erolkara.netÜzerine farz olan Ramazan orucunu ya da kazaları tutan birinin özel hayatı ile evlilik hayatında dikkat etmesi gereken konular nelerdir. Eşlerin birbirleriyle ilişkisi, kişinin şahsi cinsel hayatı ne şekilde olmalıdır. Eşlerin Ramazan ayı süresince oruçlu iken birbirlerine cinsel olarak yaklaşımı nasıl olmalıdır?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklamalrı şöyle;

Eşlerin oruçlu iken ilişkilerinin sınırı ne olmalıdır?

Oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. Ramazanda oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de keffâret gerekir (Buhârî, Savm, 30). Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir (Merğınânî, el-Hidâye, II, 256).

Cünüp iken tutulan oruç geçerli midir?

Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 372).

Oruçluyken elle tatmin olan kimsenin orucu bozulur mu?

Oruç, nefsin isteklerinden bilinçli olarak uzak durma yönüyle bir irade eğitimidir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde etkili bir yoldur. Şehevî arzularına mağlup olanların bu irade eğitiminde başarısız oldukları ortaya çıkar.
Oruçlu iken elle tatmin olmak orucu bozar, kazayı gerektirir. Bu fiili işleyen kimselerin bozmuş oldukları orucu kaza etmekle yetinmeyip ayrıca tövbe etmeleri de gerekir.
Elle tatmin olmanın keffâreti gerektirmemesi, bu fiilin önemsiz bir günah olduğunu göstermez. Bilakis özürsüz olarak orucunu bozan kimseler büyük günah işlemiş olurlar (Zeylaî, Tebyîn, I, 323; İbn Nüceym, el-Bahr, II, 293).

Oruçlu iken ihtilam olmanın veya cünüp olarak sabahlamanın hükmü nedir?

Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Ancak guslü sabah namazı vaktinin çıkmasına kadar ertelemek günahtır. Çünkü bu durumda namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 372). Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazanda imsaktan sonra sabah namazı vakti içinde yıkandıkları bilinmektedir (Buhârî, Savm, 25).

Cinsel organın sulanması orucu bozar mı 

Mezi nedir ve orucu bozar mı ? Mezi ile meni arasında ki fark nedir?

Bu konu duruma göre değişmektedir. Zira burada bir kasıt var ise ve meni gelir ise oruç bozulur ve hatta 61 gün kefaret gerekir. Fakat eğer istem dışı örneğin rüyada veya her hangi bir temas olmadan zevk suyu yani meni gelirse bu orucu bozmamaktadır. Bu temas sizin kendinize temasınız veya bir başkasının size teması olması durumu değiştirmez. Böyle bir temas söz konusu olduğunda orucunuz bozulmuş ve kefaret orucu tutmanız gerekmektedir. Fakat gelen zevk suyu meni değilde mezi ise bir şey gerekmez. Bununla birlikte zevk suyu yani, mezi veya meni uyku halinde veya uyanıkken geldiğinde orucu bozmamaktadır. Bu konuda önemli olan bir kasıt olmamasıdır. Böyle bir durum olduğu taktirde gusül abdesti almak gerekmektedir. Eğer mezi gelir ise sadece namaz abdestiniz var ise tazelemeniz ve iç çamaşırınız kirlenmiş ise değiştirmeniz gerekmektedir. Fakat gelen eğer meni ise bu durumda gusül abdesti almanız gerekir. Tabi bu durumda oruç olduğunuzdan gusül alırken su yutmamaya ve gereğinden fazla banyoda kalmamaya dikkat etmelisiniz.

Oruçluyken kocasıyla oynaşıp şakalaşırken ferci ıslanan ve bu ıslaklığın meni mi yoksa başka bir sıvı mı olduğunu bilmeyen kadının tutmuş olduğu orucunun hükmü nedir?

Kendilerinden meninin çıkmamasından emîn olmaları şartıyla, Ramazan ayının gündüzünde) karı-kocadan her birinin diğeriyle oynaşıp şakalaşması câizdir. Nitekim Hz. Âişe'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ. [ رواه البخاري ومسلم ]

"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- oruçlu olduğu halde (eşini) öper ve eliyle (onun tenine) dokunurdu.Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- sizin içinizde şehvetine en hâkim olanınızdı." (Buhârî; hadis no: 1927. Müslim; hadis no:1106)

Bir erkek hanımıyla oynaşıp şakalaştığı zaman veya cinsel ilişkiye girmeksizin onun tenine dokunduğu zaman mutlaka şu iki durumdan birisi olur:

Birinci durum:

Erkeğin, hanımıyla olan bu oynaşmasından veya tenine dokunmasından kendisinden meninin çıkmasıdır ki bu durumda onun orucu bozulur.Menisi çıktığından dolayı orucunu kaza etmesi gerekir.

İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Bir erkek, hanımını öperse veya fercinin dışında bir yerine penisiyle dokunursa veyahut da eliyle bir kadının tenine dokunur da kendisinden meni çıkarsa, orucu bozulur, meni çıkmazsa orucu bozulmaz.

"el-Hâvî" kitabının yazarı ile diğer âlimler; cinsel ilişkiye girmeksizin eşinin tenine dokunan ve bundan dolayı kendisinden meni çıkan kimsenin orucunun geçersiz olduğu konusunda âlimlerin oybirliğine vardığını nakletmiştir." (el-Mecmû'; c: 6, s: 349)

İkinci durum:

Erkeğin, hanımıyla olan bu oynaşmasından veya tenine dokunmasından kendisinden mezinin çıkmasıdır ki bu durumda onun orucu bozulmaz.

Meziye gelince, âlimlerin iki görüşünden en doğru olanına göre, mezinin çıkmasıyla oruç bozulmaz.Zirâ aslolan; orucun kalıcı olması ve bozulmamasıdır. Çünkü meziden sakınmak, insana meşakkat verir.

"Bir erkek hanımıyla oynaşıp şakalaştıktan sonra kendisinden mezi çıkarsa, orucu geçerlidir.Bizim ilim ehlinin görüşlerinden tercih ettiğimiz görüşe göre kendisine bir şey gerekmez.Çünkü mezinin çıkmasıyla,orucun bozulduğuna dâir hiçbir delil yoktur ve mezinin, meni ile kıyaslanması doğru değildir.Çünkü mezi, meni gibi değildir.Bu tercih ettiğimiz görüş, İmam Şâfiî ve İmam Ebû Hanife'nin görüşleridir.

İkincisi:

Kendisinden çıkan meni mi, yoksa mezi mi diye bir kimseye böyle biri durum karmaşık geldiği zaman, genellikle çıkan bu sıvı mezidir. Çünkü oynaşıp şakalaşmadan sonra çıkan sıvı, mezidir ve şüphelenmekle orucun bozulduğuna hükmedilemez.

Hamd,Allah'a mahsustur. / Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski