@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Abdestin Tıbbî Faydaları
Abdest çoğumuza zor gelir. Ancak kul, kendine zor geleni yaptıkça kulluğunu ispatlar. Nefs, böylece uyuşukluktan arınarak huzur-u İlahiye hazır hale gelir. İşte bu ilk silkiniş Allah’in çok hoşuna gittiği için peşin bir saglık nimeti lütfeder.

Öyle ki Rahman, abdesti emreden ayetinin sonunda şöyle der "Abdest alin ki, size verdigim nimeti tamamlayayim"

Peki nedir abdesti bu derece önemli kilan faktörler?

Temizlik ve güzellik anlamına gelen abdest kelimesi, fıkıh ıstılahına göre; ibâdet edebilmek için, ibâdet öncesinde belli organların yıkanarak, bazısının ise meshedilerek yapılan temizlikten ibarettir.

Nitekim Kur'ân-ı Kerim'de: "Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman, yüzünüzü ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayınız. Başınızı meshediniz! Ayaklarınızı da topuklarınıza kadar yıkayınız. Eğer cünüp olursanız boyabdesti alınız, iyice yıkanıp temizleniniz!" buyrulmuştur. (Maide 6)

* Peygamber AleyhisSelâm da: "Temizlik namazın anahtarıdır..."1

* "Abdest aldığın zaman, el ve ayak parmaklarının arasını iyice ovuşturup temizle!"2

* "Ey Enes! Abdesti güzelce al! Çünkü abdest sağlığını korur...3

* "Abdest aldığınız zaman gözlerinize abdest suyundan içiriniz! Ellerinizin ıslaklığını da silkmeyiniz..."4

* "Öfke şeytandandır, şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Ateş ise ancak su ile söndürülür. Öyle olunca sizden biriniz öfkelendiği zaman, hemen abdest alsın!" buyurmuştur

Abdestin Tıbbi Faydaları:

Son yapılan bir araştırmaya gore, suyu ağızda mazmaza (gargara) yapmak, diş etleri hastalığı ve iltihaplanmaya karşı ağzı korur, dişlerin de çürümelerini önler. Ayrıca ağız ve yüz kaslarını güçlendirip nefes borularındaki iltihaplanmalara karşı korur.

Burna su çekmeye ve onu yıkamaya gelince, bu da burnu var olan mikroplardan kurtarır. Hatta, güzel bir şekilde abdest almaya devam eden bir kimse, burun mikroplarından tamamen kurtulur. Bu durum; burnu hastalıklardan koruduğu gibi, mikropların burun vasıtasıyla nefes borularına geçmesini de engeller.

Yüzü yıkmak ise; yüz derisine canlılık verir, onu güzelleştirir ve yüzü toz ve mikroplardan kurtarır.

Yüce Allah şöyle buyurur: “Allah tevbe edenleri de temizlenenleri de sever”. (Bakara: 222).

Hasta göze soğuk su serpmek, yüzü soğuk su ile yıkamak veya soğuk su ile Banyo yapmak gözler için gayet faydalıdır.

Yapılan araştırmalar; yüzü güzelce yıkamanın, gözleri toz ve mikroplardan koruduğu ve onu çeşitli iltihaplanmalara karşı muhafaza ettiğini teyit etmektedir.

Aynı şekilde elleri yıkamak da deri üzerindeki terleri yok edip elleri temizlediği gibi, deride bulunan hava deliklerini açarak derinin rahat bir şekilde hava alıp vermesini sağlar. Ayrıca; derinin meydana getirdiği bir takım yağ ve sıvıların, el ve yüz derileri üzerinde toplanmasını ortadan kaldırır. Bu durum ise; vücut sağlığını olumlu bir şekilde etkiler.

Bu konuda Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurur: “Güzel abdest almak imanın yarısıdır” (Hadisi Müslim rivayet etmiştir).

Nitekim İbni Mes'ud Hz.'leri gözlerinden hasta olan eşi Zeyneb'e hitaben: "Eğer sen, Peygamber Aleyhisselâm'ın yaptığı gibi yapsaydın, senin için daha iyi ve şifa bulmaya daha uygun olurdu", dedi ve şöyle devam etti: "Gözünü soğuk su ile yıkarsın sonra da: "Ey bütün insanların Rabbi! Hastalığı gider, şifa ver. Çünkü sen şifa verensin, senden başka şifa veren yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hastalıktan hiç bir iz bırakmasın!"

