@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Hacca Gitmeden Hac Sevabı Kazandıran Namaz
Soru : Hacca gitmeden hac sevabı kazandıran amel ya da ameller var mıdır, varsa nelerdir?

Cevap İmam Gazali hazretlerinin İhya’da, İsmail Hakkı Bursevi hazretlerinin de Tefsiru Ruhu’l-Beyan’da Enes bin Mâlik’ten (r.a.) naklettikleri bir hadis-i şeriflerinde Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:

"Kim sabah namazını cemâatle kılar, sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikretmek için oturur, güneş doğduktan (ve kerahet vakti çıktıktan) sonra da iki rek’ât namaz kılarsa; onun için tam bir hac ve umre sevabı gibi sevab vardır." Enes (r.a.) şöyle devam etti:

“Peygamber Efendimiz (s.a.v.), üç defa tam bir hac ve umre sevabı” buyurdu.
Bu namazın adı “işrak namazı”dır ve iki rek’âttır. “Niyet ettim Allah rızası için işrak namazına" diye niyet edilir. Sabah namazının sünneti gibi kılınır.

Bu namaz, Güneş bir iki mızrak boyu yükseldikten, yani güneş doğduktan kırk-elli dakikalık bir zaman geçtikten sonra kılınır. Saati olmayan bir kimse, çenesini göğsüne yapıştırarak güneşe bakar, şayet güneşi bu vaziyetteyken göremiyorsa, kerahat vakti çıkmıştır. Bundan sonra artık İşrak namazı kılınabilir.

Demik ki işrak namazı, mü’mine hac ve umre sevabı kazandıran ameller arasındadır. Ama zamanında ve şartlarına uyularak kılınmak kaydiyle tabii…

İşrak namazının fazileti hakkında Hz. ömer (r.a.) de şunları anlatır:

“Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz bir ordu çıkardı. Bu ordu büyük bir muvaffakiyet elde etti. Bolca bir ganimetle döndü. Dediler ki:

‘- Yâ Rasûlullah, bu kadar çabuk hamle yapan bir ordu ve bu ordunun aldığı ganimetten fazlasını hiç görmemiştik.’ Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“- Ben bu ordudan daha seri hamle yapan ve daha fazla ganimet ele geçireni haber vereyim mi?”

‘- Haber ver, (yâ Rasûlallah)’ dediler. Şöyle buyurdular:

“- Bir cemaat ki, sabah namazını kılarlar, sonra oturup güneş doğuncaya kadar Allah’ı zikrederler. Bundan sonra iki rek’ât namaz kılarlar, evlerine dönerler. İşte en büyük hamleyi yapanlar, en fazla ganimeti alanlar onlardır.”

Derleme @erolkaranet - 25.03.2020
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.