Type Here to Get Search Results !

Banner

erolkara.net

Cami, Dernek, Okul, Vakıf, Kurumlara Zekat Verilir mi?

Cami, Dernek, Okul, Vakıf, Kurumlara Zekat Verilir mi?

Polemiği çok olan soru:

Sorumuzun cevabı “kurumlara zekat ve vacip olan kurban verilmez” Bu kesindir.

Bu tür bağışlar Peygamber Aleyhisselam zamanında olmadığı gibi sahabe döneminde, tabiin döneminde de olmamıştır. Daha sonraki dönemlerde ipin ucu kaçtıkça, Müslümanlar şeriat ilminden kaçındıkça din diye birçok farklı düşünceler amir konumda bulunanlar tarafından menfaatler doğrultusunda yönünü şaşırmıştır.

Mehmet Talu “Kurum olarak camilerin veya vakıfların bizzat kendisine zekât ve fitre verilmez. Çünkü zekât ve fitre fakirin hakkıdır.” Demiştir. Doğrudur (http://www.dinimeseleler.com/soruCevapDetay.aspx?ur_id=1619)

18 Şubat 1995, tarihi bir gazete “İslam Fıkhına göre zekât ve fitrenin Kuranda sayılan 8 sınıf insana verilmesi gerektiği” şeklinde yazarken ( burada kurum ve dernekten söz edilmemiş) daha sonra bağlı okullarına ve ta Afrika fiyatıyla kurban bağışını alması, sonraki yıllarda ortaya çıkan Kimse yok mu derneğine eft, havale, makbuzlarla toplaması acı gerçeğin bir başka boyutu değil midir..?

Gazetenin aynı günkü sayısında “Verilen zekât ve fitrenin bizzat fakir kimsenin eline geçmesi gerektiğini Prof. Dr. Şener imzasıyla belirten gazete , THK ve benzeri kuruluşlarda toplanan paraların çok amaçlı kullanıldığını, hatta bazen suiistimal edilebildiğini kaydetti.” türünden yazılarla belirtilip yıllar sonra bunu mumla aratacak eylemlere girişmesi hiç hoş olmadığı bilinmektedir.( Toplanan paraların hangi amaçla toplandığı da zamanla belli olmuş, vatan hainliğine varan girişimlerde ve bir çok kişinin saltanat sahibi olmasına harcandığı bilinmektedir.)

Öte yandan Din İşleri Yüksek Kurulunun 2.8.1979 tarihli fetvası ise şöyle: “”Türk Hava Kurumu ve benzeri dernek ve kuruluşlara zekât ve fıtır sadakası verilmesi dinen caiz değildir. Bu ve benzeri kurumlara verilen zekât ve fitreler direkt olarak fakire ulaşmamaktadır. Zekât ve fitrede fakire temlik suretiyle verilme şartı vardır.” 

Diyanet böyle dedikten sonra ki yıllarda ne oldu da değişti dedirtmeye getirmektedir. Zira Diyanette kendi vakfına kurban ve zekat toplamaktadır.

Türkiye Gazetesinin yazarı Mehmet Ali Demirbaş "Kurumlara Zekat verilmez" diye yazmış kimselerdendir. Bunu kendisi de teyit etmektedir.

Ancak verilmez derken cevabın ileri ki kısımlarında “Ülkemizde, dine hizmet eden, ilim talebesi yetiştiren yurtlar, Kur'an kursları, vakıflar, camiler ve başka hayır kurumları vardır. Buraların desteklenmesi elbette lazımdır. Bunun için bu kurumların bir yetkilisi, bir veya birkaç fakirden vekâlet alır. Fakir, kurumdaki yetkili şahsa vekalet verirken, (Benim adıma zekat almaya ve aldığın zekatı dilediğin yere vermeye seni vekil ettim) der. Vekil de, Müslümanlardan aldığı zekatı, talebelerin ihtiyaçlarına, kurumun başka ihtiyaçlarına sarfedebilir. Böylece hem istenilen hayır kurumuna yardım edilmiş ve hem de dine uygun zekât verilmiş olur.

Böyle vekâlet vermeden kurumlara zekat verilmez. Verilirse, zekât değil, sadaka olur. Zekat borcu ödenmiş olmaz.. (http://mehmetalidemirbas.com/detay.asp?Aid=2069) diye yazınca kendisine bizzat sorduk.

Çünkü bir yanda verilmez deyip diğer yandan da kurumu işaret etmesi hatta haşa Allah c.c'ı kandırır gibi o kurumdaki birine ver o götürsün kurumuna versin tarzı yönlendirme hiç hoş değildi. Bu resmen takiyye, resmen hile-i şeriye..

Ve akıllarda soru işaret eden yazıyı ele alarak sormak zorunda kaldık.

