@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Hz. Vehb bin Huşeyre Rahmetullah Aleyh Kimdir

Vehb bin Huşeyre hakkında fazla bilgi yoktur.

Sahabeden olduğu, türbe girişinde ve son dönem kaynaklarında ifade edilen VEHB BİN HUŞEYRE hazretlerinin kabir veya makamı Kurşunlu Mahzen Camii diye de bilinen Yeraltı Camii içinde bulunmaktadır.

Bir rivayete göre, İstanbul'un Mesleme Komutasındaki ordu tarafından kuşatılmasi esnasında, şehrin önünde şehit düşen VEH. BİN HUŞEYRE hazretleri ile SUFYAN BİN UYEYNE hazretleri Yeraltı Camii'ne defnedilmişlerdir.

Caminin içinde demir parmaklıklarla olan iki ayrı türbe bulunmaktadır. Bu türbelerden birisi içinde iki, digerinde de bir tane, kabir yeralmaktadir. İki kabri barındıran türbe içerisindeki kabirlerden birisi VEHB BİN HUŞEYRE hazretlerine ait olanıdır.

Bu kabir, AMR BİN AS hazretlerine ait olan kabir ile aynı mekani paylaşmaktadır.

1983'teki kayıtlardan bu kabirlerin etrafında sanduka seviyesinde parmaklıklarla çevrili olduğu anlaşılmaktadır. Bu parmaklıklar bugün mevcut değildir. Kabir mermer bir kaide üzerinde oturmakta oIup, duvarları fayansla kaplanmıştır. Fayanslan üzerinde kalem işi örnekler ve Kelime-i Tevhid bulunmaktadır. Tavanın üstü dışa açık olup buradan aydınlanmaktadır. İncelemeler sırasında hangi devre ait olduğu bilinmeyen, üzerinde Hz. Hüseyin'in isminin kazındığı kare şeklinde bir taşa rastlanmıştır. Türbe içindeki çıkıntı üzerinde yatık olup, tevafuken bulunan taşın aidiyeti tesbit edilememiştir.
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.