erolkara


Özel günlerindeki bir kadının namaz kılması ve oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının namazı ve orucu sahih olmaz

Özel günlerindeki bir kadının namaz kılması ve oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının namazı ve orucu sahih olmaz. Fakihler bu konuda görüş birliği içindedirler Âdet süresince terk edilen namazların kazâ edilmeyeceği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da bütün mezheplerin görüş birliği vardır

Söz konusu icmânın dayanağı Hz. Peygamberin (s.a.s.) hadisleri ve sahabe uygulamasıdır. Nitekim Hz. Âişe bu konuda kendisine sorulan bir soru üzerine; Resûlullah döneminde âdet gördüklerinde tutmadıkları oruçları kaza etmekle emrolunduklarını, kılmadıkları namazları ise kaza etmekle yükümlü tutulmadıklarını söylemiştir

(Şâfiî, el-Ümm, II,130-131; Sahnûn, el-Müdevvene, I, 151; Haddâd, el-Cevhera, I,34; İbn Hazm, el-Muhallâ, II, 162; Merğînânî, el-Hidâye, I, 208-209; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 386-387; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 331, 385; Şevkânî, es-Seylü’l-cerrâr, II, 148).(İbnü’l-Münzir, el-İcma, s. 47-48; Nevevî, Şerhu Müslim, IV, 26; San‘ânî, Sübülü’s-selâm, I, 383; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, I, 118). (Buhârî, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 69).

KADINLARIN EN ÇOK SORDUĞU SORULAR VE CEVAPLARI

''Oruçluyken, gün içerisinde regl/adet olursam ne yapmam gerekiyor?''

Oruçlu iken regl olan bir kadının orucu bozulmuş olur ve yeyip içebilir.

İmsak vaktinden yani orucun tutulmaya başladığı vakitten sonra regl/âdet hali sona eren bir kadın oruç tutabilir mi?

İmsak vaktinden sonra regl/âdet hali sona eren bir kadın, o gün hiçbir şey yeyip içmemiş olsa bile, oruç tutmuş sayılmaz.''

Regl/Adet geciktirici ilaçlar kullanarak oruç tutmak caiz mi?

Mesela regl günümüz Ramazan Ayı'nın son günlerine denk geliyor ve o son günleri de oruç tutarak geçirmek istiyoruz, bu durumda adet geciktirici haplar kullanarak orucumuzu tutabiliriz diye düşünüyoruz. Peki İslam dini bu konuya nasıl yaklaşıyor?

Bilhassa Ramazan’da kazaya oruç bırakmamak, Kur’ân okuyabilmek ve daha rahat ibâdet edebilmek için bazı ilâçlar kullanarak âdet görmemek için tedbir almak, bu vesileyle âdetsiz bir Ramazan geçirmek hususunda, her ne kadar dinî bir mahzurdan söz edilemese de tıbbî ve sıhhî açıdan bazı aksaklıklar zuhur edeceğinden tavsiye edilmemektedir.'Regli çok düzensiz olan kadınlar kaçıncı günden sonra oruç tutmaya başlamalı?

Her kadının regl olduğu/ âdet gördüğü gün sayısı elbette ki aynı değildir. Kaynaklara göre bu süre Hanefî mezhebince en az üç, en çok on gün olabiliyor. Âdet günlerinin süresi, daha önce yaşanmış tecrübelere göre her kadın için farklı olarak belirlenir. Düzensiz kanamalarda, üç ile on gün arasındaki kanama âdet sayılıp, o günlerde oruç terk edilir. Daha sonra ise kazası tutulur. On gün dolduktan sonra abdest alınıp, namaz ve oruca başlanabilir.

Henüz regl olmadım ama çamaşırımda leke var, oruç tutabilir miyim?

Düzenli regl olan bir kadının regl dönemi öncesinde gördüğü lekelenmeler adet hükmünde kabul edilir ve o andan itibaren âdet günü sona erene kadar regl sayılır. Dolayısıyla lekelenmelerin olduğu günlerde de namaz kılamaz ve oruç tutamaz. Ancak 10 gün geçtiği hâlde akıntı devam ediyorsa 10 günden sonraki akıntılar âdet değil özür kanıdır. Akıntısı 10 günden fazla devam eden bir kadın, “özür sahibi” kimselerin yaptığı şekilde abdest alır ve namazını kılar (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 99).

Fıkıh kaynaklarında yer alan genel hüküm bu olmakla birlikte, âdet döneminden önce görülen lekelenmelerin âdet öncesi hormonal değişikliklerden kaynaklandığı bilinir ve doktor kararıyla bunların âdet kanaması olmadığı tespit edilirse, âdet günleri sabit olan kadınların bu günlerinden önce ve sonra görecekleri renkli akıntılar özür kanı sayılır.


Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski