Type Here to Get Search Results !

Banner

erolkara.net

Vefa Semtine Devasa Park

Tarihi Yarımada'ya yeni bir park kazandıracak olan imar planı değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi'nde kabul edildi.


Vefa'nın kuzeyi ile Unkapanı'ndaki İMÇ Bloklarının doğusunda kalan bölgede yaklaşık 2 bin 800 metrekarelik park ve dinlenme alanı oluşturulacak.
Bakanlar Kurulu Kararı ile 2006 yılında Yenileme Alanı ilan edilen ve imar faaliyetlerinin oldukça sınırlı olduğu İMÇ-Süleymaniye arasındaki bölgede yeni bir park oluşturulacak.
İBB ve Fatih Belediyeleri'nin hazırladıkların imar planları, İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun görüldü. Koruma Bölge Kurulu'nun 21 Haziran 2018'de uygun gördüğü planlar, İBB Meclisi'ne şubat 2020'de geldi. İBB Meclisi, Vefa semti ile Unkapanı ara bölgesinde yaklaşık 2 bin 800 metrekarelik bir parkın oluşturulmasını sağlayacak "park ve dinlenme alanı" planlarını oy çokluğuyla kabul etti. Parkla ilgili plan çalışması 4 yıldır devam ediyordu. Parkın yapılacağı alan, önceki planlarda konut alanında kalıyordu. İBB önceki planı iade etmişti
Park yapılacak alan irili ufaklı 10 parseli kapsıyor. Parseller şahıslar, hisseli şahıslar ve KİPTAŞ mülkiyetinde bulunuyor. Bazı parseller üzerinde tescilli yapı yer alıyor. Tarihi değeri olmayan kullanılmaz durumdaki eski yapılar yıkılacak.
Konuyla ilgili olarak hazırlanan imar dosyasında, Fatih Belediyesi'nin daha önce hazırladığı ve İBB'ye sunduğu planların iade edilmesiyle ilgili olarak şöyle denildi: "İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı ile 2016'da uygun bulunan yenileme avan proje, 4 Mayıs 2016 tarihli Fatih Belediye Meclis kararı ile de uygun bulundu. Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanun ve ilgili yönetmelik doğrultusunda onaylanmak üzere avan proje, İBB Başkanlığına iletildi. Ancak avan projenin, meri imar planlarına göre yapılan inceleme neticesinde, Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'na aykırı olduğu tespit edilerek, Başkanlık oluru gereği 7 Ekim 2016'da ilçe Belediyesi'ne iade edildiği görülmektedir"

Yorum Gönderme

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

ReklamReklamBilmeniz Gerekebilir