@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Mevlit töreni nasıl yapılır ?
Günümüzde mevlit törenleri Yasin okumalarla geçiştirilip, görevli hocanın biliyor ve sesi güzelse bir kaç ilahi ile geçiştirmesiyle hep bir olup bittiye getiriliyor. Oysa bundan 20-30 yıl önce mevlit programları saatlerce sürer, okunan mevlidi şerifler, Kuran-ı kerimler gönülleri coşturur idi.

Bizde gerçek mevlit programı nasıl yapılır dedik ve bu konuyu sitemize almaya çalıştık.

Buna göre mevlit programına çağrılanlara en azından bir rehber olmak dileğindeyiz.

Mevlîd, özel günlerde (sünnet töreni, hac dönüşü, asker uğurlama, bir ölüm gibi) ve kutsal gecelerde, Son peygamber Muhammed'in doğumunu anlatan edebî metinlerin makam ve usûl ile okunmasıdır.

Türkçeye Arapça'dan girmiş olan kelime, "Peygamberin doğum günü" anlamında da kullanılır.

Halk arasında mevlit, mevlüd, mevlüt olarak da söylenmektedir.Mevlit töreninin kendine göre usulü vardır.

Evlerde, camilerde, doğum, ölüm, anma gibi vesilelerle de mevlit okutulur. Mevlitten önce, «mevlithân» denilen hafızlar, çeşitli dualar okurlar. Ondan sonra ya bir mevlithân, çoğunlukla da birkaç mevlithân kısım kısım eseri yüksek sesle, besteyle okurlar.

Mevlitten sonra oradakilere şeker dağıtmak, tören sırasında gül suyu serpmek de adet haline gelmiştir.

Mevlit töreni genel olarak nasıl yapılır ?

Mevlit hakkında öncelikle şunu söylemekte yarar görmekteyiz.

Mevlit, dînî bir emir ve merasim değildir, dinimizde böyle bir ibadet şekli  yoktur. Kadın ve erkek aynı yerde bulunmamalıdır, mahremliğe dikkat edilmelidir. İsraf ve benzeri haramlardan kaçınılmalıdır.

Rasûlullah`i övme, tanıtma, mevlidin içerdiği öğütleri başkalarına duyurma, güzel tegannilerle gönülleri yumuşatma, onlara Rasûlüllah sevgisini aşılama, İslam'a ısındırma maksadıyla yapılmalıdır.

Kur`an, hâdîs ve ilmihal bilgilerine yer verilip, toplanmış olan kalabalığa dini ilimlerden faydalı olacakları aktarmaya çalışılmalıdır.

Genel olarak mevlitlere Kur'an-ı Kerim kıraatiyle başlanır. Çokça alışagelmiş şekliyle Yasin süresi tamamı ya da bir kısmı okunur. Ya da sayfa sayfa arasına ilahi, tefsir, hadis-i şerifli nasihatler vs gibi dini konular pekiştirilerek misafirleri daima diri dutmak gayesiyle çeşitlemelerle kelime-i Tevhid, tesbihat, tekbir ve tehlil getirilerek sonunda günün önemine göre dua edilir.

Ses güzel ise Kur'an-ı Kerim , salavatı şerifelerin ardından Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i Şerif'i  ya da bir kısmı okunabilir.

Son olarak şöyle bir dua yapılır ( Dua örnektir. İstenilen şekilde dua hazırlayabilirsiniz )

