@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Temel Atma Ve İş Yeri Açma DuasıTemel Atma Ve İş Yeri Açma Duası 
Kurdela Kesmek Yerine Dua Etmeyi Tercih Edin!


İnsanların maişetini temin gayesi ile yatırım, ticaret, sanayi gibi işletmelerin inşasında bulunmak, hayırlı bir eser inşa etmek, ev, dükkân, işyeri, okul, hastane yapımı, kamu yararına yönelik eserlerin inşası hayırlı faaliyetlerden olup, birer salih amel cümlesindendir. Bu gibi eserlerin temeli esnasında Yüce Allah’a hamd ve kolaylık duasında bulunmak aynı zamanda mülkün gerçek sahibini hatırlamak ve O’na şükürde bulunmaktır. Bu gibi zamanlarda şöyle dua edilebilir:

Okunuşu:
Elhamdu lillâhi rabbil-‘âlemîn.
Ves-salâtü ves-selâmü ‘alâ rasûlinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ecma’în.
E’ûzü billâhi mineş-şeytânir-racîm
Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.
Allâhümme yâ müfettihal-ebvâb! İftah lenâ hayral-bâb.
Allâhümmerzuknâ rızkan halâlen tayyiben ve rizkan vâsi’an bi rahmetike yâ erhamer-Râhimîn ve ente hayrur-râzikîn.

Anlamı:
Kovulmuş Şeytandan Allah’a sığınırım. Rahman Rahim Allah’ın adı ile
Hamd âlemlerin rabbı olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e, onun aline ve ashabının üzerine olsun.
Ey kapıları açan Allah! Bize hayır kapılarını aç.
Allah’ım! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Rahmetinle bize helal, temiz ve bol rızık ver. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın.

Türkçe olarak şu dua da yapılabiliri:
Ey Yüceler Yücesi Rabbimiz! Yüce Kur’ân-ı Kerim’in “insanın eline ancak çalışmasının karşılığı geçer” fermanına uyarak, hayırlı hizmetlere vesile olması niyet ve temennisiyle bu temeli atıyoruz. Bu teşebbüs ve faaliyetimizi hakkımızda hayırlı, bereketli ve devamlı eyle.
Müteşebbislerin ve girişim sahiplerinin niyet ve gayretlerini mübarek kıl. İşi tamamlamalarını ve başarılı olmalarını nasip ve müyesser eyle. Bu kardeşlerimizi, inşasında çalışacak, emek sarf edecek kimseleri her türlü kaza ve beladan muhafaza eyle. Verimli ve gayretli olmalarını ihsan eyle. Belde ve bölgesinin, bütün vatanımızın gelişmesi ve yücelmesi için çalışan bu ve benzeri kardeşlerimizin adetlerini arttır, emek ve kazançlarına bolluk, bereket lutfeyle.
İki günü birbirine denk olan aldanmıştır” düsturuna imtisal ederek bu hayırlı teşebbüste bulunan kardeşlerimizi emellerine ulaşmalarını kolaylaştır, güçleştirme Ya Rabbi. Bu kardeşlerimizi ve hepimizi başladığı işi tamamlamayı nasip eyle, utandırma, utanılacak şeyler yaptırma, hüsrana uğratma. Düşmanları bize güldürme. Temeli atılan bu inşaatın tamamına ermesini, hayırlı faaliyet, hizmet ve kazançlara vesile olmasını ihsan eyle.
Ey kapıları açan Allah’ım! Bize hayırlı kapılar aç. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bize helal ve temiz rızıklar ihsan eyle, rızkımızı genişlet. Rızık verenlerin en hayırlısı Sen’sin.” Bugün burada temelini attığımız inşaatı/müesseseyi hayırla ikmal ve itmam etmeyi nasip eyle. Halis niyetle atılan bu adımları boşa çıkmaktan koru. Dünya ve âhiret mutluluğuna vesile eyle. Hayırlı iş ve kazançlar elde etmeyi, bolluk ve bereketlere ulaşmayı ihsan eyle. Her türlü kötülüklerden, kesada uğramaktan, hile ve art niyetlerden, zarardan,fitnelerden, fesat,haset ve kıskançlıktan koru. Hayırlara vesile kıl, kolaylaştır, güçleştirme, mübarek eyle ya Rabbi! Amin.

