@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Bir Hırıstıyana Sorular - Haçı Kıran bir sohbet...3 - Hz. İsa’nın ölümü

Hz. İsa’nın ölümü

M: Müslüman
H: Hiristiyan

M: Isa çarmıhta mı öldü?

H: Bundan şüphen mi var?

M: Hem de büyük bir şüphem var! Bir: Incil’de çarmıh’ta ölenin melun olduğu yazıyor:“Kim çarmıhta öldüyse tanrı tarfından lanetlernmiştir.” (5. Musa, 21:23) Tanrı’nın adil bir elçisi olarak, Hz. Isa’nın bu melun ölümü ölmesi imakansızdı.Bundan hariç Isa’nın haçta asılı kaldığı rivayet edilen süre adam öldürmek için imkansızdı. Rivayetlere göre hz. Isa en fazla altı saat asılı kaldı. O zamanın şartlarına göre bu süre içinde adam ölemezdi. Nitekim Isa’nın yanında asılı olan hırsızlar da ölmemişti.Ve bundan hariç bir askerin hançerlemesi sonucu Isa’nın yaralarından sızan kan ve su hayatta olmasının bariz bir delilidir.Bundan’da hariç Isa’nın “Babam, mümkünse, beni idam’dan kurtar, benim arzum üzere değil, sadece senin arzun üzere olsun!” diye ettiği dua icabetsiz kalmadı. Bilakis bunun icabetini öğreniyoruz: “O günlerde göz yaşı içinde ağlayarak kendisini ölümden kurtarabilecek olan tanrı’ya dua edip yalvaran’ın duası kabul olacaktır, çünkü o O’ndan korkardı.” (Heb.; 5:7)

H: Ama güçlü bir haykırışla ruhunu teslim ettiği de yazıyor.

M: Aynen bu haykırış Isa’nın o an bağırmak için yeteri kadar takati olduğunu gösteriyor. O kadar çok takat ki o durumda müteakiben ölemeyecek kadar. Gerçek şudur ki çarmıhlanan dıştan içe yayılan bir kazıklı humma sonucu ölür. Vücudu olağanüstü yoran en yavaş bir öldürme usülüdür bu. Insan’ı o kadar halsiz eder ki o an haykırmak için kesinlikle gücü kalmaz. Aslı şudur ki Isa, uyuştucu bir meşrubattan üç yudum aldıktan sonra derin bir baygınlık geçirmişti ve öldüğü sanılmıştı. Yahudiler Paulus’u taşladıktan sonra, onun bile öldüğü sanılmıştı. (Havariyun tarihi, 14:20).

H: Ama Isa ölümü yenip tekrar kalktı ve kendini havarilerine gösterdi.

M: Daha önceki delillerim çerçevesinde Isa’nın şimdiye kadar gizemli ölümü aydınlandı. Ölümü şüheli olan bir şahıs bir kaç gün içinde tekrar piyasaya çıkarsa ne sanırsın? Ölümü yenip de tekrar uyandığını mı yoksa hiç ölmeyip de sadece yanlışlıkla ölmüş sanıldığını mı? Hangisi daha mantıklı?

H: Tabii ki ikinci varsayım daha mantıklı. Ama o halde niçin ölümü tadıp da tekrar dirileceği yazıyor?

H: Isa böyle bir şey hiç bir zaman söylemedi. Sonra düşmanlarının arzuladığı haç’ta ölümünü hiç ölmeyeceği önceden yapılan birçok rivayet’e uyuyor. Daha çok tabii bir ölümle öleceği rivayet edildi. Yahudilerin bir işaret istemesi üzere, şöyle demişti: “Başı boş ve kötü bir nesil bir işaret isteyecektir, fakat Yunus’ unki hariç bir işaret bulamayacaklardır. O ki üç gün ve üç gece bir balığın karnındaydı, bunun gibi insan’nın oğlu da üç gün ve üç gece yerin kalbinde kalacaktır.” (Matt., 12: 38-40). Yunus balığın karnına ölü mü girdi, diri mi?

H: Diri girdi.

M: O üç gün boyunca hayatta mıydı?

H: Evet, hayattaydı.

M: Öyleyse Isa nasıl Yunus’a benzetilebilir, ki madem öldü ve üç gün ölü kaldı? Yaşam ölüme bu kadar benziyor mu?

H: ...

M: Hatta bazı havariler bile Isa’nın çarmıh’ta ölmediğini biliyordu.

H: Nasıl yani?

M: Lukas (23:56) Isa’ya, mezara konduktan sonra ilaç ve şurup getirildiğini söyledi. Eğer Isa öldüyse, bu ilaçlar niye? Bunlar bir ölüye gerekmez!

H: Peki neden Isa ölümü yendi deniyor?

M: Kim böyle diyor? Ne Isa ne de havarileri böyle bir iddia’ da bulundular. Mezardan çıktıktan sonra kendi tutumu bile bunun aksini gösteriyordu.

H: Ne demek istiyorsun?

M: Isa, ortalıkta böyle bir iddia’da bulunmaktan kesinlikle sakınırdı. Ne aleniyet’e göründü ne de düşmanlarına meydan okudu.

