@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Sabah Akşam Günde İki Kez Yapılmalıdır
Sabah akşam günde en az iki kez tekrarlanmalı, tazelenmelidir:

Rabb olarak Allahü Tealadan, Kitab olarak Kur’andan, din olarak İslamdan, nebi olarak Muhammed Mustafa’dan (Salat ve selam olsun ona), Şeriat olarak İslam şeriatinden razıyım… (Şeriat Allahın kitabı olan Kur’andan, Allahın Resulünün Sünnetinden, icmâ-i ümmetten çıkartılmış hükümlerdir.)
 • Devamlı olarak akılda tutulmalıdır: Ezelde Allahü Teala biz insanlara “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye sormuş, insanlar da “Evet Sen elbette bizim Rabbimizsin” demişlerdi. Ben elhamdülillah ezelde Allah ile yapmış olduğum ahd ü misaka sadık bir mü’min ve müslimim.
 • Lütfen ezberleyiniz: Allahü Teala, Kur’anda ve Sünnette bildirildiği üzere, kemal sıfatlarla sıfatlıdır ve noksan sıfatlardan münezzehtir. (Ehl-i Sünnet ilmihal kitaplarında yazılı olan, Allahın on dört sıfatını, manalarını bilmek ve unutmamak şartıyla yirmi dört saat içinde ezberleyiniz.)
 • İmandan sonra İslamın ikinci temel emri ve şartı beş vakit namazı dosdoğru kılmaktır. Sadece cuma namazı kılmak yetişmez. Kılmıyorsanız beş vakit namazı kılmaya hemen başlayınız. Bazen kılıp bazen kılmıyorsanız, düzgün ve eksiksiz kılınız.
 • İslam dininin ahlak kuralları vardır. Bu kurallar Kur’andan, Sünnetten ve hikmet-i islamiyeden çıkartılmıştır. Bunları doğru olarak öğreniniz ve hayatınıza uygulayınız.
 • Allah her türlü azgınlığı=fuhşiyyatı yasak ve haram kılmıştır. Azgınlıklardan uzak durmalıyız.
 • İsraf (savurganlık) büyük bir azgınlıktır.
 • Zina büyük bir azgınlıktır. Başından evlilik geçmişkimse zina ederse cezası idamdır. Zinayı suç olmaktan çıkartan bir toplum iflah olmaz.
 • Riba=faiz büyük bir günahtır. Ribaya helal diyen kafir olur. Ne darülislamda, ne de darülharbte Müslümanlar birbirleriyle riba muamelesi yapamaz. Bu hükmü inkar eden dinden çıkar.
 • İslam ailesinin reisi erkektir.
 • Her mü’min Ümmet-i Muhammed (Salat ve selam olsun ona) denilen mübarek ve muazzez bir topluluğun üyesidir, bunun bilincinde olmalıdır.
 • Ümmetin başında İmam-ı Kebir, Emîrü’l-mü’minîn veya Halife-i Resulullah unvanını taşıyan ehliyetli, liyakatli, ihlaslı, taqvalı,adaletli, dirayetli, kiyasetli, müeyyed, yerine göre sert, yerine göre merhametli bir başkan bulunmalı ve her Müslüman bu zata biat ve itaat etmelidir.
 • İnsanın en büyük düşmanı kendi nefs-i emmaresidir. Olgunlaşmak ve kurtulmak için onunla mücadele ve ona muhalefet edilmelidir.
 • Çocuklarını tâğut okullarında okutanlar onları mânen öldürmüş ve öldürtmüş olur. Müslüman, oğullarını ve kızlarını İslam mekteplerinde okutur.
 • Feminizm bir küfür ideolojisidir, İslam feminizmi olamaz.
 • Müslüman, Müslümanın kurdu değil, meleğidir.
 • İslam Allahın hak dinidir. İslamda reform, değişiklik, yenilik, sulandırma, eksiltme, çıkartma yapılamaz.
 • Allah bütün mü’minleri kardeş kılmıştır. Bu kardeşliği bozanlar hain ve zalimdir.
 • Ümmet birliğini yıkan, iman kardeşliğini zedeleyen ve parça holiganlığı yapanlar sapıktır.

M. Şevki EYGİ Yazdı
http://www.milligazete.com.tr
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.