“Elhamdülillâhi Rabbil-‘âlemîn.
Vel-‘âkıbetü lil-müttekîn.
Vessalâtü vesselâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ecma’în.
Rabbenâ takabbel minnâ inneke ente’s-semî’ul-‘alîm.
Ve tüb ‘aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente’t-tevvâbür-rahîm.
Vehdinâ ve veffiknâ ilel-hakkı ve ilâ tarîkın müstekîm.
Va’fu ‘annâ yâ Kerîm.
Va’fü ‘annâ yâ Rahîm.
Vağfir lenâ zünûbenâ bi fadlike ve keramike yâ ekramel-ekramîn veya erhamer-râhımîn.
Allaâhım! Senin rızanı umarak burada toplandık, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, elimizi açtık, bizi kapından boş çevirme.
Ey Yüce Rabbimiz! Yüce kitabın Kur’ân ile bizleri huzura ve mutluluğa ulaştı. Kur’ân’ı okumayı, anlamayı ve gereği gibi yaşamayı hepimize nasip eyle.
Ey Rabbimiz! Yaptığımız hatalara, kusurlara, günahlara pişman olduk, tövbe ediyoruz, bizi bağışla.
Ya Rabbi! Bizi Sırat-ı Müstekim üzere daima eyle. Şeytanın kalbimize girip bizi saptırmasına fırsat verme. Zikrinle kalplerimizi nurlandır, sevginle kalplerimizi doldur, rahmet bizden esirgeme.
Bazı yüzlerin ağarıp, bazılarının kararacağı o günde, yüzleri ak, gönlü pak olan; sevgili Peygamberimizin hamd sancağı altında toplanan mesut ve bahtiyar kullardan olmayı, onlarla beraber cennete girmeyi ve cemalini seyretmeyi bizlere nasip eyle.
Ey Mevlamız! Mülkün sahibi sensin. Dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Hayır, senin elinde, sen her şeye kadirsin. Kalplerimiz doğru yola ilettikten sonra bir daha eğriltme. Sen lütufkârsın, istediğini verensin. Bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.
Sen affedicisin, affı seversin; bizi affeyle. Bizi korktuklarımızdan eminkıl, umduklarımıza ulaştır.
Ey Rabbimiz!Yurdumuzu, milletimizi ve bütün İslam diyarını her türlü afetlerden;belalardan, zelzelelerden, yangınlardan ve düşman istilasından koru. Ülkemize kem gözle bakan iç ve dış düşmanlara fırsat verme. Birlik ve beraberliğimizi bozma. Kalplerimizdeki her türlü ayrılık sebepleriiı gider. Ülkemizi ve milletimizi ve vatanımızı ilelebet payidar eyle.
Ya Rabbi! Bizi ve neslimizi İslam'a ve Kur’ân’a bağlı insanlar eyle. Bizi Müslüman olarak yaşat, Bizi İslam’dan ayırm, Müslüman olarak öldür. Gönlümüzdeki İslam nurunu söndürmek isteyenlere fırsat verme. Hakkı, hak olarak görmeyi ve ona uymayı, batılı batıl olarak görmeyi ve ondan kaçınmayı bizlere nasip eyle.
Ey Yüce Rabbimiz! Okuduğumuz Mevlid-i şerifi, sureleri, âyetleri ve salâvat-ı şerifeleri dergâh-ı ulûhiyetinde kabul eyle.
Hâsıl olan sevabı, peygamberlerin ilki Hz. Âdem ile sonuncusu Hz. Muhammed Mustafa (a.s) ve her ikisi arasında gelmiş-geçmiş bütün peygamberlerin mübarek ruhlarına hediye eyledik kabul eyle. Sevgili Peygamberimizin âlinin, ezvacının, ashabının ve etbaının ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle.
Evliyanın, asfiyanın, âlimlerimizin ve ahirete imanla gitmiş müminlerin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle. El açarak âmin diyen buradaki hazır bulunan cemaatin geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyoruz, kabul eyle.
Özellikle bu mevlid-i şerifin okunmasına sebep olanların geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyoruz, ikram eyle.
Allah’ım!Gönderdiğin Tevrat, Zebûr, İncil ve Kur’ân hürmetine… Bütün sevdiklerin hürmetine, habibin Hz Muhammed Mustafa (a.s) hürmetine dualarımızı kabul eyle.
Âmin! Bi hurmeti Seyyidi’l-Murselin, ve’l-Hamdü lillâhi Rabbi’l-Âlemîn el-fatiha

denilir.

Program bitirilmiş olabilir.

Not : Nedense günümüzde salonlarda yapılan programlarda misafirlerin sessiz kalmadığı, dedikodu gibi muhtelif sohbetler yapıldığı, sessizce dinlenmediği görülmektedir. Bunun için hem davet sahibi hem de programı icra edecekler sukuneti mümkün mertebe sağlamalıdır. Bilhassa Kur'an okunduğunda mutlaka susturulmalıdırlar. Buna özen gösterelim. En başta uyarmalı, arada susmayı hatırlatmalıdır. Kur'an'a saygı duylmayan yerde programı uzatmamalıdır. Hatta terk etmelidir.

Derleme : mahihaber
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.