@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Bir Hırıstıyana Sorular - Haçı Kıran bir sohbet...1 - Teslis – Enkarnasyon

Haç'ı Kıran bir sohbet...

Teslis – Inkarnasyon

(M: Müslüman)

(H: Hiristiyan)

M: Sizin inancınıza göre kaç tanrı vardır?

H: Tanrı birdir, nitekim şöyle yazıyor:

“Dinle, ya Israil, en temel inancınız şudur: - Rabbimiz birdir-“ (Mark. 12:29)

M: Öyle ise teslis kavramı ne anlama geliyor?

H: Teslis kavramının anlamı tanrının üçe ayrılmasıdır: Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh.

M: Bunlar birbirinden ayırdedilirler mi?

H: Evet bunlar ayırdedilirler, fakat hepsinin ilahi sıfatları vardır ve ayrı bir varlıktırlar.

M: Öyleyse tanrı bir değil üçe çıkıyor.

H: Hayır, bunların üçü bir gibidir, üç şahıs fakat bir tanrı, bir ailenin fertleri gibi...

M: Öyleyse tanrıdan sözettiğin zaman, kasdettiğin bir ailedir, bir veya iki farklı fert değil.

H: Aynen öyle.

M: “Tanrı Oğlu Isa” dediğin zaman ne kasdediyorsun? Isa tanrı’nın oğlu mu demek oluyor bu, yani bütün ailenin oğlu, Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh’ dan ibaret ailenin oğlu mu demek oluyor bu?

H: Hayır, Isa sadece Baba Tanrı’nın oğludur.

M: Peki, o halde Yahya; 17:3 ayetini oku:

“Işbu sonsuz hayat demektir ki Seni gerçek Rabbi bildiler ve gönderdiğin Isa’ya inandılar.”

Hazreti Isa’nın burada Baba Tanrı’nın ta kendisine ve Kutsal Ruh’a mı seslendiğini inanıyorsun?

H: Hayır, burada yanlız tanrıya sesleniyor, Baba Tanrıya.

M: Ve Baba Tanrı tek ve gerçek tanrı öyle değil mi?

H: Tabii ki evet.

M: Yeri ve göğü kim yarattı?

H: Baba Tanrı.

M: Hazreti Isa yaratmadı mı?

H: Hayır.

M: Ve Tanrı’nın hala üç olduğunu söylüyorsun!

H: ...

M: Teslis için Incil’de bir delil var mıdır?

H: Hz. Isa sık sık Baba’dan ve Kutsal Ruh’dan söz ederdi.

M: Hiç bir zaman tanrı’nın üç olduğunu söyler miydi?

H: Hayır, sanmam. Incil’de böyle bir şey yazmıyor.

M: Peki Zebur’da?

H: Zebur’da da yazmıyor.

M: Buna rağmen Üçlü Birliğin dininizin temel inancı olduğunu savunuyorsun.

H: Evet.

M: Öyleyse tanrı’nın teslisi neden Hz. Isa’dan öncede hiç bir peygamber’e vahyedilmedi: ne Hz. Ibrahim’e, ne Hz. Musa’ya, ne de başka herhangi bir kanun getirici peygambere?

H: Bunu bilmem.

M: Tanrı üçtür demene başka hiç bir delilin var mı?

H: Bunun böyle olması lazım, nitekim tanrı’nın kainatı yaratmasından önce sonsuz bir yanlızlık içinde olması düşüncesi bize dehşet vermesi lazım.

M: Tanrının yalnız kaldığı takdirde onu biri öldürebilir miydi, veya aç kalabilirmiydi, böyle mi düşünüyorsun?

H: ...

M: Hz. Isa hiç bir zaman tanrılık iddiasında bulundu mu?

H: Hayır, fakat inkar da etmedi.

M: Öyleyse oku:

“Bana niçin iyi dersin? O’ndan, o tek olandan hariç kimse iyi değildir, bu da tanrı’dır!” (Markus 10:18)

H: Isa tanrı’ydı çünkü yalnız tanrı’nın yapabileceği şeyler yapardı.

M: Mesela?

H: Ölüleri diriltirdi ve şöyle derdi:

“Ben tekrar diriliş ve yaşam’ım. Kim bana inanırsa yaşayacaktır, ölmüş olsa bile.” (Yahya 11:25)

M: Bundan sonraki ayeti de oku:

“Her kim yaşıyor ve bana inanıyorsa, hiç bir zaman ölmeyecektir.”

Hiristiyanlar ölmezler mi? Yaşam ve hayat kavramları burada mecazi kavramlardır.

H: Ama Lazarus’u ölümden diriltmişti.

M: Hz. Ilyas ve Hz. Hezekiel’in de tanrı olduklarına inaniyor musun?

H: Hayır. Neden sordun?

M: Çünkü onlar birçok ölüyü diriltmişlerdi. Şu ayetlerde yazıyor: 2.Kırallar, 4:35, 13:21 ve Hezekiel 37:10.

H: Bunlar tanı’nın iradesiyle olan şeylerdir. Hz. Isa ise kendi gücüyle diriltiyordu, fark burada. Bu yüzden Isa’ya tanrı deriz, ama Ilyas ve Hezekiel’e demeyiz.

