@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Peygamber Varislerini Pamuk Tıkayıcı Görenler Susturulsun
Sosyal medyada büyük bir çatışma var. Kendini bilmez din düşmanları ve cahil seviyesinde din görevlileri.
"Şu kadar imam kaç doktor eder" diye düşüncesizce ortaya atılan cümleler ve bunlara karşılık "pamuk tıkarım" sözleriyle cevap veren sözde peygamber varisi din görevlileri, ilahiyat öğretmenleri.
Her iki grup da itici. Her iki grupta seviyesiz. Her iki grupta kendinde değil.
Önce şunu net olarak söylemek isteriz. Kendini peygamber varisi görüp bu yüce görevle şereflenen din görevlileri de bu konudan rahatsız. Kendilerinin pamuk tıkayıcılığı görevine yakıştıran tüm meslektaşlarına sitemkarlar. Bunları okumaktan haya ediyorlar, utanıyorlar. İnsanların yüzüne bakamaz oluyorlar. Kendileri Kuran-ı kerim'in yaşayan örnekleri, hafızlar, kurra hafızlar. Bu tür sözlerin yayılmasından rahatsızlar.
"Biz İslamın temsilcileri, Hazreti Muhammedin (aleyhisselam) varisi, dinin tebliğicileriyiz. Biz barış ve iyilik dini olan İslam'ın önderleriyiz. Bu tür düşünceler, bu tür atışmalara cevap verecek kadar kendimizi kaybetmedik" diyen kişi imamdır, önderdir..
İmamlık müminlerin onurudur. İmamlık insanlara Allah için öncülük etmek, dosdoğru ibadet etmelerini sağlamak, bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, bir Müslümanın nasıl olduğunu göstermek demektir. İmamet peygamberlerin makamı, vasilerin mirasıdır. İmamet, Allah'ın ve Resulünün hilafetidir. Bu düşünce ile o makama sahip çıkılır. Yoksa...
Yoksa nasıl olduysa oldu, ne şekilde tayin edilerek görev verildiyse verildi kendisini imam ya da öğretmen olarak İlahiyat aleminin klavyeşörleri gibi görenlerin sosyal medyadaki seviyesiz paylaşımları imamları halkın gözünden düşmekten başka bir olguya sebebiyet vermemektedir. Mahallenin edepsiz insanları gibi çata çuta laf yarışması yapmak, hakaret etmek hiç kimseye bir şey kazandırmaz.
Hal böyle olunca gerçekten ve samimiyetle mihrapları, minberleri, kürsüleri süsleyen liyakat sahibi din görevlilerinin bu basit çıkışları yapanlar yüzünden ne kadar zarara uğradıklarını düşünmek bile istemiyoruz.
Şu bilinmeli ki ölü yıkamak sadece imamlara mahsus, onların yaptığı bir görev değildir. İmamlığı da gassalıkla eşdeğer bir görev olarak görmemelidir. Bir ölüyü gusül abdesti almayı bilen herkes yıkayabilir. İtikadi ve fıkhi bilgilere sahip herhangi birinin namaz kıldırabileceği gibi.
Yani imamlar, ölünce "önüme gelirsin ben de o zaman tıkarım" zihniyetine sahip ucuz düşüncelere kapılmaması gerekirken böylesine şerefli bir görevi bu şekilde hatırlatması da hoş değil. Ve sonra "pamuk tıkama" gibi bir eylemin cenaze işleminde olmadığını bilen biri zaten bu sözleri de sarf etmez. Bu sözleri sarfedenlen gassallığın ne olduğunu bilen değil ölü yıkamaktan bihaber kişi olarak görülür.
Gassallık imani bir vazife olduğu için bu işi intikam amaçlı olarak söylemlere konu etmekte zavallılıktır.
Eğer, imamlar peygamber varisi ise kendisine yapılan her türlü hakarete, taşlamaya ve eziyete katlanmış peygamberin yaptığı gibi en azından sessiz kalmak ya da daha ilmi yaklaşımlarla doğruyu hatırlatmak gerekecektir. İmametlik şerefli bir meslektir. Ucuza satışa gelmemelidir. Ucuz tahriklere kapılmamalıdır. Onurlu duruşlarla mesleğini korumak zorundadır.
Son söz olarak, imamlık şerefli bir görev ise imam, hatip, müezzin, kuran kursu öğretmeni, vaiz, müftü, din müsteşarı, din görevlisi etiketini taşıyan hiç kimsenin küçük düşürecek şekilde bir söz ya da eylemde bulunmasını asla kabul etmiyoruz. Bu görevde giydiğiniz cübbe büyük geliyorsa daha fazla küçülmenin de anlamı yoktur. Mihrap ve minberleri hak edine bırakın. Dinime zarar veriyorsunuz.
Sizi istemiyoruz.
Bu arada, değerli Diyanet müfettişlerinden istirhamımız bu çürük yumurtaların daha fazla camianızda yer almasına da müsaade etmeden defterlerini kısa sürede, hatır gönül dinlemeden dürünüz.

@erolkaranet / 26.03.2020
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.