* Abdest, gözlerde meydana gelmesi muhtemel bazı hastalıklara engel olur. Nitekim bazı tabipler: "Günde beş vakit namaz için abdest alıp elini, yüzünü ve gözlerini temiz ve soğuk su ile yıkamak, gözleri trahom hastalığına karşı koruyucudur" demişlerdir.

* Ebû Ümâme (r.a) de şöyle demiştir: "Peygamber Aleyhis-Selâm abdest alırken, göz çukurlarına suyu iyice ulaştırırdı"7

* Abdest, sinir sistemini düzenler ve a'sab bozukluğunu giderir. Yorgun bir bedeni rahata kavuşturur, dinçlik ve zindelik verir. Kalbin dinlenmesine yardımcı olur.

* Abdest organlarında canlılık meydana getirir. Yüz etlerinin kuvvetli olmasını sağlar. Kan dolaşımını sağlayan damarların tabii esnekliklerini sağlar.

* Ağız, burun ve boynun iki tarafının soğuksu ile temas etmesinin de, bilhassa beyinde kan dolaşımının kuvvetlenmesi açısından çok faydalıdır.

* Damar Sertliği ve damar tıkanıklıklarının önlenmesinde abdestin önemli bir rolü vardır. Vücut ısısı ile farklı bir ısıda bulunan soğuk suyun cilde temas etmesiyle damarlar açılıp kapanarak esneklik kazanmasına vesile olur.

* Vücudun temel koruma sistemi olan lenf dolaşımını sağlayan ve vücuda giren mikroplara karşı savaşan beyaz kan hücrelerini, dokuların en ücra köşelerine kadar ulaştıran lenf damarlarının düzenli çalışmasında abdestin büyük tesiri vardır.

* Damarlarda daralma ve tıkanmaya yol açan vücut dokularındaki artık maddelerin daha çok el, ayak ve yüz bölgesinde bulunduğu göz önünde bulundurulursa, abdest alırken yıkanmak için bu organların seçilmesindeki hikmet daha iyi anlaşılır.

Doktorlar; ayakları oğuşturarak güzel yıkamak, ayak derisini şişkinliklerden ve ayakta oluşan bir takım hastalıklardan koruduğunu söylemişlerdir.

Aynı şekilde; yüzü, elleri ve ayakları oğuşturarak yıkamak, damarlardaki kan dolaşımını hareketlendirmeye benzer. Bu durum ise, inanan bir insanın psikolojisini olumlu etkiler. Huzur ve sükünetinin artmasını sağlar. Bu sayede müslüman kişi, bir çok olumsuz duygu ve tedirginlik verici şeylerden kurtulmuş olur.

* Abdestin Dolaşım Sistemine katkıları:

Kalp, 100.000 km’ye yakin damar ağıyla bütün vücudu besleyen çok geniş bir sistemin motorudur. Damarlar kalpten uzaklaştıkça kılcallarına ayrılarak son hücreye kadar her alanı, her dokuyu besler. Öyle ki hayati organ ve dokulari birden çok damar agi kontrol eder. Kilcal damarlarin işlevini devam ettirebilmesinin en önemli şarti ESNEKLIGININ korunmasidir. Ne çare ki, stres ve oburluk (obezite) kılcalların işini bitirir. Bundandır ki obezite ve strese bağlı olarak ortaya çıkan "esneklik kaybı" kalp-damar hastalıklarının ve bunamanın baş sebeplerindendir.

Peki abdest bu korumanın neresindedir?

Bu tehlikeli gidişten uzaklaşmanın en pratik ve sağlam yolu, kan damarlarına genç yaşlardan başlayarak esneklik kazandırmaktır. Özellikle kalbe uzak olan bölgelerde (el, ayak gibi) bu jimnastiğin yapılması daha önemlidir.

Ama damarlara nasıl esneklik kazandırabiliriz diye düşünmeyin! Her şeyin bir çaresi var: Tabii ki egzersiz salonlarında -Ab shaper- larla bu iş olmaz. Damarlara esneklik kazandırmak için basit bir fizik yasasından faydalanabiliriz: "Isı farkıyla hareket"

Evet, damarlarımızı isi farkından istifade ederek açıp kapatacağız. Böylece esneklik ve esenlik bizim olacak.

Özellikle ağız, burun ve boynun iki yanının su ile teması dolaşımı zenginleştirir. İşte on dört asır önce İslamiyet, suyun "altın" olduğu bir noktadan yeryüzüne yayılırken abdesti bu akil almaz hikmeti içinde insanlığa sunmuştur.

