@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Devlet memurlarının şikâyet ve müracaat usulü nedir
Devlet memurlarının şikâyet ve müracaat usulü nedir

Devlet Memurları amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve
işlemlerden dolayı şikâyet hakkına sahiptirler.

Şikâyetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikâyet edilen amirler atlanarak yapılır.

Sözlü şikâyetlerde de bu esaslara uyulur. Sözlü olarak yapılan şikâyetler, şikâyeti yapanın istemi halinde yapıldıkları anda şikâyetçi ile şikâyeti kabul eden amir tarafından birlikte imzalanan bir tutanakla tespit olunur ve iki tarafa verilir. Amir de şikâyetin tutanağa geçirilmesini isteyebilir.

Şikâyetçi tutanak düzenlenmesinden kaçınırsa şikâyet yapılmamış sayılır.

Şikâyet haklarını kullanan Devlet Memurlarına şikâyetlerinden dolayı bir ceza verilemez.

Ancak, şikâyet haklarını belirlenen usul ve esaslara aykırı surette kullanan veya her ne surette olursa olsun bu hakkını kullanırken bir suç işleyen memur bu eylemlerinden sorumludur.

Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat hakkına sahiptirler. Müracaatlar hakkında karar verme yetkisi, müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir.

Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile yetkili mercilere 3 gün içinde intikal ettirilir.

Devlet memurları, görevleri sırasında haberdar oldukları konusu suç teşkil eden durumları
yetkili makamlara bildirmekle yükümlüdürler. İhbar yükümlülüğünü yerine getiren Devlet
memurlarına ihbarlarından dolayı bir ceza verilemez.

(DMK-21, Devlet Memurlarının Müracaat ve Şikâyetleri Hakkında Yönetmelik-5, 10, 14).
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.