@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Reklam

Mekkede Peygamberin Evi Deyip Geçmeyin...

Kutlu Kâbe’ye doğru yürürken kuzey-batı istikamette, yaklaşık 250 metre mesafede iki katlı Mekke-i Mükerreme Kütüphanesi bulunuyor. Burası Ebu Kubeys dağının eteğinde, Ebu Kuaykan Dağı’na bakan Ebu Talip Mahallesi, Haşim Oğulları yurdu…

İçi lebalep kitap dolu, sarı bina. Dikdörtgen biçiminde, uzunlamasına 6, enlemesine 5 penceresi var.

Kesin olmamakla beraber Güllerin Efendisi’nin (sav) burada dünyaya geldiği rivayet ediliyor.

Hz. Âmine’nin cennet yuvası burası.

Tarihî Mekke’den geride kalabilen nadir yapı.

Hicretten sonra Gönüller Sultanı’nın yeğeni Âkil b. Ebu Talip binaya sahiplenmiş.

Sonraki yıllarda Haccac’ın kardeşi Muhammed bin Yusuf Sakafî burayı satın almış.

Harun Reşid’in annesi Hayzeran hicretin 71. Yılında haccettiği zaman burayı mescit haline getirmiş.

Cihan, 571 yılı rebiülevvel ayının on ikinci gecesi, burada tarihin seyrini değiştirecek kutlu bir doğuma şahit oldu.

Bir yetim dünyaya geldi.

Âmine’nin evi gün doğmadan aydınlandı.

Kâinatın nuru, güneşten evvel doğdu.

Âlemlerin efendisi, kâinatın nuru, insanlığın müjdecisi, ötelerin habercisi…

Kâinat onu bekliyordu. Melekler, insanlar, cinler, yer ve gök… Sevr Mağarası’ndaki yılan ona hasretti, onu bekliyordu.

Hz. Bilal onunla hayat bulacak, onun sayesinde kölelikten azad olacaktı.


Hz. Yasir onun uğrunda kırbaçlanacak, işkencelere maruz kalacak, ıstırap ve acılar içinde “Allah bir” diyerek şehit verecekti.

Hz. Sümeyye onun getirdiği nurla aydınlanacak, Ebu Cehil’in akıl almaz zulümlerine onun getirdiği hidayet sayesinde dayanacak, o uğurda ayakları develere bağlanarak çekilince parçalanıverecekti.

Hz. Ebubekir onun getirdiği nurla yıkanacak ve elmaslaşacaktı.

Ebu Cehil, Velit b. Muğire, Ümeyye b. Halef, Utbe, Şeybe o nura gözlerini kapadıkları için zalimleşecek, kömürleşecek; mazlumlara her türlü işkenceyi reva görecek, sonunda Bedir kuyularına doldurulacaklardı.

O nur, tarihin akışını değiştirdi.

Âmine’nin emaneti, Hatice’nin goncası, Aişe’nin gülü…

Âlemlere rahmet olan Nebi (sav)…

Onun getirdiği nur sayesinde yetimler değerlendi, kadınlar köle gibi alınıp satılmaktan kurtuldu, kız çocukları diri diri toprağa gömülme musibetinden azad oldu.

O nur büyüdü, olgunlaştı, kırkına ulaştı ve âlemlere rahmet olan Kur’an’a muhatap oldu.

O nur, Hira Dağı’ndaki Nur Mağarası’nda meleklerin efendisi Hz. Cebrail ile tanıştı ve vahye mazhar oldu.

İnsanlık; yokluk, ölüm, hiçlik girdabında boğulurken o nur kulakları çınlattı, gönüllere müjde yağmurları yağdırdı, rahmet esintileri sundu.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Nebi (sav) insanlığı yokluk ve hiçlik derelerinde kaybolup gitmekten kurtardı, cennet müjdeleri sundu.

“Sizlere müjde!...

Ölüm yokluk değil, hiçlik değil, toprağa karışıp çürümek değil…

Ölüm âlem-i ahrete açılan birinci kapı, cennete giden yolda birinci eşik.

İnsan hiçliğe, yokluğa gitmiyor, toprağa karışık çürümüyor…

İnsan bir yolcu. Âlem-i ervahtan, ana rahminden, çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlık mevsimlerinden geçip kabir kapısını aşarak ötelere giden, ebediyete namzet aziz bir yolcu.

Yüce Allah’ın kendisine muhatap kabul ettiği aziz bir misafir.

Vazifesi Hâlık-ı Kâinatı tanıyıp kulluk, itaat ve ibadet ederek cenneti kazanmak.

İnsan dünyaya ilim öğrenerek tekâmül etmek ve cennete layık bir kemal kazanmak için gönderilmiştir.

Kim zerre kadar hayır işlerse karşılığını, kim de zerre kadar şer işlerse cezasını görecektir.

Her nefes ölümü tadacak, sonra Rabb’ine döndürülecek.

Allah insanı Selam yurdu cennete davet ediyor, sonra ona kavuşacaksınız.”

Kâinatın Efendisi (sav) bu mütevazı evde yaşamış, hicret gecesi bu ev kuşatılmış…

Yasin’den âyetler okuyarak evi kuşatanların yüzüne bir avuç toprak saçmış ve onların arasından geçip gitmiş.

Hicret böyle başlamış.

Kâinatın Efendisi (sav) terk etmek mecburiyetinde kaldığı kutlu şehri sekiz yıl sonra yer götürmez olularla gelip fethetmiş.

Fetih Günü Kâbe’de hutbe okumuş, Medine minberinde insanlığa imamlık yapmış, doğru yolu göstermiş, cin ve insi cennet ufkuna davet etmiş.

Veda Haccı’nda Arafat’ta yüz binlere hitap etmiş, hakikat dersi vermiş.

Âlemlerin efendisi, insanlığın sultanı ve kurtarıcısı, çocukların sevgilisi, nefislerin terbiyecisi, kalplerin ilacı, müjdeci, korkutucu, rahmet elçisi…

Senin getirdiğin nura muhtacız ya Rasulellah!

Senin kemaline hayran, Kur’an’ını okuyan, cemaline müştakız ya Nebiyyallah!

Kur’an’ınla gönüllerimizin pasını siliyor, zulmetten nura hicret ediyoruz.

Sana minnettarız, müteşekkiriz, muhabbetdarız…

Cin ve ins sana hayranız ya Habiballah!

Sallallah ü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ve sellim kesiren kesira…

Ali Erkan Kavaklı

http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/ali-erkan-kavakli/gullerin-efendisinin-besigi-mekke-i-mukerreme-kutuphanesi-11131.html
Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam


Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam