@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Şehit Ali Paşa KütüphanesiŞehit Ali Paşa Kütüphanesi


Bugün Vefa Lisesi’nin avlusunda yer alan, kütüphane olarak inşa edilmiş bağımsız tarihi bir yapıdır.

Saraya damat olmuş, III. Ahmed'in dönemi (1703-1730) Sadrazamlarından Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. Enderun'dan yetişmiş, rikâbdar, çuhadar, silahdar unvanlarını alarak vezirliğe yükseltilmiş ve III. Ahmed'in kızı Fatma Sultan ile evlenerek saraya damat olmuş değerli bir devlet adamıdır.

Şehit Ali Paşa Kütüphanesi
Kütüphaneyi 1127/1715'te inşa ettirişinden bir yıl sonra 17l6'da Petervaradin'de şehit düşmüş olan Ali paşa, Belgrad da Kanuni Sultan Süleyman Camii'nin avlusuna kanlı giysileri ile gömülmüştür. 70 yıl sonra da mezarı Hadersdorf Ormanı'na taşınmıştır.
Şehit Ali Paşa Kütüphanesi, Vefa, 1943

Bugün Vefa Vakfı, Vefalılar Derneği binası olarak kullanılmakta olan yapı boşluk halinde bırakılmış alt kat üzerinde kütüphane binası şeklinde inşa edilmiştir. 1894'teki depremde harap olmuş olmasına rağmen onarılarak hizmete sokulan kütüphane binası bu görevini 1920 yıllara kadar devam ettirmiştir. Kütüphanenin kitapları ise 1933 yılında 2.843 yazma ve 65 basmadan oluşan bir koleksiyon halinde Süleymaniye Kütüphanesi'ne taşınmıştır.


Yapı 1970'e dek Vefa Lisesi Kütüphanesi'nin deposu olarak kullanılmış, 1971 yılında da Vakıflar İdaresi’nce onarılmıştır.

Kütüphanenin batı cephesinde, yuvarlak kemerli, zemini doldurulmuş bir çeşmesi ve merdiven altında bir mihrap nişinin yer aldığı bir namazgah yeri bulunmaktadır. Yapının biri giriş kapısında, diğeri içeride olmak üzere iki tane kitabesi vardır .
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.