@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Hz. Süleyman’ın Katibinin Diyarbakırdaki Kabri
Hz. Süleyman’ın kâtibi Hz. Harun'i Asefi'nin Diyarbakır'da olduğunu biliyor muydunuz. ?

Hz. Süleyman’ın kâtibi Hz. Harun'i Asefi akrabası olan Hz. Ömer İbn'i Pirican'ın kabirleri Diyarbakır Eğil ilçesinde bulunmaktadır

Hz. Harun'i Asefi ve Hz. Ömer İbn'i Pirican (Allah onlardan razı olsun) Diyarbakır Eğil ilçesinde Peygamberler Tepesi olarak bilinen tepede yer al alan türbede yatmaktadırlar. .

Hz. Süleyman’ın kâtipliğini yapan Nebi Harun-i Asefi, Berhiya’nın oğludur.

Neml Süresi 40. ayet; kitaptan (Allah tarafından verilmiş) bir ilmi olan bir zat (Hz. Süleyman’a): “Göz açıp kapamadan ben onu sana getiririm” dedi biçimindedir. Burada sözü edilen kişinin Hz. Süleyman’ın veziri Asaf Bin Berhiya (Harun Asafi) olduğu ifade edilmektedir.

Söylenceye göre, Hz. Süleyman’ın yakını (kâtibi, veziri) olan Nebi Haru-u Asefi, kendisi gibi Hindistanlı ve akrabası olan Nebi Ömer (İbni Pir-i Can) ile beraber, bir orduyla Hz. Süleyman’ın emri ile feth ve dinin yayılması için Harun-ı Asefi ile birlikte Eğil bölgesini feth etmeye gelmişlerdir. Assurlardan Eğil Kalesi’ni almak istemiş fakat kale, çok yüksek olduğundan ele geçirememiştir. Üçüncü kuşatma da kaleye “eğil” diye bağırdığında kale eğilmiş ve feth edilmiştir.

Türbenin içinde biri Nebi Harun’a, yani Harun İbn-i Pir-i Can’a, diğeri akrabası Ömer İbn-i Pir-i Can’a ait iki kabir bulunmaktadır

Her ikisi de burada yaşamış ve burada vefat etmiştir.

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.