@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Cennetül Baki Mezarlığında Kimler Yatmaktadır
Medine’nin Baki veya Bakiu’l-garkad adı verilen bu mezarlığı, şehrin güneydoğusunda Mescid-i Nebevî’nin yakınında, Kanuni Sultan Süleyman devrinde yapılmıştır. Medine'deki Müslümanların ilk mezarlık yeridir. 
Hz. Peygamber sav  tarafından mezarlık olarak kullanılmasına karar verilmeden önce Baki "Arap şimşiri" veya "çöl dikeni" olarak bilinen “garkad” adı verilen bir tür çalılıkla kaplı bir yerdi. 
Peygamber sav Medine'ye hicret ettiğinde, zaten insanlar tarafından kullanılan Beni Salim ve Beni Haram gibi isimlerle adlandırılan ve Baki'den sonra kullanılmayan birkaç mezarlık vardı. Peygamber bu mezarlıkları sordu, ancak Allah tarafından ilk Müslümanı 'ağaçların olduğu arsaya' gömmesi talimatı verildi. Bu yüzden, Resûl-i Ekrem sav ashabından vefat edenlerin defnedilmesi için Baki mevkiini mezarlık olarak kararlaştırdı. 


Baki kelimesi (Arapça: بقيع) 'bitki karışımını içeren bir arsa veya arazi parçası' anlamına gelir. Geniş bir arazi alanı anlamına gelen biqa kelimesiyle ilişkilidir , ancak baki kelimesi özellikle ağaçları veya kökler veya gövdeler gibi ağaç kalıntılarını içeren araziyi ifade eder.
Bölgede yetişen ana ağaç türü Arap yarımadasında bulunabilir ve geleneksel tıpta kullanılır. Bugün artık Baki'de bulunmuyor.
Cennetül Baki, Cennet Bahçesi demektir.
Üç girişi vardır; biri kuzey tarafında, diğeri doğudadır ve ana girişi batı tarafındadır. Bu giriş ziyaretçiler tarafından ve definlerin yapıldığı zamanlar için kullanılmaktadır.
Cennetü'l-Baki ile Mescid-i Nebevî arasındaki bölge Beyn-i Haremeyn olarak bilinir
Bu kutsal mezarlığa herkes gömülemez. Sadece Medine şehrinde vefat etmiş olanlara verilir


İstirahatgah'ların Sahipleri
Türkler arasında daha çok Cennetü’l-bakī‘ adıyla meşhur olan bu mezarlığa Hz. Muhammed sav'in  “Bu âhirete ilk gidenimizdir” diyerek buraya Revhâ adını vermesine sebep olan muhacirlerden Osman b. Maz‘ûn’dur. Ensardan Bakī‘a ilk defnedilen ise Es‘ad b. Zürâre’dir.
Hz. Peygamber, 18 aylıkken vefat eden oğlu İbrâhim vefat edince aynı yere defnedilmesini emretti; kabrinin üstüne su döktü ve buraya Zevrâ adını verdi.


Hz. Peygamber’in kızlarından Rukıyye ve Zeyneb de buraya defnedildiler; sonradan kızı Hz. Fâtıma ile torunu Hz. Hasan da Bakī‘a gömüldüler. Kerbelâ’da şehid edildikten sonra Dımaşk’a götürülen diğer torunu Hz. Hüseyin’in başı Yezîd tarafından Medine’ye gönderilince annesinin yanına defnedildi (İbn Sa‘d, V, 238).
Hz. Hüseyin’in oğlu Zeynel Abidin, Zeynel Abidin’in oğlu Muhammed Bakır (ra) ve onun oğlu Caferi Sadık’ın kabirleri var.
Hz. Peygamber’in amcasıAbbas bin Abdulmuttalib ile halası Safiyye bint Abdülmuttalib ve bazı torunları da burada yatmaktadır. Hz. Peygamber’in “benim ikinci annem” dediği Hz. Ali’nin annesi Fâtıma bint Esed ile süt annesi Halîme, Resûl-i Ekrem’in zevcelerinden 
 • Hz. Âişe bint Ebu Bekir es-Sıddık
 • Hafsa bint Ömer ibn el-Hattab
 • Ümmü Seleme bint Ebi Ümeyye
 • Zeyneb bint Huzeyme
 • Zeyneb bint Cahş
 • Cüveyriyye binti'l-Haris
 • Meymûne bint Haris
 • Safiyye bint Huyayy
 • Ümmü Habîbe Remle bint Ebî Süfyân
 • Ramla bint Ebi Süfyan
 • Sevda binti Zem'a
 • Reyhâne bint Zeyd
 • Mâriye el-Kıbtiyye bulunmaktadır. 
Cennetü’l-bakī‘a birçok sahâbî yanında Ehl-i beyt’in ileri gelenleri, tâbiîn neslinden birçok kimse defnedilmiştir. Sahâbîlerden ise Halife Hz. Osman, Abdurrahman b. Avf, Sa‘d b. Ebû Vakkās, Abdullah b. Mes‘ûd, Suheyb b. Sinân ve Ebû Hüreyre zikredilebilir.
Fıkıh alimi İmam-ı Malik, İmam Nafi gibi Tabiinden birçok büyük zevat burada bulunmaktadır.
El-Harra şehitlerinin mezarları
Peygamber'in oğluﷺ'nin kabrinden yaklaşık seksen beş metre ötede Harra şehitlerine ait bir takım kabirler vardır. H. 63/683 yılında Harra Savaşı'nda Medine'yi ve halkını Yezid bin Muaviye'nin kuvvetlerine karşı savunurken öldüler. Şehitler arasında Cafer bin Ebu Talib'in torunu Abdullah bin Ebu Bekir, Ömer bin Hattab'ın torunu Ebu Bekir bin Ubeydullah, Ümmü Seleme'nin iki torunu vardı: 
Sonraları burada kabirleri olan tanınmış kişilerden Dağıstanlı imam ve komutan Şeyh Şamil,son halife Abdülmecid ve sayısız ismi saymak mümkündür.
Allah'ın selamı üzerlerine olsun / Hepsinden razı olsun


