@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Tuvalette ve banyoda abdest almak - taharetlenme....

Tuvalette abdest almak günah mıdır?

Tuvalette abdest alma konusu günümüzde sıkça sorulur oldu. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de bir çok yeni yapılan ev ve iş yerlerinde klozetlerin kullanılması, alaturka tuvaletten alafranga tuvalete geçisin yaygınlaşmasıdır. Hatta Mekke ve Medine’ye giden hacılarımız otellerdeki klozetlerden dolayı sıkıntı yaşamakta, alaturka diye tabir ettiğimiz eski tip tuvaletleri aramaktadır.

Klozetlerin çoğalması, tuvaletlerin ve banyoların yerden kazanma amaçlı bir arada yapılması böyle bir yerde abdest ve banyo almanın ne kadar doğru olup olmadığını da ortaya çıkarmaktadır.

Yapmış olduğumuz araştırmada ve aşağıda da birkaç tanesini kaynaklarıyla verdiğimiz örneklerden görüleceği şekilde zaruret hasıl olduğunda klozetli tuvalet ve banyolarda abdest ve banyo yapmansın sakıncasının olmadığı yönünde bilgi edindik.

Peki, dua edilir mi? Bu tür yerlerde duanın sessizce içten yapmanın bir sakıncasının olmadığı yönünde düşünceler mevcut.

Bilhassa işyerlerinde ibadetlerini yapmak isteyenlerin abdest alma ve namaz kılma sıkıntıları bilinen bir gerçek. Buralarda çalışanlar “ tuvalette abdest alabilir miyim” “Tuvalette namaz kılınır mı” yönünde

Klozetli tuvaletlerde temiz olma şartı ve klozetin kapağının kapatılması durumunda pislik ve necaset olmadığından, görülmediğinden abdest almanın sakıncası ve hatta kendi duyacağı şekilde veya içinden dua etmenin bir sakıncası olmadığı muhtelif din adamlarının görüşleriyle sabit.

Alaturka dediğimiz eski tip tuvaletlerde tuvalet deliğini kapattığınızda oradaki tuvalette de necaset görünmediğinden abdest alınması mümkün. Duaya gelince sessizce. Niyet edip dua etmesiniz de olur.

Tuvalette yada tuvaletin bulunduğu yerde fazla durmamak, oyalanmamak abdesti uzatmamak bir an önce ihtiyacımızı giderip çıkmak yararlı olur.

İşte bu bilgilerin elde edildiği kaynaklardan alıntılar…

**************

Kanada Üniversitesinin Müslüman Öğrencilere Yaptığı Abdestlik
Namaz kılma olayına gelince.. Tuvalette namaz kılmak için bakılır. Yer ne kadar müsait ve temiz. Necaset görülen yerin üzerini kapatmadıkça namaz kılınmaz, dua edilmez. Ve çok mecbur olmadıkça bu tür yerin kullanılması doğru değildir. Namaz kılınan yerin temiz olması ve açıkta necasetin görülmemesi şartıyla her yerde namaz kılmak mümkündür. Buna dikkat etmek lazımdır.

Abdest alınan yerin temiz olması esas olup, necaset mahalli olan pis yerlerde abdest alınması tenzihen mekruhtur (İbn Abidin, Reddü’l-muhtar, I, 133). Ancak günümüzde temizlik amacıyla tanzim edilen mekanlarda genellikle banyo, lavabo ve klozetler birlikte yer almaktadır. Bu durumdaki banyolarda, necaset bulunmadığı için abdest almak veya banyo yapmakta sakınca yoktur.

Banyo, lavabo ve klozetlerin farklı mekanlarda yer aldığı evlerde, abdest almaya müsait bir yer varken, tuvalette abdest alınmaması daha uygun olur.

Sadece tuvalet amacıyla kullanılan mekanlarda abdest veya gusül abdesti almak zorunlu olduğu durumlarda, üzerine necaset sıçratmamaya özen gösterilmeli ve bunun için gerekli tedbirler alınmalıdır.

(https://kurul.diyanet.gov.tr/SoruSor/Cevap.aspx?ID=36190&q=tuvalette-abdest-almak-gunah-midir-#.U8o6H0DNyes)

**************

Sual: Bazı banyolarda hem alafranga tuvalet, hem de lavabo bulunuyor. Buradaki tuvaleti kullanıp, oradaki lavabodan abdest almak fakirliğe sebep olur mu?

CEVAP

Hayır. Çünkü pislik görünmüyor. Görünse bile ağzı kapatılabilir. O zaman ayrı yer hükmüne girer.

Sual: Banyomuzda alafranga tuvalet de var. Böyle banyoda abdest alınır mı?
CEVAP

Banyoda tuvalet olsa da, abdest alınır, abdest duaları okunur, gusledilir.

Tuvaletin önünde lavabolar oluyor. Tuvaletin kapısı açıkken tuvaletin önündeki lavaboda abdest almakta da mahzur olmaz. Hatta açıkta pislik yoksa tuvaletin içindeki lavabodan da, abdest almanın mahzuru olmaz.

(http://www.mehmetalidemirbas.com/detay.asp?Aid=7887)

Yetmiş kere el yıkamak

Sual: Bulgaristan’dan gelen bir hoca, (Tuvalette, önce necaset tuvalet kâğıdıyla temizlenir, daha sonra su ile taharet alınır. Böyle yapılmazsa, necaset bulaşan el, 70 kere yıkansa yine temizlenmez) diyor. Böyle bir şey var mı?

