@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Aziz Mahmud-ı Hüdai Türbesi

GÖNÜLLER SULTANI, CELVETÎ PİRİ Aziz Mahmud-ı Hüdai Türbesi 

Türbe, kendi ismiyle ünlü caminin sol tarafındadır. Türbeye camlı bir bölümden girilir. Bu kısım 1918 tarihinde yaptırılmıştır.

1910 veya 1911 senesinde caminin minaresi, yıldırım düşmesi neticesinde türbenin kuyu olan orta sofası üzerine yıkılmış ve burasını harap etmişti.Beylerbeyi'ndeki Beyaz Yalı'nın sahibesi Hıdiv İsmail Paşa'nın kızı Prenses Fatma Hanım harap olan orta sofayı tamir ettirmiş ve bu arada da bu câmekânı yaptırmıştı.

Zemini mermer döşeli câmekânın karşısında tonoz çatılı türbedar odası vardır. Burada duvara çakılmış bir demir halkaya bağlanan akıl hastaları telkin yoluyla tedavi edilirmiş.


Odanın sol tarafında Aziz Mahmud Hüdâyî Efendi sebili bulunmaktadır.

Câmekândan bir kapı ile türbe sofasına geçilir.


Kapının üzerinde bir satır halinde, dört mısralı mermer bir kitâbe vardır ki, şudur:
 


Bu meşhed mecma'-ı ervâh-ı ecsâd-ı Hudâyî'dir
Edeble gir azîzim türbe-i pâk-ı Hüdâyî'dir
Dilâ tahsîl idem dirsen eğer zevk-i İlâhî'den
Nasîbini alır elbet giren bâb-ı Hüdâyî'den

Talik hat ile yazılan bu kitâbenin altında tarih yoktur.


İzzî Mehmet Efendi Türbesi karşısındaki hazîrede medfun olan meşhur Şair Kâzım Paşa (öl. 1889) veya Şeyh Ruşen TevŞkî Efendi (öl. 1891) tarafından hazırlanmış olduğu sanılmaktadır.

Bu kitâbenin altında, demir kapı üzerinde bir çerçeve içinde bir kitâbe daha vardır. Sülüs yazı ile yazılmış olan dört mısralı levha şudur:

Hulûs-ı kalb ile Kâmil yüzün sür hâk-i pâyine
Teeddüble niyâz eyle makâm-ı ârifânedir
Cenâb-ı kutb-ı a'zamdır bu zât-ı mükerremdir
Tarîk-i Celvetî pîri Aziz Mahmud Hüdâyî'dir

Ketebe Necmeddin 1373 (1954)

Bu şiir, Selimiyeli şair, Şeyh Reşid Üsküdarî tarafından şöylenmiştir.
Melâmiyyü'l-meşreb bir kimse olan Reşid Efendi 1925 tarihlerinde vefat etmiştir.

Levha, daha sonra ve 1941 tarihinde vefat eden Kısıklı Camii imamı Osman Efendi hattıyla yeniden yazılmıştır.

Şimdi görülen yazı ise, türbedar Sayın Mustafa Düzgünman'ın isteği üzerine, amcası büyük üstad Necmeddin Okyay Beyefendi tarafından, 1954 senesinde yeniden yazılmıştır.

Eski kitâbe türbe dahilinde mahfuzdur.


Türbe sofasının sol tarafında bir kerevet, üzerinde divit ve hokka bulunan bir rahle, sağ tarafta yukarıda adı geçen sebil ve kuyusu vardır.


Zarif bir bileziği olan kuyunun, çıkrığı ve bakır kovası mevcuttur. Kuyu hakkında bir çok rivayetler vardır ki, halk bu söylentilere sadıkane inanmaktadır.

Tatlı olmayan bir suyu bulunan kuyunun mukaddesliğine inanıldığı gibi, Zemzem Suyu'nun bir kolu olduğunu iddia edenler de vardır.

Ahşap beşik tavanını bir Venedik avizesi süslemektedir.

Burada ayrıca büyük bir saat ve onun yanında, içinde iki sandık dolusu hüccet ve raşar dolusu muhasebe defterleri bulunan küçük bir oda vardır.


#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.