Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

ReklamReklam

Bilmeniz Gerekebilir