@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Veda Tavafında yapılacak Dua
Mekke´den çıkıp vatanına dönmek istediği zaman veda (ayrılış) için tavaf yapar. Sonra Mültezeme gidip orada bulunur ve duâ eder:

(Allâhümme, elbeytü beytüke. Ve´1abdü abdüke vebnü abdike vebnü emetıke. Hameltenîalâ mâ sahharte lîmin halkike, hattâ seyyertenî fî bilâdike ve belleğtenî bini´metike hattâ eântenî ala kadâi menâsikike fein künte radîte annî fezded annî ndan ve illâ femine´1âne, kabîe en yen´â ân beytike dârî. Hazâ evânü insırâfî in ezinte lî ğayre müstebdilin bike ve lâbibeytike ve lâ râğıbm anke ve la an beytike. Allâhümme feeshibnî elâfiyete fî bedenî ve´1ismete fî dînî ve ahsin münkalebî verzuknî tâateke mâ ebkayteni. Vecma´lîhayriyi´lâhireti ve´ddünyâ. İnneke ala külli şey´in kadîr.) "

Allah´ım, bu bey t Senin beytindir. Bu kul da Senin kulundur ve kutunun oğludur, kadın kulunun da oğludur. Yaratıklarından benim hizmetime verdiğin vasıtada beni taşıdın; öyle ki beni memleketlerinde do , .aştırdın ve nimetlerine ulaştırdın da hac ibâdetlerini yerine gtirinceye kadar bana yardım eltin. Eğer benden razı olmuş isen, benden rızânı çoğalt.

Eğer razı olmamış isen, yerim Senin Bcyt´inden uzaklaşmadan önce şimdi razı ol. Sana ibâdetten ve Bcyt´inden yüz çc> irmeksizin. Senin rızândan ve Bcyt´inden ayrılmaksmn eğer bana izin verirsen bu benim dönüş /amammdır.

Allah´ım, vücûdumda ve dinimin korunmasında afiyeti bende bulundur. Dönüş yerimi güzel yap. beni yaşattığın müddet Sana itaati bana rızık olarak ver. Dünya ve âhiret hayırlarını benim için topla. Muhakkak ki. Sen her şeye kadirsin."

Bu duayı okumaya başlar ve Allah Sübhânchû ve Tealâ´ya hamd ile, Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Scllem´e salât ile tamamlar, diğer sözü geçen dualarda olduğu gibi... Eğer Mekke´den ayrılacak olan hayız halinde bir kadın ise, Mescid´in kapısında durur ve bu duayı ovada yapar ki, bu da müstahabdır. Sonra döner ve ayrılır. Allah en iyi bilendir.

Derleme @erolkaranet - 17.02.2020
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.