@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Kuran Okurken Sallanmak Mekruhtur

Soru : Genelde bazı hafızların Kuran-ı Kerim okurken ileri geri, sağa sola sallandığını görüyoruz. Bu konuda da sallanmayın yönünde hadisi şerif olduğunu da duyuyoruz. Kuran okuyanları sallanması durumu hakkında neler diyebilirsiniz.

Cevap :

Kuran-ı Kerim okurken veya namaz kılarken her ne yöne olursa olsun sallanmak dinimizce tenzihen mekruhtur...

Okuyan hangi amaç güderse gütsün sallanmak onu görene dahi rahatsızlık verir. Hatta detaylı bir bilgilendirme yapmadan önce Tabiîn’in büyükleri, “Efendimiz’in namazda Kur’an okurken kafasını salladığını görüyor muydunuz?” diye sorunca, Ashâb-ı Kirâm’dan bazıları, “Hayır, biz O’nun Kur’an okuduğunu sadece çenesinin hareketinden anlıyorduk.” demişlerdir. 

Namazda başı ileri geri hareket ettirmek, vücudu öne arkaya götürüp getirmek doğru değildir. Hatta bir çok ulemanın bu konuya fazlasıyla dikkat çektiği bilinmekle birlikte Hazreti Ömer (rah) efendimizin öyle davrananları kırbacıyla dürterek uyardığına dikkat çekmektedir.Sahabenin büyüklerinden Ebu Bekir'in (rah) 'ın dahi buna tepki gösterdiği aşağıdaki rivayetle açıkça ortaya konmaktadır.

Rivayet şu ki, Sahabelerden Ümmü Ruman (r.a.), namaz kılarken sallanıyordu. Onu bu halde gören eşi Hazret-i Ebu Bekir, öyle bir azarladı ki, Ümmü Ruman neredeyse namazdan çıkacaktı.

Daha sonra Hz. Ebû Bekir, şiddetle uyarmasının sebebini şöyle açıkladı:

– Resulullah (a.s.m.) şöyle buyuruyordu: “Herhangi biriniz namaza durduğunda her tarafı sakin olsun, Yahudiler gibi sallanmasın. Zira namazda her tarafın sükûnet içinde olması, namazın tamamındandır.”

Bu hadis-i Şerif yani "Namazda Yahudiler gibi sallanmayın !" kaydı olan hadis Kuran okurken ve Allah'ı zikrederken sallananlara da işaret etmektedir ki doğru olan Resullullahı takip etmektir.

Bir çok kimse sallanmanın ezberleme anında kazanılmış bir davranış olduğunu söyler. Görüntü olarak hoş olmayan bir durum kısa zamanda terk edilmesi gereken davranıştır. Genelde bazı yeni hafızların biraz daha dikkat çekmek, "vay be nasıl da kendini kaybediyor" dedirtebilmek amaçlı yaptığı eylem olarak gösterilip riyadan başka bir hal olmadığı belirtiliyor.

Bazı kişilerde bu durumu "hafızlığa başlayan acemilerden, etrafındaki yetişmiş hafız ablalarına veya abilerine bakıp da sallandıklarını görünce, adet buymuş madem, acemi olduğumu anlamasınlar tarzında sallanma " olarak tarif ediyor. ,

Derleme : Erol Kara
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.