@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Mescid-i Aksadan ihrama girmenin fazileti
MESCİDİ AKSA’DAN İHRAMA GİRMENİN SEVABI

844-    Ebu Umeyye’nin kızı Ümmü Hakîm’den, onun Ümmü Seleme (r.anhâ)’dan rivayetine göre Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurdu: “Kim Mescid-i Aksâ’dan, Mescid-i Haram’a gitmek üzere hac ya da umre niyetiyle telbiye getirip, ihrama girecek olursa geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır yahut onun için cennet vacib olur.” Ravi hangisinin söylendiği hususunda şüphe etmiştir.

Hadisi Ebu Davud, Beyhakî ve İbn Mace rivayet etmiş olup, İbn Mace’nin lafzı şöyledir: “Beytu’l-Makdis’ten umre niyetiyle ihrama girip, telbiye getiren bir kimseye (günahları) mağfiret olunur.”

Aynı hadisi İbn Hibban da rivayet etmiş olup, şöyle demiştir: “Mescid-i Aksa’dan umre niyetiyle ihrama girip, telbiye getiren bir kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.” Ravi dedi ki: Bunun üzerine Ümmü Hakim binip, Beytu’l-Makdis’e gitti ve oradan umre yapmak niyetiyle ihrama girdi.

İbn Mace’nin bir rivayetinde de şöyle denilmektedir: “Beytu’l-Makdis’ten umre yapmak niyetiyle ihrama giren bir kimseye bu ameli, bundan önceki günahları için bir keffâret olur.”

Beyhakî’deki bir rivayette şöyle denilmektedir: “Kim Mescid-i Aksa’dan, Mescid-i Haram’a gitmek üzere hac ve umre niyetiyle ihrama girip, telbiye getirecek olursa, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır ve ona cennet vâcip olur.”849

Dipnotlar:
849 Ebu Davud, II, 143; Hadisi Beyhakî, es-Sünenü ’l-Kübra'da bulamadım; İbn Mace, II, 295; İbHibban, Sahih, VI, 5n

Derleme @erolkaranet - 21.02.2020
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.