@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Sanki İlk Kez Oruç Tutuyorlar, Hep Aynı Sorular
Orucu Neler Bozar

İlk defe oruç tutacak Olan Müslümanlar Orucu bozan şeyleri merak etti. !

1400 Yıldır oruç tutan Müslümanlar bu yıl da ilk kez başlarına geliyormuş gibi Ramazan ayında tutulacak orucu nelerin bozup bozmayacağını sormaya başladı.

Amerikayı ilk defa keşfeder gibi 1400 yıl boyunca oruç tutan Müslümanlar bu yıl da cami hocalarından Diyanet'e, gazetelerden televizyonlara kimi bulursa orucu nelerin bozacağını merak ederek açıklama bekledi.

DiniErk, orucu bozan ya da sevabını gideren unsurları o cahiller (!) için araştırdı.

Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur: "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, (sakın) bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir."

Unutarak yeyip içerken oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzını boşaltıp yıkar ve oruca devam eder.

Oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra boğazından aşağıya bir şey geçerse orucu bozulur.

Bir kimse unutarak yiyen bir oruçluyu gördüğünde eğer güçlü kuvvetli olup dayanabilen bir kişi ise, oruçlu olduğunu kendisine hatırlatır, zayıf ve güçsüz bir kişi ise hatırlatmaz.

Bir Müslüman dini vecibelerini bilmek zorundadır. İlimsiz ibadet olmaz. Allah kabul etmez. Onun için sahih kitaplardan insan dinin öğrenmek mecburiyetindedir. Öyle her sene dalga geçer gibi aynı şeyleri sormak dinle alay etmek gibidir.

İşin özü oruç kötü söz söylemekle, zinaya meyleden bakışlar,sözler, hal ve hareketlerle, alışverişte hile ile, sözünde durmamakla, insanları aldatmakla, kadına kıza , erkeğe çocuklara pis nefisle bakmakla da tehlikeye girer, kaza dahi gerektirir.

Cinsel ilişki, mastürbasyon dahi yasaktır. Şehvetten, şehevi duyguları azdıracak olan herşeyden kaçınmak gerekir. Faiz almak haramdır, harama bulaştıran her şey oruçluya yasaktır.

İnsan özüyle, sözüyle,kalbiyle, nefsiyle, gözüyle, kulağıyla, diliyle, midesiyle, boğazı ile oruç tutmak zorundadır. Bu şekilde tutulmayan oruç eksiktir, kusurludur.

Aksi halde tutulan oruç değil sadece saatlerce aç kalmadır. Buna da dinimizde yer yoktur. Bir Müslüman dininde hileye başvurursa, kendi aklınca yorumlar getirip dinini bozacak şeylere temayül ederse Allah'a isyan etmiş sayılır. Bu dabüyük günahtır.

Ramazan ayı oruç tutmanın yanı sıra tevbe ayıdır.

Biz yine de bazı konularda uyarmak için aşağıya orucu bozan kaza ve kefaret gerektiren durumları yazdık.

Orucu bozup, yalnız kaza gerektiren şeyler: Güne gün ...

*Boğaza kar ve yağmur suyunun istemeden kaçması,

* Zorla bozdurulmak,

* Mukimken oruca başlayıp, sefere çıkınca yiyip içmek,

*Dişi kanayanın ağzındaki kanı yutması veya tükürükle eşit miktarda karışık kanı yutması,

*İmsak vaktinin bittiğini bilmeden yiyip içmek,

*Güneş battı zannederek orucunu bozmak,

*Dişlerin arasında kalan nohut kadar şeyi yutmak,

*Buruna çekilen suyun ağızdan çıkması,

*Abdest alırken boğaza su kaçması, [Hanbelî’de bozmaz.]

*Oruçlu olduğunu unutup yediğinde, orucu bozuldu sanarak, bilerek yemeye devam etmek,

* İmsak vaktinden sonra niyet edenin, gün içinde orucunu kasten bozması,

*Denize girince veya guslederken makattan su girmesi, [Hanbelî’de bozmaz.]

*Makata konan pamuğun veya başka şeyin hepsinin içeri girmesi,

*Burundan genze giden kanı yutmak,

*Bayılanı ayıltmak için veya uyuyanın ağzına su akıtmak,

* Açlığa veya susuzluğa gerçekten dayanamayarak yiyip içmek.

*Basur memesinin, taharetlendikten sonra, ıslak olarak içeriye girmesi,

*Seferde iken kasten orucunu bozana kefaret gerekmez, sadece kaza gerekir. Çünkü seferde oruç tutmak farz değildir.

*Kasten orucunu bozan, sonradan oruç tutmamayı mubah kılacak bir hâl başına gelse, mesela kadının hayzı başlasa yahut oruç tutamayacak kadar hastalansa yalnız kaza gerekir. Fakat orucunu bozup sefere çıksa, kefaret gerekir; çünkü sefere çıkmak semavi bir özür değildir.

