@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Görevde Yükselme veya Unvan Değişikliği Yazılı ve Sözlü Yapılır

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği  Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik",  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, unvan değişikliği sınavının sadece yazılı olarak  yapılmasına ilişkin düzenleme değiştirilerek, sınavın yazılı ve sözlü  yapılmasının önü açıldı.

Yönetmeliğin "Sınav Şartı" başlıklı 8'inci maddesindeki "Şube müdürü,  müdür ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere, görevde yükselme suretiyle  atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle  atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir." hükmü,  "Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü  sınavda başarılı olmaları gerekir." şeklinde değiştirildi.

Böylece, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki kadrolar  dışındaki görevlere atanacak personel için sadece yazılı sınav yapılmasını  öngören hüküm kaldırılmış oldu.
Ayrıca, yönetmeliğin ek 3'üncü maddesindeki "Unvan değişikliği  sınavında 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır." hükmü ise  yönetmelikten kaldırıldı.

Yönetmeliğin, yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alanların  başarılı sayılacağını öngören 12'nci maddesinde geçen "70" ibaresi ise "60"  olarak değiştirildi.

Yönetmeliğe göre, yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak  üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının 5 katına kadar aday sözlü sınava  alınacak. Son adayla aynı puana sahip personelin tamamı sözlü sınava kabul  edilecek.

Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması  esas alınarak belirlenecek ve kurumların internet sitesinden yayımlanacak.

http://www.milliyet.com.tr/kamuda
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.