@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Evlerde Namaz Köşeleri Yapmak
Peygamber Efendimiz (asm) namaz hususunda ümmetini sürekli cemaate yönlendirmiştir.

*Ebû Zer (ra) bildirmiştir: Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki: “İki kişi bir kişiden, üç kişi iki kişiden, dört kişi de üç kişiden daha hayırlıdır. O halde cemaate sarılınız. Çünkü Allah ümmetimi ancak hidâyet üzere bir araya toplar. (Ümmetimin bir araya toplanmasında ancak hayır ve hidâyet vardır.)”(Câmiü’s-Sağîr, 1/95.)

Zeyd İbni Sâbit radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Ey İnsanlar! Evinizde namaz kılınız. Zira farz namaz dışındaki namazların en makbûlü, insanın evinde kıldığı namazdır."

Buhârî, Ezân 81, İ`tisâm 3; Müslim, Müsâfirîn 213. Ayrıca bk. İbni Mâce, İkâmet 186, 198

İbni Ömer radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz."

Buhârî, Salât 52, Teheccüd 37; Müslim, Müsâfirîn 208, 209. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 199, Vitir 11; Tirmizî, Salât 213; Nesâî, Kıyâmü'l-leyl 1

Câbir radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Biriniz farz namazını mescidde kıldığı zaman, o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teâlâ bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır."

Müslim, Müsâfirîn 210. Ayrıca bk. İbni Mâce, İkâmet 186

Yukarıdaki hadisi şeriflerden anlamamız gereken evlerde ibadetin önemidir. Pekala evlerde ibadet edelim ama nasıl bir yerde. 

Namazın evde bilhassa bayanlar için makbul olduğu bilinmelidir. Erkekler için ise camide cemaatle farzlar eda edildikten sonra evlere gelip sünnet ve nafilelerle ilgilenmek daha efdal olduğu hadisi şeriflerden ve ulemaların aktarmasından bellidir. 

Evde de cemaatle namaz kılınır ancak müsaitse evlerde bir yerin ibadet köşesi olarak ayrılması manen de inanı etkileyecektir.

İşte size fikir verebilecek ibadet köşeleri 


Ve diğer Örnekler
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.