@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Mültezemde Duâ

Mültezemde (Haceru´lEsved İle Kabe Kapısının Arasında) Duâ

Kabe´nin kapısı ile Haceri Esved arasındaki yere Mültezem denilir. Az önde orada duanın makbul olduğunu söylemiştik. Ashabdan nakledilen dualardan biri şöyle:

"Allâhümme Lekelhamdü hamden yuvâfî niameke ve yükâfi´û mezîdeke. Ahmedüke bicemî´imehâmidikemâ aîimtü minhâ vemâîem a´Iem alâ cemî´i niamike mâ alimtü minhâ ve mâ îem a´lem. Ve ala külli hâlin. Allâhümme Salli ve Selîim alâ Muhammedin ve alâ âh Muhammedin. Allâhümme e´iznî mineşşeytânirracim ve e´izni min külli sû´in ve kanni´nî bimâ rezakteni ve bâriklî fîhi. Allâhümme´calni min ekremi vefdike aleyke ve elzimnî sebîlelistikâmeti hattâ elkâke ya Rabbel´aİemîn."

"Allah´ım senin nimetlerini ödeyecek ve ziyade ettiklerini karşılayacak olan hamd Sana mahsustur. Senin verdiğin nimetlerden bildiğim ve bilmediğim bütün nimetlere karşılık bildiğim ve bilmediğim bütün övgülerinle Sana hamd ederim; her halde de Sana hamd ederim. Allah´ım! Muhammed´e ve Muhammed´in âline rahmet et ve selâmet ver. Allah´ım! Senin rahmetinden kovulmuş şeytanın kötülüklerinden beni koru. Her kötülükten de beni koru. Bana verdiğin rızıkla beni kanaattendir ve bana o rızıkta bereket ver. Allah´ım! Senin Beytini ziyarete gelenlerin en çok ikrama kavuşanlarından beni yap. Sana kavuşuncaya (ölünceye) kadar beni doğru yol üzerinde bulundur, ey alemlerin Rabbi!..."

Sonra istediği duayı yapar.“

Resullullah aleyhisselam, ihtiyaç sahibi, sıkıntı veya gam sahibi her kim, onun önünde Allah’a dua ederse kabul edilir.”buyurmuştur.

İbn-i Abbas’ın rivayetine göre: Peygamberimizin, göğsünü, sağ yanağını, kollarını ve avuç içlerini tam açarak Mültezem’e yapıştırdığı bildirilmektedir.

Kâbe’nin duvarına yapışmak ve sarılmaktaki maksadımız, Kâbe’nin Rabbine yaklaşmak ve cehennemden korunmak içindir. Kâbe’nin kapısının eşiğine sarılmakta bir sakınca yoktur.

Mültezeme yapışmak:

Yapılan bir hata sebebiyle, hata yapılan kişiden özür dilemek amacıyla ısrarla af dilemek, eteğine sarılıp “Sen beni affetmeden ayrılmam” diyen kişi gibi, Allah’an af dilemektir. Bazı kaynaklarda Cenab-ı Hakkın Hz. Adem’in tevbesini Mültezem’de kabul ettiği bildirilmektedir. Sahabeden Abdurrahman İbnü Safvan anlatıyor: Mekke’nin fethedildiği gün Rasulullahı, ashabı ile birlikte Kâbe’den çıkarken gördüm. Beytullah’ı kapısından Hatim’e kadar istilâm ettiler ve Beytullah’ın üzerine yanaklarını koydular.

Derleme @erolkaranet - 22.02.2020
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.