M: Isa’nın kendi gücüyle dirilttiğine emin misin? Bunu oku:

“Ve Isa gözlerini semaya doğru kaldırdı ve dedi ki: “Baba, sana şükürler olsun ki beni duydun. Zaten beni her zaman duyduğunu biliyorum.” (Yahya, 11:41-42)

Burada Isa, tanrı’nın yardımını istedi.

H:...

M: Isa’ nın tanrılığını başka nereden çıkarıyorsun?

H: Isa tabiat kanunlarına hakimdi. Mesela fırtına’yı sakinletirdi.

M: Bu konuda diğer peygamberlerin daha da büyük mucizeleri vardı:

“Musa elini göğe doğru kaldırdı ve Mısır’ı üç gün zulmet kapladı.” (2.Musa, 10:22)

Josua güneş’e ve ay’a durmalarını emretti. (Josua, 10:13)

H: ... Isa canlı yaratırdı.

M: Harun da bunu yapardı. Sopasını toprağa değdirdiğinde toprak bit olurdu. (2.Musa 8:17) Bu yüzden Harun’a tanrı diyebilir miyiz?

H: ...

M: Enkarnasyon ne demektir?

H: Tanrının insan şekline girmesidir.Tanrı Isa şekline girmişti.

M: Demek ki Isa’nın iki kimliği vardı, biri insani, biri de tanrısal ?

H: Aynen böyle.

M: Insan olduktan sonra tanrısallığından bir şey yitirdi mi?

H: Hayır iki kimliğini de birden sürdürüyordu. Isa tamamen tanrı ve insandı.

M: Tanrı’nın her şeye kadir ve her şeyi bilen olduğuna inanıyor musun?

H: Tabii.

M: Öyleyse Yahya 5:30’u oku. Isa orada diyor ki:

“Kendiliğimden bir şey yapamam. Duyduğum gibi amel ederim.”

Ve Markus 13:32 ‘yi:

“Ama o gün ve o geceden hiç bir insan’ın haberi yoktu. Hayır, ne gökteki meleklerin, ne de oğlun, yalnız Baba’nın haberi vardı.” (Markus 13:32)

Bu ayetler Isa’nın ne her şeye kadir ne de her şeyi bilen olduğunu göstermiyor mu?

H: Gösteriyorlar.

M: Ama sen Isa’nın tamamen tanrı olduğunu söylüyorsun? Bilakis yahudiler Isa’yı tanrılık iddiasıyla suçladıklarında o bunu şöyle inkar etti:

“Yasalarınızda yazmıyor mu ki- “sizin ilihi olduğunuzu söylemiştim”.?”

Sonra kendilerine tanrı tarafından bir yasa gelenlere zaten ilahi denirde kendine sadece tanrı’nın oğlu demesi niçin günah olsun diye ileri sürdü (Yahya 10:34-36). Isa Tanrı olsaydı böyle dermiydi hiç?

H: Ama o tanrı’nın oğluydu.

M: Hayır. Senin düşündüğün gibi değil.

H: Ama şöyle yazıyor:

“Gökten bir ses diyordu ki: “Bu benim sevgili oğlumdur.”-” (Yahya 17:5)

M: Tanrı’nın Yakub’a şöyle dediği de yazıyor:

“Israil benim oğlumdur- Hem de ilk doğan oğlum.” (2.Musa 4:22)

Ve Davud’a da şöyle:

“Sen benim oğlumsun. Bugün ben seni doğurdum.” (Psalm 2:7)

H: Hayır, bunlar tanrı’nın oğlu olamazlar. Bunların insani babaları var. Isa’nın yok. Fark burada.

M: Peki Hz. Adem? Onun hem anası hem de babası yok muydu?

H: Hz. Adem yaratıldı, Isa ise doğdu. Insan babasız doğamaz. Isa’nın da babası olmadığına göre onun babasıda tanrıdır.

M: Karısı olmadan bir baba’nın çocuğu olabilir mi?

H: Hayır.

M: Tanrı’nın da karısı olmadığına göre nasıl baba olabilir?

H: Ruh’unu Meryem’e yolladı. O da hamile kaldı.

M: Demek ki Tanrı Isa’nın manevi babasıydı.

H: Bedensel baba’sı da neden olmasın?

M: Bedensel bir babalık için ana ile baba arasında cinsel ilişki bulunması gerkir.

H: Ama tanrı manevi bir varlıktır. Bu yüzden cinsel ilişkinin olması imkansız.

M: Bu da bizim iddiamız: Tanrı manevi bir varlık olduğu için bedensel bir oğlu’nun olmasına imkan yoktur.

H: Öyleyse “tanrı’nın oğlu” kavramının manası nedir?

M: Tanrı’nın adil ve seçkin kullarına sevgisinin bir kavramıdır. Yazıyor ki:

“Bil ki, her adil’i o doğurmuştur.” (1.Yahya, 2:29)

“Düşün, tanrı bize ne büyük bir sevgi bahşetti, ta ki kendimize “tanrı’nın oğulları” diyebiliyoruz... düşün, biz şimdi tanrı’nın oğullarıyız.” (1.Yahya, 3:1-2)
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.