@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Tavafın Duaları Ve ZikirleriTavafın Duaları Ve Zikirleriİlk olarak Haceri Esved´in karşısında İstilâm yaptığı (kollarını kaldırdığı) zaman ve ayrıca Tavafa başladığı zaman şöyle der:

(Bismillâhi vaîîâhu ekber. Allâhümme îmânen bike ve tasdîkan bikitâbike ve vefâen biahdike vettibâ´an lisünneti nebiyyjke (S.A.)

"Allah´ın adıyla (tavafa başlarım). Allah herşeyden büyüktür. Allah´ım Sana îman ederek, kitabını tasdik ederek, Sana verdiğim îman sözüne bağlı kalarak ve Peygamberinin (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sünnetine uyarak (tavaf ediyorum.)"

Her tavafta Haceri Esved´in hizasına geldikçe bu duayı tekrarlamak müstahabdır. Remel (süratle) yaptığı ilk üç şavtta şöyle der:

(Allahhümme´calhu haccen mebrûren ve zenben mağfûren ve sa ´yen meşkûren.)

"Allah´ım! Tavafımı makbul yap, onu günahlarımın mağfiretine sebeb kıl ve tarafından kabul edilmiş bir ibâdet yap."

Geri kalan diğer dört şavtta da şöyle der:

(Allâhümme´ğfir verham va´fu amma ta´Iem ve ente´leâzzü´Iekrem. Allâhümme rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fi´lâhireti haseneten ve kmâ azâbennâr.)

"Ey Allah´ım! Mağfiret buyur, marhamet et, bildiğin günahları afvet. Sen her şeye üstün gelen ikram sahibisin. Ey Rabbimiz olan Allah! Bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Cehennem azabından da bizi koru."

Allah kendisine rahmet etsin Şafi´i şöyle demiştir: Tavafta söylenen en sevimli duâ: "Allâhümme rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten..." sonuna kadar söylenen duadır.

Yine demiştir ki, bütün şavtlarda bunu söylemek benim için sevimlidir. İnsanın tavaf esnasında din ve dünya işlerinden istediği duayı yapması da müstahabdır. Bir kişi duâ edip de cemaat amîn derse, güzel olur.

Allah kendisine rahmet etsin, Hasan Basrî´den hikâye edilmiştir: Hacda onbeş yerde duâ kabul olunur: Tavaf içinde, Mültezem´de, oluk altında, Kabe içinde, Zemzem yanında, Safâ´da, Merve´de, Sa´y yolunda, Makâm´ı İbrahim arkasında, Arafat meydanında, Müzdelife´de, Mina´da ve cemrelerin atıldığı üç yerde. Bu yerlerde duâ etmeye gayret göstermeyen mahrumdur.

Şafi´i mezhebinde ve ona bağlı alimlerin çoğunluğuna göre, tavaf esnasında Kur´an okumak mastahab olur; çünkü tavaf zikir yeridir. Zikirlerin en faziletlisi de Kur´an okumaktır.

Şafi´i alimlerinin büyüklerinden olan Ebu Abdullah ElHuleymî, tavafta Kur´anın müstahab olmadığını seçmiştir. Fakat sahih olan önceki sözdür. Alimlerimiz demiştir ki, Peygamberden ve ashabdan nakledilmeyen dualar yerine Kur´an okumak daha faziletlidir. Sahih olan görüşte ashabdan nakledilen duaları yapmak, Kur´an okumaktan daha faziletlidir. Kur´an okumanın bunlardan daha faziletli olduğunu söyleyen de vardır.

Allah kendisine rahmet etsin, Şeyh Ebû Muhammed ElCüveyni şöyle demiştir: Hac günlerinde yapılan tavaflarda Kur´an okuyup bir hatim yapmanın sevabı büyük olur. En doğrusunu Allah bilir.

Tavafı tamamlayınca ve iki rekât tavaf namazını kılınca, istenilen duanın yapılması müstahabdır. Burada nakledilen dualardan biri şudur:

(Allâhümme ene abdüke vebnü abdike. Eîeytüke bizünûbin kesîretin ve a´mâlin seyyi´etin ve hazâ makâmu´lâizi bike minennâr. Fağfir lî inneke ente´lğafûru´rrahîm.)

"Allah´ım, ben Senin kulunum ve kulunun oğluyum. Büyük günahlarla ve kötü işlerle Sana (ibâdete) geldim. Bu yer ateşten Sana sığınanların makamıdır. Beni bağışla. Zira Sen, merhameti geniş, mağfireti bol olansın."

Derleme @erolkaranet - 05.04.2020
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.