@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Namaz Nedir Ne Değildir ?
Namaz İslam İbadet tarihinde ilk farz kılınan bir ibadettir.
Tevhid tarihinde her peygambere ve ümmetine farz kılınan tek ibadettir.
Namaz, Müslümanların en zor zamanında farz kılınan bir ibadettir. (Müşriklerin Müslümanlara uyguladığı üç yıllık boykottan sonra ve iki önemli şahsiyetin vefatından sonra farz kılınmıştır. Yani Hüzün senesinden sonra farz kılınmıştır.Bu demektir ki ruhun en dar zamanları bu ibadetle genişletilir.)
Namaz, sadece Peygamberimize verilen bir mucize olan Miraç'tan sonra farz kılınmıştır. Yani namazla Melekut alem arasında sıkı bir bağ vardır.
Namaz, Müminin miracıdır.
Namazın eda edilişi bizzat Cebrail tarafından öğretilmiştir.
Müslüman ile Müslüman olmayanları net ayıran bir ibadettir.
Namaz, Allah'ın huzurunda kulluğu itirafın en canlı örneğidir.
Namaz, edasından Müslüman olmayanların en çok rahatsız olduğu bir ibadettir.
Namaz, abdestsiz olarak yapılamayan tek ibadettir. Oruç, zekat vb. abdest olmadan ifa edilebilir. Hatta ihramlı olunabilir, Arafat'ta bulunulabilir, Mina'da yürünebilir, şeytan taşlanabilir ama Abdestsiz namaz kılınamaz. Kabe'de tavaf edilemez. Çünkü tavaf, Kabe'yi selamlama namazıdır. ( Tahiyyetül Mescid).
Namaz, içinde İslam'ın beş şartı olan bir ibadettir. Namaz kendisi İslam'ın beş şartındandır. Namazda yeme, içme hatta konuşma yoktur, bir nevi oruçlu olmaktır.
Kıble'ye yönelme zorunluluğu vardır. Bu da bir nevi Hacda olmaktır. Bedenin zekatı ibadetle olur. Teşehüdde ise kelime -i şehadet okunur. Topladığınızda İslam'ın beş temel şartı ortaya çıkar.
Namaz, vakte bağlı bir ibadettir. Günde beş vakit olduğundan günde beş defa eda edilir.
Namaz,cemaatle eda edilmesi durumunda yirmi yedi derece daha fazla sevap verilen bir ibadettir.
Namaz, sadece başını eğebilecek bir güce sahip olunduğunda bile eda edilme zorunluluğu olan bir ibadettir.
Namaz, kul sözünün içinde olmadığı tek ibadettir.
Namaz, kıyamı, kıraati, rükusu, secdesi ve celsesi ile özellik arz eden bir ibadettir.
Namaz, vekaletle ve vasiyetle edası kabul edilmeyen tek bir ibadettir.
Namaz, eda edilemediğinde kaza edilebilen ve terki imkansız olan bir ibadettir.
Namaz, Ezan gibi çok yüce anlamlar ifade eden bir davetle başlayan bir ibadettir.
Namaz, sadece Yüce Yaradan'ın önünde el pençe durduğumuz, kıyam ve rükuda emre amade duruşumuz Allah'a kulluğumuzun itirafıdır.
En önemli organımız olan alnımızı yere yapıştırdığımız tüm kişiliğimizi yok edip "Ben" deki "Ben" i yok ettiğimiz bir ibadettir. " Sadece sana kulluk eder ve de sadece senden yardım dileriz." diye bağlılık gösterdiğimiz bir ibadettir.
Namaz, vaktin kıymetini öğreten bir ibadettir.
Namaz, nefse en ağır gelen, ama eda edildiğinde nefsi yüceliğe çıkaran bir ibadettir.
Namaz, şuurlu ve hikmeti bilinerek eda edildiğinde her türlü kötülükten uzaklaştıran bir ibadettir.
Namaz, akıp giden dünya ve dünyevileşme çarkını durdurarak insanın makine olmadığını öğreten bir ibadettir.
Namaz, yeryüzünü mescit kılma eylemidir.
Namaz, ikame edildiğinde toplumu dirilten; terk edildiğinde ise toplumu çürümüşlüğe terk eden bir ibadettir.
Namaz, "büyük İslam binasının direğidir. O'nu ikame den dinini ikame etmiş; terk eden dininin direğini yıkmış olur." diye vurgulanan bir ibadettir.
Namaz, İbrahimi inancı en çok bünyesinde toplayan bir ibadettir.
Namaz, insanı dünyaya tutsak yapmak isteyen hayata "Dur ben dünyaya tapmak için gelmedim." diyerek nefsin boyunduruğundan kurtulma eylemidir.

Yusuf Sarıkaya
Müftü
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.