Zamanımızda eposta zinciriyle bilgi verirken falan yerdeki bir kişi çok uzakta olan bir kurumda şahsen kimi bulup vekâlet verebilir.?
Vekillik yüz yüze ve telefonla olabilecek denilse de vekil edilecek kişinin vekâlet verecek kişi tarafından tanınması gerekmez mi?.
Burada güven duyulması şart değil mi?
Tanımadığınız birine nasıl verirsiniz ? ....diye sormak lazım. Bugün aile içinde dahi güven duyma mazi olurken falan kuruma filan yerden tanımayan biri nasıl güvenir, akıl almıyor.

Camiye ya da kuruma gidersiniz fakiri görürsünüz, uzakta vekillik edecek birini tanırsanız bu görevi verirsiniz.

Ancak farklı düşünmek abesle iştigaldir.

Ayrıca verdiği bir cevapta Peygamber efendimizle (bir insanı) kurumu bir teraziye koymasını da anlamış değilim.

Değerli Demirbaş hoca der ki “Peygamber efendimize zekât verilmez, ama zekâtı alan fakir, bunu Peygamber efendimize verebiliyor. Zekât fakirin mülkü oluyor. Dilediği gibi harcama yetkisi vardır. Fakir bunu zengine de verebilir. Peygamberimize haramken, ona veriliyor da, herhangi bir derneğe veya zengine verilemez mi? Diye yazdığında biz hile-i şeriye mi yoka takiyye mi diye sormuştuk

Verilen cevap ise “Bunu yasaklayan dinde bir hüküm var mı? İnsan bu kadar yanlış nasıl söyleyebilir? Zekât el değiştirdiği için, Peygamberimize helâl oluyor. Fakir aldığı zekâtı derneğe, zengine veremez mi? Siz dine bu kadar yabancı mısınız? Allah'ın helâl ettiği bir şeyi haram etme yetkisini nereden alıyorsunuz? Ben sizi Ehl-i sünnet biri olarak biliyordum. Onun için yazmıştım. Takıyye mi demek ne kadar çirkindir. Fakir aldığı zekâtı zengine verse, Peygamber efendimize verse derneğe verse takıyye mi yapmış oluyor? Peygamber efendimiz de kendine helal olan bu malı kabul edince takıyyeye ortak mı oluyor? Takıyye sözünü nasıl ağzına alabildiniz ki? Hayret etmemek imkânsızdır. Hazret-i Berire, takıyye mi yaptı?” diye yazan ve bizim “takiyye olmuyor mu” dediğimiz konuyu anlamadığımızın ima edilmesi her halde küçük görüldüğümüzden midir.?

Kibirde bir şekilde yanlıştır. Maazallah kibir insanın imanını yok eder.

Eğer bir fakir, kendisine zekât verilmiş bir fakir aldığını dernek ya da kuruma veriyorsa onun muhtaç olmadığını gösterir, ancak kendisinden daha muhtaç birine götürüyorsa merhametidir. Diye düşünsek yanlış mı olur.

Sonra bir fakir zengine nasıl bağışta bulunur. Akıl almıyor. Borcunu ödeyecekse olur ama zengine fakir bağış yapar mı ?

Ben ana babama zekat veremem. Evladıma da. Bunu bir fakire verip sonrada onu oğluma vermesi için yönlendirirsem takiyye olur mu olmaz mı?

Ya da kuruma verilmez ama kuruma vermek istiyorum düşüncesinde olduğumu bilen kurumdan biri "bana ver ben sonra oraya bağışlarım" dese, yahut kurumda kalan birine "sana gelen zekatları bize vereceksin" tarzı baskı yapılmadığını kim iddia edebilir. Kurumda kalıpta kendisine zekat verilen kimseye onu harcatırlar mı ?

Ayrıca verilen örnekte Peygamber Aleyhisselam'ın kurumla mukayese edilmesi ne kadar doğrudur. Biri insan diğer tüzel kişilik. Sözü bile edilemez.

Ehli sünnet vel cemaat yolunda olanlara doğru yolu gösterenler neredeyse parmakla gösterilecek kadar az olmaya başladı.

Müslümanlar 4 delile Kuran, sünnet, icma ve kıyas yoluna sarılarak doğru yolu bulmak zorundadır.

Bazen insan nefsine yenik düşebilir. Akıl Müslüman’ın şiardır. Doğruluk ise müminin asılıdır.

Şüphesiz doğruyu Allah azze ve celle bilir.

Vesselam

Erol Kara - 07.10.2014 (düzenleme - 24.05.2018)

 Tamamı için tıklayınız

Yorum Gönderme

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

ReklamReklamBilmeniz Gerekebilir