Bir işyeri -Mekan Açılış Duası

بسم الله الرحمن الرحيم
اَ لْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ لْعأَ لَمِين
و لصَّلأ ةُ و ا لسَّلأمُ علىَ رَ سؤُ لِنأَ مُحَمَّدِ وَ عَلَى األٍهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِىنَ
Ya Rabbel Alemin!
Bu kardeşimizin; Geçimini temin etmek için açmış olduğu bu işyerini hayırlı ve uğurlu eyle, Bu mekan sahibinin vücuduna sıhhat ve afiyet, sözlerinde sabır, sebat ve sadakat, işlerinde de herkese karşı emin ve itimatlı eyle Ya Rabbi!
Bu mekan sahibine hayırlı işler, Hayırlı müşteriler, Hayırlı rızıklar ve bol bereketler ihsan eyle Ya Rabbi!
Müşterilerine karşı daima saygılı, işlerinde isabetli ve başarılı eyle; Kendisini ve cümlemizi hiçbir zaman Allah'ın emirlerinden,Peygamberimizin sünnetinden ayırma Ya Rabbi!
Şu anda burada bulunan kardeşlerimizide aynı heyacan ve duyguları tatmayı nasip eyle Ya Rabbi!

سُبْحأنَ رَبِّكَ رَبِّل عِزَّتِ عَمّأَ يَصِفُؤنَ وَ سَلأَمٌ عَلَ الْمُرْسَلِىنَ
وَلْحَمْدُ لِللأهِ رَبِّلْ عَألَمِىنَالْفأَتِح

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
El-hamdü lillâhi vahdeh, vassalâtü vesselâmü alâ men lâ Nebiyye ba’deh.
EûzübiIIâhi mineş-şeytanir-raciym. Bismillâhir – Rahmânir – Rahiym.
Ve enleyse lil-insâni illâ mâ sa’â Sadakeallahül azıym.

Okuduğumuz bu âyet-i Celîlesinde: “insanın eline ancak ve ancak çalışmasının karşılığı geçer” buyuran Ulu Allah! Senin bu yüce emrine uyarak bu iş yerimizi açıyoruz ve senin emrettiğin şekilde çalışmak istiyoruz, bu işimizi hayırlı ve devamlı, bereketli eyle yâ Rabbî!

Dükkan işyeri açarken okunacak dua

İş sahibin her türlü himmet ve gayretlerini hayırlısıyla bereketli ve başarılı eyle yâ Rabbî! Bu iş yerinde (Veya müessesede) çalışacak olan elemanları gayretli kardeşlerimizin kuvvet ve verimlerini fazlasıyla ziyade eyle yâ Rabbî! Vatanımızın ve milletimizin teâli ve terakkisi için çalışanları daima muvaffak eyle yâ Rabbî!
Yâ Rab! Habîbin, yüce Resûlün, Sevgili Peygamberimiz “İki gününü eşit geçiren aldanmıştır” buyuruyor.
İşte bu emri Peygamberi’yi yerine getirmek için, bu günümüzü dünden daha kârlı, daha kazançlı yapmak gayret ve niyyetiyle bu müesseseyi hizmete açmış bulunuyoruz. Bizleri utandırma yâ Rabbî! Her günümüz bir evvelkinden daha üstün ve daha kârlı- kazançlı olsun Yâ Rabbî!Vatanımıza, milletimize eliyle, diliyle, aklıyla, ze- kasıyle böyle müesseseler meydana getiren kardeşlerimizin sayılarını çoğalt yâ Rabbî!
Bu Müesseseyi her türlü kaza ve belâdan, zelzeleden, yangın ve seylabdan muhafaza eyle yâ Rabbî!
Bu yerde hayırlısıyla işlerinde dürüstlükle çalışanları saâdete, iki cihanda selâmete ulaştır yâ Rabbî!
Bu müessesenin her türlü tehlikelerden, zarar ve ziyanlardan korunması ve selâmette kalması için, sahibinin hak yolunda kâim bulunması için, Allâh rızası için el-Fâtihah!
İş Yeri Açılış Duası NOT: Bu konuşma ve duâ, bir binanın yapılışında, temel atılışında, bir müessese veya binanın hizmete açılışında bir atelyenin, bir fabrikanın açılışında konuşulabilir. Kelime ve cümleler yerin durumuna ve muhitin şekline göre söylenebilir. Meselâ: Yapılan yerine, yapılacak denir, açılan yerine açılacak denir.