Abdest ile, kalp ve dolaşım basıncı nefes alır. Beyin ve bütün sinir sistemi uyuşukluktan kurtulur. Zaten günümüzde psikolojik rahatsızlıkların tek doğal ilacı olarak gusül tarzı genel yıkanma tavsiye edilmektedir. Hele (gusletmenin) tavsiye edilmesi çok hikmetlidir. Çünkü gusülde yapılması zorunlu olan ağız içinin, burnun ve bütün vücudun yıkanmasının esprisi yeni yeni gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Hipofiz bezinin (ki çok önemli hormonların salındığı bir organdır) burun boşluğu ile yakin ilişkisine dikkatinizi çekmek isterim. Burada burna alınan su ne kadar derine çekilebilirse o kadar faydalı olacaktır. Hipofiz bezini dinlendirmenin en iyi yolu, damarlar vasıtasıyla beslenmesini artırmaktır. İşte su bu görevi yapar. Damarların si farkı nedeniyle hareketini artırarak hipofize dolayısıyla vücudumuza çok önemli bir dinlenim sağlar.

* Abdestin Bağışıklık Sistemine katkıları:

Bağışıklık sistemimiz, dolaşım sistemimizden biraz farklı olarak dizayn edilmiştir. Asil adi "lenf sistemi" olan bu mükemmel şebekede daha ince bir damar ağı kullanılmıştır. Bu sistem aracılığıyla mikroplara ve kansere karşı korunuyoruz. Bu kadar önemli olan lenf sistemini korumak da ayrıca önemlidir. Dolaşım sistemindeki damarlardan on defa daha ince olan lenf damar ağının büzüşmesi sonucu çok ağır hastalıklar ortaya çıkar (zatürree, anjin gibi)

Işte abdest sanki bu sistem için düzenlenmiş gibidir. Lenf ağının kildan ince damarlarını zinde tutar. Hele de bu sistemin kontrol merkezleri olan burun arkası ve boğazın sık sık yıkanması korunma sistemimize "deli" katkı yapar.

Yine lenf sisteminin düzenli çalışması vücudun tepkileri açısından da çok önemlidir. Lenf sistemi iyi çalışan vücut, hastalık ânında aptalca tepkiler göstermez. Daha mâkûl, akıllıca tepki gösterir.

* Abdestin vücudun Statik Elektriği giderici etkisi:

Normalde vücudun tümüne ait statik (durgun) bir elektrik dengesi vardır ve sağlıklı vücudun temel yapısı bu elektriğin dengeli olması ile yakından ilgilidir. Gerek havadaki özellikler, gerekse bilhassa günümüzde büyük bir sorun olan plastik giyim ve eşya, bu dengeye olumsuz etkiler yapar. Bu olay dıştan ince doğru bizi etkilemektedir. Özellikle sinir sistemi üzerinde ciddi rahatsızlıklar oluşturur. Bir önemli etki de deri üzerinedir. Bu elektron artışı, deri altındaki mimik kaslarını yorar ve onların vaktinden önce esnekliklerinin kaybolmasına yol açar. Ağrılı hastalıklar, sinirlilik ve yüzün buruşması en yakın tanıdığımız belirtilerdir. Halbuki günde bir kaç kez abdest alarak bu etkiden tamamen sıyrılabiliriz. Statik elektrikten meydana gelen bir çok psikosomatik hastalıklar vardır. Statik elektriğin en olumsuz etkisi ise, deri altındaki minik kaslaradır. Statik elektrik bu kasları gere gere sonunda işlemez hale getirir ki, önce yüzde başlayan erken buruşmalar hep bu yüzdendir. İşte bu sebeple, ömür boyu abdest alan kimselerin nur yüzlü oluşlarının bir nedeni hemen anlaşılacaktır.

Allah resulu (s.a.v.) bu konuda ne güzel buyurmuştur:

"Abdestli ölen, ölüm acısı çekmez. Çünkü abdest imanlı olmanın alametidir. Namazın anahtarı, bedeni günahlardan temizleyicisidir".

“Kim abdest aldığında abdestini güzel alırsa, işlemiş olduğu günahları, tırnaklarının altından çıkıncaya dek bütün vücudundan çıkar”. (Hadisi Müslim rivayet etmiştir)

http://www.sifamarket.com/tibbi-nebevi/abdest.html

http://kaheel7.com/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=110:abdestin-tbbi-faydalar
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.