@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Bu Dualarda Şifa VarSize bu yazımızda hastaya okunacak dua konusunda 4 tane çok etkili ve oldukça kalıcı duadan bahsedecek ve özellikle Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam’ın dilinden dökülen ve din büyükleri tarafından tavsiye edilen bu duaların faziletini de anlatmaya çalışacağız.


Lütfen yazıyı dikkatli bir şekilde okuyup hastaya okunacak dualar hususunu da net bir şekilde anlamaya çalışın ve bu şifa duasının fazileti ve bereketinden en güzel şekilde istifade etmeye gayret gösterin.

Ayrıca hastaya okunacak dua arayışında olan müminlerin şunu da bilmesi gerekir ki bazı durumlarda sadece bir dua okumak yeterli gelirken, bazı durumlarda bütün duaları okumak gerekmektedir. Dolayısı ile yazı boyunca aktardığımız bütün duaları hastalarınıza okumanızı tavsiye ediyoruz ve bu şekilde Cenab-ı Hakk’ın şifa ve merhametine layık olacağınızı temenni ediyoruz.

Hastaya Okunacak Dua 1, Hazret-i Peygamberin Tavsiye Ettiği Dua

Hazret-i Muhammed Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz, herhangi bir hasta kendisine müracaat ettiğinde veya bir kişi herhangi bir hastayı kendisine tedavi amaçlı getirdiğinde evvela şu duayı okurmuş:

Türkçe Okunuşu: Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame

“Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

Bu duayı genellikle hastanın yüzüne okuduktan sonra ayrıca Felak ve Nas Sureleri’ni de okuyup hastanın en güzel şekilde rahatlamasına vesile olur ve Cenab-ı Hakk’ın merhametinin artık bu hasta üzerinde olacağını da beyan edermiş.

Dolayısıyla herhangi bir hastaya dua okumak isteyen bir kişi de Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam’ın bu örnek davranışını örnek almalı ve bu duayı hastanın üzerine okuduktan sonra aynı zamanda Felak ve Nas Sureleri’ni de okuyup duasını tamamlamalıdır.
Şimdi de hastaya okunacak dua literatüründe yer alan başka bir dua üzerinde duralım ve oldukça kısa sürede çok etkili sonuçlara vesile olan bu duanın detaylarını anlatalım:

Hastaya Okunacak Dua 2, Kısa Sürede Etki Gösteren Müthiş Bir Niyaz
Bu duanın oldukça kısa sürede etki gösterdiği ve hastalanan kişinin hangi hastalığa yakalanırsa yakalansın oldukça kısa bir süre içerisinde hastalıktan kurtulup şifa bulduğu rivayetleri son derece güçlüdür ve bu anlamda bu duanın bir iksir-i azam olduğu yolunda söylemler bulunmaktadır.

Türkçe Okunuşu: Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.

“Allah’ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükrüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifâ bulur.” (Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19)

Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam, kendisine getirilen herhangi bir hastaya bu duayı okuduktan sonra, gelen kişi yabancı biri ise ona aynı zamanda duanın açıklamasını da yaparmış.

Bu ilginç detayı bize aktaran İslam alimleri şunu ifade ederler:

“Eğer karşınızdaki kişi duanın Arapça’sını biliyorsa duanın Türkçe anlamını aktarmanıza gerek yoktur, fakat kişi duada aktarılan anlamın ne olduğunu bilmiyorsa o zaman kişiye Türkçe anlamını da okumak gerekmektedir.”
Yine din büyükleri bu duanın hastaya 3 defa üst üste okunmasının gerektiğini ifade ederler ve her üçünde de Türkçe anlamıyla birlikte okunmasının çok daha bereketli olacağına vurgu yaparlar.

İlginizi Çekecek: Gizli İlimler

Şimdi de hastaya okunacak dua anlamında başka bir dua üzerinde duralım ve onun detaylarını sunalım:

Hastaya Okunacak Dua 3, Fussilet Suresi’nin Müthiş Etkisi

Okunuşu: Ve lev cealnâhu kur’ânen a’cemiyyen le kâlû lev lâ fussilet âyâtuhu, e a’cemiyyun ve arabîyyun, kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâun, vellezîne lâ yu’minûne fî âzânihim vakrun ve huve aleyhim amâ(amen), ulâike yunâdevne min mekânin baîd. (baîdin)

Manası: “Eğer biz onu başka dilde bir Kur’an yapsaydık onlar mutlaka, “Onun âyetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber öyle mi?” derlerdi. De ki: “O, inananlar için bir hidayet ve şifâdır. İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur’an onlara kapalı ve anlaşılmaz gelir. (Sanki) onlara uzak bir yerden sesleniliyor (da anlamıyorlar).”

İslam alimleri ve din büyüklerinin değerli kitaplarını incelediğimizde Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam’ın yukarıda aktardığımız ayet-i kerimeyi de şifa duası olarak okuduğunu ve hastalara üfledikten sonra hastaların rahatlamaya ve sakinleşmeye başladığını bilmekteyiz.

Dolayısıyla herhangi bir kişi, herhangi bir hastasının herhangi bir hastalığını gidermek istiyorsa bu Peygamber davranışını örnek almalı ve hastasının yüzüne Fussilet Suresi’nde geçen bu ayet-i kerimeleri okuyarak o kişinin şifa bulmasına vesile olmaya çalışmalıdır.

Hastaya Okunacak Dua 4, Yunus Suresi’nde Bir Şifa Duası

Hastaya okunacak dua bağlamında Yunus Suresi’nde geçen bir şifa ayetinin olduğu da aktarılmıştır ve sahabe efendilerimizden nakledildiğine göre Asrı Saadet döneminde birçok kişi, hastasına bu duayı okuyarak şifa bulmasına vesile olmuştur.

Çünkü Asrı Saadet döneminde büyük olasılıkla Peygamber Efendimizin de bu duayı yaptığı ve dolayısıyla bu duayı ondan aldıkları ifade edilmektedir.

Okunuşu: Yâ eyyuhân nâsu kad câetkum mev’ızatun min rabbikum ve şifâun limâ fîs sudûri ve huden ve rahmetun lil mu’minîn. (mu’minîne)

Manası: “Ey insanlar! İşte size Rabbiniz’den bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur’ân) geldi.”

Bu duayı da yine hasta olan kişiye karşı 3 defa okumanız halinde, Allah’ın izni ve bereketi, şifası ve merhameti ile karşı taraf (yani hasta olan kişi) en kısa zamanda sağlığına kavuşacak ve sıhhatini yeniden elde etmenin mutluluğu ile hayatına devam edecektir inşallah.

Kaynak : 
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.