*****
Ey kapıları açan Allah’ım! Bize hayırlı kapılar aç. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bize helal ve temiz rızıklar ihsan eyle, rızkımızı genişlet. Rızık verenlerin en hayırlısı Sen’sin.

İlahi yâ Rabbi! Bu açılış merasiminde, ellerimizi açtık, huzuruna geldik. Kutsi hadisinde buyurdun; “Ben kulumun zannı üzereyim”. Seni Rahim, Gafur biliyoruz, Rahmet ve Gufran İsm-i Şerifinle tecelli eyle yâ Rabbi. Bizlere kötülükler yaptırtma yâ Rabbi. Bizleri dalâlette, cehâlette bırakma yâ Rabbi. Açlıktan, kıtlıktan, yoksulluktan koru, her türlü âfetlere karşı muhafaza eyle yâ Rabbi.

İlahi yâ Rabbi! Yüce Kur’ân-ı Kerim de buyurduğun; “insanın eline ancak çalışmasının karşılığı geçer” ilahi fermanına uyarak, hayırlı hizmetlere vesile olması niyet ve temennisiyle bu açılışı yapıyoruz. Bu teşebbüs ve faaliyeti hayırlı, bereketli ve devamlı eyle yâ Rabbi.

İlahi yâ Rabbi! Müteşebbislerin ve girişim sahiplerinin niyet ve gayretlerini mübarek kıl. Bu iş yerinde çalışacak, emek sarf edecek kimseleri her türlü kaza ve beladan muhafaza eyle. Verimli ve gayretli olmalarını ihsan eyle yâ Rabbi.

İlahi yâ Rabbi! Bu iş sahiplerine ve hepimize başladığı işi tamamlamayı nasip eyle. Utandırma, utanılacak şeyler yaptırtma, hüsrana uğratma. Açılan bu iş yerinin; hayırlı faaliyet, hizmet ve kazançlara vesile olmasını ihsan eyle yâ Rabbi.

İlahi yâ Rabbi! Her türlü kötülüklerden, fesada uğramaktan, hile ve art niyetlerden, zarardan, fitnelerden, fesat, haset ve kıskançlıklardan koru. Hayırlara vesile kıl. Kolaylaştır, güçleştirme, mübarek eyle yâ Rabbi.

İlahi yâ Rabbi! Bugün burada açılışını yaptığımız iş yerini hayırlı eyle. Halis niyetle atılan bu adımları boşa çıkartma. Dünya ve âhiret mutluluğuna vesile eyle. Hayırlı iş ve kazançlar elde etmeyi, bolluk ve bereketlere ulaşmayı ihsan eyle yâ Rabbi!  Âmin. Velhamdülillehi Rabbil Alemin el-Fatiha..

*******
Bismillahi
 
Allahümme ya mufettiha’l-ebvab. İftah lena hayra’l-babi Allahumme’r-zukna rizkan halalen dayyiben ve rizgan vasian, bi rahmetike ya erhame’r-rahimin ve ente hayru’r-razikin.
Allahın adı ile
Ey bütün kapıları açan Allahım, bizim için hayır kapılarını kolaylıkla aç. Allahım lütfunla bize helal ,bol ve temiz rızıkla rızıklandır. Sonsuz merhametin tek sahibi olan Allahım rahmetinle bize merhamet eyle. Senin rahmetinden istiyoruz, bize merhamet eyle, Sen rızık verenlerin en hayırlısısın, bize hayırlı rızıklar ver. Amin.
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.