@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Hayızlı Kadının Tavaf Yapması Yasaktır
Hayızlı kadın tavâf yapabilir mi?
Hayızlı kadının Kabe'yi tavaf etmesi Hanefi mezhebinde kesinlikle yasaktır.
Hanefî, Mâlikî, Şafiî ve Hanbelî âlimlerin ittifak ettikleri, hayızlı kadın tavâf yapamaz, yaparsa haccı sahîh olmaz veya bazılarına göre sahîh olsa da büyük bir cinâyet işlemiş olmakla büyük baş hayvanı kurban keser
Bu, Resûlüllah sallallâhu aleyhi ve sellem'e ve dört mezheb müctehidine göre yasaktır. Haramlığında hiçbir aykırı ictihâd da yoktur. Üç mezhebe göre tahâret (abdestsizlikten, cünüblükten, hayızdan ve nifastan temizlenmek) tavâfın sıhhat şartı olub, taharetsiz farz tavâf sahîh ve kabûl olmaz. Ebû Hanîfe mezhebine göre ise, şart olmayıp vâcib olduğundan bu tavâfı taharetsiz yapmak haram veya tahrîmen mekrûh olmakla beraber sahîhdir; lâkin, işlenen cinâyet’in cezası olarak abdestsizin bir koyunu, diğerlerinin de bir deveyi kesmesi lâzımdır.. Yani, taharetsiz tavâf bütün müctehidlere göre meşrû' değil, günahtır. Hiçbir müctehid bunu câiz görmez. Bu hüküm de değişmez. Tavâf-ı İfâze'den önce hayız gören kadının hayızdan temizlenmeyi beklemesi ve sonra tavâf etmesi lâzımdır.
Netîce
Hâsılı, Hayızlı kadın, sâbit ve sahîh nasslara ve Hak mezheble-rin âlimlerinin tamâmına göre tavâf yapamaz. Yaparsa, Çoğuna göre hem haccı kabûl olmaz hem haram işlemiş olur. Bir kısmına (Hanefîler’e) göre de haccı sahîh olsa da cinâyet işlenmiş olur. 
Peygamberimiz (s.a.), Hz. Âişe'ye hitaben, "Kâbe'yi tavaf etmeksizin hac ibadeti yapanın bütün yaptıkların yap" buyurarak âdetli kadının, temizleninceye kadar Kâbe'yi tavaf etmesini yasaklamıştır.
Önce Hanefi Mezhebinde hayızlının farz tavafının hükmü:
Hac esnasında kadın hayızlanırsa, farz tavafını mescide girmesi men olunduğundan yapamaz, bundan men edilir. Ancak kendisi tavaf ederse caiz olur ve büyük hayvan kurban kesmekle emredilir.
Eğer bayram günleri bitene kadar bekler de tavafını yapamazsa, üzerinden düşer. Zira vakti geçmiş oluyor ve kendisi de hastadır.
Hayızlı kadın tavaf hariç bütün hac menasik fiillerini yapar. Ulema hayızlı kadının tavaf hariç diğer bütün hac fiillerini yapacağında ittifak etmişlerdir.
Buna delalet eden rivayet, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin, hayızlanan Safiyye validemize -r. anha- hitaben "-Akra halka- (Vay başıma gelen..v.s. manada) Bu tabirle kendisine kızdığını ve niçin böyle yaptığını söylemek istemiştir.
Daha sonra, Safiyye r.anhanın farz tavafını bayram günü yaptığı söylenince, "O zaman yola çıksın" buyurmuştu.
Bu rivayettten anlaşılan farz tavaf yapılmadıkça kafilesinde olanları da hapseder, kafilenin gitmesine bile mani olur. Bu rivayetle de hayızlı kadının tavaftan men edildiği anlaşılmıştır.
Ayrıca Aişe r.anha validemize de hayızlandığında, kendisine hitaben Nebi s.a.v "Hacıların bütün fiillerini yap, beyti tavaf hariç." demiştir.
Hayızlanan kadın şayet o halde iken farz tavafı yaparsa caiz olur, ancak büyük cinayet işlediği için büyük baş hayvan ceza kesmesi lazımdır.
Bu açıklamalarla anlaşılan şu ki, hayızlı kadınlara o hallerinde tavaf yapmaları emredilmez belki tavaftan men edilirler. Şayet yaparlarsa büyük bir hayvan kesmekle yaptıkları ceza telafi edilir. Şimdiki zaman kolaylaştırıcı müçtehidlerine sorarsanız hemen fetva verirler, ilerisini gerisini iyi düşünmezler. Yani, bir müslümana şu günahı işle, sonra şu cezayı verirsin demek islam alimine, takva ve Allah korkusu taşıyanlara yakışmaz.

05.03.2020 @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.