H: Bunu gerekli görmedi.

M: Ya neden kılık değiştirip saklandı? Hani ölümün artık kendisinde bir etkisi yoktu?

H: Yok ya. Böyle bir şey yapmadı ki.

M: Bunu sana isbat edeceğim! Ilk önce kılığıni o kadar iyi değiştirdi ki, mezar’ını ziyaret’e gelen Meryem kendisini bahçivan sandı. (Joh., 20: 14-15). Sonra “başka bir suretle ikisi arasında göründü ve böylece vadiye gittiler.” (Markus, 16:12). Daha sonra, dinlenip kendine geldiğinde vardığı Galileya’dan havarilerine kendisiyle buluşsunlar diye bir mektup yolladı. Incil’de şöyle yazıyor:“Sonra Isa kendilerine dedi ki- Korkmayın, kardeşlerime söyleyin ki Galileya’ya beni görmeye gelsinler.” (Mat., 28:10).Galileya’da da hiç bir zaman ortalık’ta görünmedi, havarilerinle hep bir dağ’ın yamacında buluştu: “Sonra havariler Isa’nın kendilerini beklediği dağ’a gittiler.” (Mat., 28:16).Orada’da kendilerini hep gizlice gördü. Sadıkları hariç hiç kimseyle görüştüğü bir yerde söz konusu değil.

H: Isa’nın göğe yükselmediğini mi demek istiyorsun?

M: Evet, pek tabii. Beşeri bedeninle böyle bir şey nasıl olsun?

H: Ama görenler oldu!

M: Sen bana ilk önce gök nerede onu söyle.

H: Bunu nasıl yapabilirim?

M: O halde nasıl göğe yükseldiğini söyleyebilirsin?

H: ...

M: Bundan hariç Mattheyus ve Yohanes’de hiç miraç’tan söz edilmiyor. Sadece Lukas ve daha sonraki birkaç muhabir bundan söz ediyor. Miraç gibi olağanüstü bir vaka gerçekten vukua gelseydi, Mettheyus ve Yohanes bunu mutlaka anlatırdı.1948’in Incil’in gözden geçirilmiş standartı bile bu “rivayet”’i dışlamıştı.


H: Madem Isa göğe yükselmedi, kendisiyle ne oldu?

M: Işin püf noktasıda burada zaten. Isa’nın ne dediğini biliyorsun:“Ben yanlız Israil ailesinin kaybolan kuzularına gönderildim.” (Mat., 15:24) Filistin’de sadece iki Israil’li oymak kalmıştı. Kronik’te diğer on oymağın assuriyeli kıral Shalmanesser’in köleleri olarak doğu ülkelere, Afganistan ve Keşmir’e kaldırıldıkları yazıyor. Bu oymakları bulmadan Isa’nın görevi tamamlanmamış olurdu. Kendiside dedi ki:“Sesimi buralı olmayan başka insanlar’a da duyurmalıyım.” (Yoh., 10:16).

H: Yani Isa kaybolan diğer Israiloğullarını bulmak için bu ülkelere gittiğini mi demek istiyorsun?

M: Tabii. Iyileşir iyileşmez görevini tamamlamak için ülkesini terk etti.

H: Ama bize o’nun görevi haç’ta ölmek olduğu öğretildi.

M: Öyle olsaydı haç’ta ölüm’den kurtulması için yalvarıp dua edermiydi hiç? Isa hiç bir zaman öyle bir şey söylemedi de. Havariler’i bile haç’ta ölmesiyle görevinin yarım kalacağını biliyordu.

H: Bunu nerden çıkarıyorsun?

M: Lukas anlatıyor. Havariler’in Isa’nın mezar’ını gördükleri andaki duygularını ve an Isa’nın hayatta olduğuna kanaat getirmelerini şöyle anlatıyor:“Rahibler ve papazlar onu idam’a mahküm edip çarmıh’a germişlerdi. Biz ise o’nun Israil’i kurtaracağını umuyorduk ve bugün o olay üzerine geçen üçüncü gün oluyor.” (Lukas, 24:21) Son cümleye dikkatinizi çekerim!

H: Bunların tümü beni gafil avladı.

İNCİL HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPMAK İÇİN ONLARDAN ÖĞRENİN


Kutsal Kitap Gerçeği
Tanrı'yı Kişisel Olarak Tanımak Kutsal Kitap Değiştirildi Mi?
İznik Konseyinde Ne Oldu?
Neden Dört İncil?
Barnaba İncili Nedir?
İncil'i Daha Okumadınız Mı?
Müslümanların Bazı Yanlış Anlamalarını Anlamak Giriş Hıristiyanlar birden fazla Tanrı'ya mı tapınırlar?
Tanrı, Baba mıdır, İsa, Tanrı'nın Oğlu mudur?
İsa, Haç üzerinde ölmedi mi?
Yahudiler ve Hıristiyanlar Kutsal Yazıları değiştirdiler mi?
Kutsal Kitap Peygamberlikleri Muhammet'in geleceğini öngörüyor mu?
İsa'nın Mesajı yalnızca İsrailoğulları için midir? Son Söz
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.