@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Papaz Suda Yürür Şeyh Yürüyemez

Sual: Günümüzde günah işleyen, hatta itikadı düzgün olmayan kimseler vecde geliyor, yani cezbeye kapılıyor, elektrik çarpmış gibi titriyorlar. Bu keramet olmadığına göre ne olabilir?

CEVAP
İbrahim Edhem hazretlerine, gece gündüz ibâdet eden, vecde gelip kendinden geçen, cezbeli bir gençten bahsettiler. Gencin yanına gidip üç gün misafir kaldı. Çok acayip haller gördü. Gencin bu halinin şeytandan olup olmadığını öğrenmek istedi. Yediğine baktı. Helalden değildi. Bu hallerin şeytandan olduğunu anladı. Genci evine davet etti. Gence helal yemek verdi. Gençteki eski aşk ve gayret kalmadı. Cezbeleri gitti. İbrahim Edhem hazretleri, gence, (Sendeki haller şeytandandı. Helal yiyince şeytan giremedi. Esas halin meydana çıktı) buyurdu. (Tezkiret-ül-evliya)

****
Seyyid Fehim-i Arvasi hazretleri, talebesi ile Van gölü kıyısında giderken gölde bulunan (Ahtamar) adasındaki ermeni kilisesinden bir papaz çıkarak su üstünde yürümeğe başlar. Talebe bunu görünce, birkaçının hâtırına gelir ki, (Allahın düşmânı dediğimiz papaz, su üzerinde yürüyor da, Evliyânın büyüğü, Allahü teâlânın sevdiği, seçdiği kulu bildiğimiz, Seyyid hazretleri, acabâ neden yürümeyip kıyıdan dolaşıyor?)
Seyyid Fehîm hazretleri, bu düşünceyi anlayıp, mubârek ayaklarındaki na'lınları ellerine alıp, birbirlerine çarpar. Na'lınlar birbirine çarpdıkça papaz suya batar. Boğazına kadar gelince, bir dahâ çarpar. Batar ve boğulur.
Sonra, böyle düşünene dönerek, (Hak geldi, batıl zâil oldu. O, sihr yaparak, su üstünde gidiyordu. Böylece, sizin îmânınızı bozmak istiyordu. Na'lınları çarpınca sihri bozularak batdı. Müslimânlar sihr yapmaz. Allahü teâlâdan kerâmet istemekden de hayâ ederler) buyurdu. Kerâmeti ile, papazın sihrini bozdu.

****
Evliyânın büyüklerinden Ebû Sa'îd Ebülhayr 440 [m. 1049] da vefât etmişdir. Kendisine sordular. Filanca kimse su üstünde yürüyor. Buna ne dersiniz?
Bunun kıymeti yokdur. Ördek ve kurbağa da suda yüzer dedi. Filan adam havada uçuyor dediler. Sinek ve çaylak da uçuyor. Sinek kadar kıymeti var dedi. Filan kimse, bir anda şehrden şehre gidiyor dediler. Şeytân da, bir solukda şarkdan garba gidiyor. Böyle şeylerin dînimizde kıymeti yokdur. Merd olan, herkesin arasında bulunur. Alışveriş yapar, evlenir. Fekat, bir an Rabbini unutmaz buyurdu.

****
Âdet-i ilâhiyye dışında ve kudret-i ilâhiyye içinde meydana gelen harikulade hadiseler peygamberden zuhur ederse mucize, evliyadan zuhur ederse keramet denir. Fâsıklardan, günâhı çok olanlardan zuhûr ederse (İstidrâc) denir ki, derece derece, kıymetini indirmek demekdir. Kâfirlerden zuhûr edenlere ise (Sihir), yani büyü denir.
Günümüzdeki insanların çoğunun itikadı bozuk. Ehl-i sünnet olmayan kimse evliya olamaz. Evliya olmak için önce itikadı düzeltmek, sonra haramlardan kaçmak gelir.

www.dinibilgiler.org
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.