Mescid–i Nebevi’nin hemen yanı başında yüksek ve kalın demir korkuluklarla koruma altına alınan binlerce sahabenin medfun olduğu Cennetü’l–Baki kabristanı sabah namazından sonra ve ikindi–akşam arası kerhen ziyarete açılıyor. Kerhen; çünkü koruma görevlileri ziyaretten fazlaca memnun değiller.
İnsanın buram buram Asr–ı Saadet’i solukladığı bu alanda bütün mezarlar âdeta düzlenmiş, sadece baş tarafını gösteren yassı bir taş konmuş, onların çoğu da yerinde değil. Mezhepleri gereği hiçbir mezarı ülkemizdekine benzer yapmayan Suudiler, mezarların tamamına isim, numara, kroki vb. belirti koymamaya özen gösteriyorlar.

Baki Mezarlığında Ziyaret  
Kadınların girmesi yasak..
İnsanların bir kısmı bir riyale aldıkları buğdayları etrafta uçuşan kuşlar yesin diye gelişigüzel saçıyor.
Mezarlığın içerisine girmek şart olmamakla birlikte kapısı açık olduğunda içeri girilerek; kapalı olduğunda dışardan ziyaret edilebilir. Ziyarette orada yatanlara selâm verilir ve dua edilir.
Mezarlığa definler her namazdan sonra her gün yapılır.
Mezarlığa yalnızca erkekler girebilir; kadınların girmesi kesinlikle yasaktır. Kadınlar bitişik yollardan mezarları ayakta görebilirler.


Suud polisi mezarlıkta devriye geziyor ve ziyaretçileri kamera ve cep telefonu kullanmaktan caydırıyor. Israrcı olanların bu tür eşyaların kullanılması müsadere yol açabilir. Mezarların başında durmak ve ölenler için dua etmeyi önlemeye çalışıyorlar.. Polis genellikle bir yerde çok uzun süre dolaştığını hissettikleri kişileri takip eder. Zaman zaman ziyaretçilerden bazı kişilerin fazla kaldığı, çok fotoğraf çektiği için polisle tartışmaları yüzünden tutuklandığı biliniyor.

Hz. Osman Zinnureyn


Efendimiz (s.a.)’in evlâdı İbrahim

Mescid-i Nebevi’nin doğu tarafında bulunan Baki Mezarlığını ziyaret etmek müstehaptır. Peygamber Efendimizi görme şerefine nail olan, sesini duyan, onunla namaz kılan ve İslâmiyet uğrunda hiçbir fedakârlıktan çekinmeyen on bin civarında sahabe bu mezarlığa defnedilmiştir.
Hz. Peygamber (s.a.), “Bizim şu Bakiyyu’l-urkad mezarlığına her kim defnedilirse kıyamet günü ona sehâdet ve şefaat ederiz.” buyurmuştur.Ve daha nice şehidler gaziler sahabeler, veliler bu baki cennet kentinin sakinleri olarak şairin dediği gibi, “Ne söylüyor ne de bir haber veriyor”, şeklinde, sadece sevenlerinin kalplerinde Asr–ı Saadeti hatırlatarak bin beş yüz yıl öncesine taşıyorlar.

Daha gerilerde bulunan yerler de yeni ölenlere ayrılmış vaziyette açık bırakılmış.
Mezhepleri gereği bütün mezarları dümdüz eden Suudiler, hiçbir yere isim belirti bırakmadan yok etmişlerdir..Baki Mezarlığına Girerken Nasıl Dua Edilir
Ayşe annemiz (rah)'dan rivayet ediliyor.
Peygamber sav'e sordum: Onlara (yani Baki' halkına) nasıl selam veririm? O da şöyle cevap verdi: 'De ki: Selam size ey mü'minlerden ve Müslümanlardan bu memleketin ehli! Allah bu dünyadan gidenlere ve sonunda gidecek olanlara rahmet eylesin. Allah'ın izniyle size katılacağız."


Son sözüm.. Dileğim, Allaha yalvarıyorum.
Bana öyle bir Hac nasip etsin ki. Kolay ve kabul edilmiş bir Hac ibadetinin arkasından Medine’de peygamber aleyhisselamın dizi dibinde affedilmiş olarak rahmetine kavuşayım. Ve bu mübarek beldede Sahabelerin uyuduğu bu mübarek mezarlığa, onların kucağına beni de defnetsinler. Âmin.

@erolkaranet - 13.06.2006 - Güncelleme - 19.03.2023
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.