CEVAP

Tamamen uydurmadır. Genelde gayrimüslimler böyle yapıyormuş. Kâğıtla necaseti temizleyip elini dokundurmadan su akıtıyorlarmış. Bu hoca da, onlardan görmüş veya duymuş olabilir. Necaset kâğıtla temizlenmez. Necaset parmakla alınır, sonra parmak yıkanır. Kalan necaset de temizlendikten sonra, tuvalet kâğıdıyla veya bezle kurulanmak iyi olur. Tuvaletten çıkınca, eli sabunla falan yıkamak da gerekmez. Normal suyla yıkanınca el necasetten temizlenmiş olur.

(http://www.mehmetalidemirbas.com/detay.asp?Aid=2306)

**************

Helada gusledilip, abdest alınır mı?

Bazı meskenlerde yer darlığı yüzünden tuvalet aynı zamanda gusülhane olarak da kullanılıyor, abdest de burada alınıyor. Bu durumda bize şüphe geliyor, acaba diyoruz, helâda gusletmek câiz olur mu, abdest almak mahzurlu mu?

Yer darlığı gibi sebebler yüzünden tuvalette gusletmek, abdest almak câizdir. Alınan abdest, yapılan gusül sahihtir. Yeter ki, tuvaletteki necaset sayılan kirler bu esnada yıkanana sıçramasın, ayaklara ve diğer uzuvlara bulaşma durumu bahismevzu olmasın. Zaten tuvalette alınan abdestle, yapılan guslün sıhhati hakkında şüpheye düşmenin tek sebebi de budur. Yâni, tuvalet kirinin insan bedenine sıçrama ihtimalidir. Bu ihtimal vaki olmadıktan sonra hiçbir mahzur olmaz, gusül de, abdest de sahih olur.

Zamanımızda yeni tip modern malzemelerle yapılan tuvalet ve gusülhaneler, mani olacak derecedeki kirden sayılan necaseti belli yerlerden akıtıp götürdüğünden iyi bir temizlik hâsıl ederek, şüpheye meydan vermemektedir.

Nitekim helâ taşındaki delikten aşağıya akıp kaybolan necaset kirleri, tuvaletin diğer yerlerine sıçramazsa, yıkanıp, abdest almak, temiz yerde yıkanmak gibi bir itimat hâsıl eder. Geçmiş devrin iptidaî yapıdaki gusülhaneleri herhalde bu kadar kaliteli malzeme ile yapılmıyor, böylesine temizlik meydana gelmiyordu. Bu sebeple, fıkıh kitaplarında, gusülde ayaklar en sona bırakılır, en son sıçramış olan kirleri yıkayarak çıkılır, denmekte, böylece çamurlu ve daha fazla kirli yerlerde gusledildiği anlaşılmaktadır.

Abdest anında okunacak dualar tuvaletlerde gizlice de okunabilir. Zaten dualar bunların sahih olma şartından da değildir. Âdâb ve mendubdandır. ....

(http://www.ahmetsahin.org/makaledetay.asp?id=104)

**************


Benim kullandığım banyo, hem lavabo hem de klozetin bulunduğu bir yer. Acaba böyle bir ortamda besmele çekilebilir mi, niyet edilebilir mi? Ayrıca bir tuvale ve lavabonun ayrılmamış şekilde oluştuğu bir alan daha var, yani tuvalet ve lavabo iç içe; burada besmele ve niyet edilebilir mi?

Tuvalette ve banyoda abdest almak caizdir. Ancak abdest alan kimse üzerine necaset sıçramamasına dikkat etmelidir.

Niyet, besmele ve abdest dualarını da sessizce sadece kendi duyacağı şekilde okuyabilir.

(http://www.sorularlaislamiyet.com/qna/12669/banyoda-tuvalette-abdest-almak-ve-besmele-cekmek-caiz-midir.html)

**************
İşyerinin tuvaletinde namaz kılmam caiz midir?

Başka çare kalmadığı zaman tuvalette bile namaz kılınabilir. Namaz kılınan yerin temiz olması ve açıkta necasetin görülmemesi şartıyla her yerde namaz kılmak mümkündür. Eğer namaza durduğunuz yerde necaset varsa bir bez veya kağıt sererek kılabilirsiniz.

(http://www.sorularlaislamiyet.com/qna/607/isyerinin-tuvaletinde-namaz-kilmam-caiz-midir.html)

*************
BANYO VE TUVALETTE ABDEST ALMAK SAKINCALIDIR

İdrar yaptığınız tuvalette abdest almayın. Zira mü'minin abdest suyu sevapları ile birlikte mizana girer. (Ramuz el- Ehadis)

Sizden biri yıkanacağı yerde idrarını yapıp ta sonra gusül veya abdest almasın. Zira bütün vesveseler bundandır. (Ramuz el-Ehadis)

(http://www.resulullah.org/tuvalet-adabi)

**************

Tuvalette abdest almakta bir mahzur var mıdır?

Başka bir yerde abdest almak imkanı bulunmadığı zaman helada da abdest alınabilinir.Ancak, buralar temiz olmadığı için dualar okunmaz. (12)

(http://www.biriz.biz/abdest/abd3.htm)

**************

Tuvaletimiz ile abdest aldığımız yer aynı. Böyle bir yerde abdest almak uygun mudur.

Tuvalet ile abdest alınan lavabonun aynı mekanda olması durumunda, araya bir perde çekilmek suretiyle, abdest alınan yerin ayrılması uygun olur. Bu durumda abdest alırken dua okumanın da bir sakıncası olmaz. Aksi halde; yani bir perde ile de olsa ayrılmamış bir mekanda abdest alınma zarureti olması durumunda, uygun olan abdest alırken dua okumamaktır.

(http://www.dinvehayat.com/tuvalette-abdest-almak-caiz-midir.html)

Derleme : Erol Kara -
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.