*Oruçlunun ağzına giren gözyaşı veya ter, çok olur da, tuzluluğunu ağzının her yerinde duyar ve yutarsa orucu bozulur. Yutmayıp tükürürse bozulmaz.

Orucu bozan şeyler .. 60+1 gün oruç tutma cezası vardır

İşin özü bilerek, isteyerek vücuda giren her ne olursa olsun orucu bozar. Kasten yapıldığı içinde 60+1 gün keffaret ve kaza orucu tutulur. Zaruretten tutamayan her güne karşılık bir yoksulu 3 öğün doyurmak zorundadır

Ağza sıkılan ilaçlı sprey orucu bozar.

Burun damlası genizden içeri girse bozar.

İğne veya serumla ilaç vermek, makattan ve vajinadan fitil kullanmak, dilaltı hapını emmek ve kulağa damlatılan ilaç da orucu bozar ( Fıkıh kitaplarında gıda veya deva [ilaç] olan bir şeyi yutmak orucu bozar deniyor. )

Kum, toprak, maden gibi gıda ve deva olmayanlar ise orucu bozar, fakat kefaret gerektirmez

Astım spreyinin içinde ilaç olduğu için bozar.

Ağza girip yutulan bir şeyin, az veya çok olmasının önemi yoktur.

Bir damla ilaç veya bir damla su, isteyerek yutulursa oruç bozulur, kefaret de gerekir. Abdest alırken istemeden yutulursa kefaret gerekmez, çünkü bunda kasıt yoktur. Abdest alırken ağızda kalan yaşlığı yutmakla, ağza burna verilen ilacın yutulması mukayese edilemez, çünkü abdest almak zarurettir. İlaç almak da zarurettir denirse, zaten oruç tutamayacak kadar hasta olanın oruç tutmamasına ruhsat verilmiştir. İyileşince tutar. Dini bozmak isteyenlerin dediği gibi, (Hem ilacı alır, hem de oruçlu olurum) demek çok yanlıştır.

Dört mezhepte de ve bütün müctehid imamlara göre, yaraya konulan ilaç, içeriye giderse oruç bozulur.

Bugün tıpta, serumun mesaneye, dimağa ve vücudun her yerine gittiği kesin olarak bilinmektedir. O halde serum, dört mezhepte de orucu bozar. Sadece kaza gerekir.

Makattan ve vajinadan fitil kullanmak, hatta pamuğun girip kaybolması, parmağın yaş olarak girmesi, kulağa ilaç damlatmak ve burna sıvı ilaç çekmek de orucu bozar. (Redd-ül-muhtar, Hindiye, Hidaye)

Dilaltı hapı ise ilaçtır, mukoza denilen yumuşak dokudan emildiği için, deri altına iğneyle ilaç zerki gibi olup orucu bozar. Ağız içindeki mukozadan değil de, vücuttaki sağlam deriden emilen ilaçlar bozmaz.

Kulağa veya buruna konan ilaç, tedavi amaçlı olduğu için orucu bozmaz diyenler aldatıyor. Tedavi maksatlı olanlar da elbette orucu bozar. Oruçlu, kasten gıda yahut ilaç olarak bir şeyi yiyip içerse, kefaret de gerekir. Şırınga [enjeksiyon] yaptırır veya buruna ilaç akıtır yahut kulağa yağ damlatırsa veya ufak taş ve benzeri yenmeyen veya iğrenilen, tiksinilen bir şeyi yutarsa sadece kaza gerekir. (Redd-ül-muhtar)

Tedavi veya gıda maksadıyla da olsa, serum da, iğne yaptırmak gibi orucu bozar ve kaza gerekir. Kefaret gerektirmemesi, ağızdan verilmediği içindir.

Yaradılışta bulunan deliklerden içeri giren şey, gıda ve deva olmasa bile orucu bozduğu gibi, vücuttaki yaraya konulan ilaç, sindirim yollarına sızarsa, yine oruç bozulur. (Tahtavi)

Demek ki, tedavi maksadıyla yani ilaç olarak da olsa, zaruretsiz bir şey yiyip içmek, orucu bozduğu gibi kefaret de gerekiyor. Tedavi maksadı olsun olmasın, kulağa veya buruna akıtılan ilaç kazayı gerektiriyor. Tedavi amaçlı olunca orucu bozmaz demek, dinimize aykırıdır.

İlaç alınması orucu bozmaz demek dini sulandırarak yıkmak demektir.

Daha detaylı bilgileri her Müslüman hakiki müminlerin yazdığı kitapları araştırarak bulabilir. Bir kaç kaynaktan sonra edindiği bilgilerin hangisi çoğunlukta ise doğru odur.

DiniErkHaber / Özel
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.