@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Medinede Yapılacak DualarMESCİD-İ NEBEVİ'YE GİRERKEN

"Allah'ın adıyla. Şeytandan, yüzü kerim olan, sultanı kadim olan Allah'a sığınırım.

Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed'in aline salat olsun.

Allah'ım, günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç."

B. Mescid-i Haram'a veya Mescid-i Nebevi'ye Girince Şu Dua Okunmalı:

"Allah'ım, günahlarımı bağışla ve bana rahmetinin kapılarını aç."

C. Mescid'den Çıkınca:

"Allah'ım, bana fazlının (nimetinin) kapılarını aç."

RASULULLAH (S.A.V.) VE İKİ ARKADAŞINA SELAM

"Sana selam olsun ey Allah'ın Rasulü. Sana selam olsun ey Ebu Bekir. Sana selam olsun ey Ömer.
Allah'ım, Muhammed'e; tıpkı bir peygamberin kavmine ve ümmetine yaptığı hayırlardan ötürü iyi karşılık verdiğin gibi; İslam, müslümanlar, annemiz ve babamız için de O'na en iyi karşılıkları ver.
Allah'ım, O'nun elinden içtiğimizde bir daha hiç susamayacağımız bir şerbet içir. O'nu görmediğim halde, bizimle O'nu bir araya getir. Tıpkı O'nu görmeden iman ettiğimiz gibi, bizi O'nun girdiği cennete koymadan O'nunla bizim aramızı ayrıma."


CENNETÜ'L-BAKİ'Yİ ZİYARETTE DUA

A. Allah Rasulü'nün Duası

"Ey mümünlerin yurdu! Size selam olsun. Biz ve sizler yarın bize va'dedilmiş şey için belli bir ecele kadar bekleyeceğiz. Biz de inşallah sizlere katılacağız.
Allah'ım Baki-i Garkad ehlini bağışla. Allah'ım onları bağışla, Allah'ım onları bağışla, Allah'ım onları bağışla."

(Müslim: 974; Nesai:4/91, 92)

B. Allah Rasulü'nün Bir Başka Duası

"Ey müminlerin yurdu, size selam olsun. Biz inşallah size katılacağız.
Siz bizden önce gittiniz, biz de ardınızdan gelmekteyiz. Allah'tan hem bizim, hem de sizin için afiyette olmayı diliyoruz."

(Müslim: 975; Nesai: 4/94)

 C. Medine'de Sahabe Mezarlığı Olan Baki Ziyaretinde Okunacak Dua:

Hz. Aişe (r.a.)'dan Allah Rasulu (s.a.v.)'nden rivayet ediyor:
"Ey mümin topluluğunun diyarı, size selam olsun. Siz, bizim önden gidenlerimizsiniz. Biz size arkadan yetişicileriz. Allah'ım bizi onarın ecrinden mahrum etme ve onlardan sonra şaşırtma."

(İbn Mace, 1546; Ahmed b. Hanbel, Müsned 6, 71, 76, 111)

TAHİYYATTA VEYA NAMAZLARDAN SONRA OKUNACAK DUA

"Allah'ım, gaybı bilmen ve yarattıklarına karşı üstünlük kudretinle (sana dua ederek diyorum ki); hayatı benim hakkımda hayırlı bildiğin sürece beni yaşat. Hayatı benim hakkımda şer gördüğünde de ecelimi tamamla.
(Allah'ım) gizli ve açık, Sen'den korkmayı, razı olduğumda da gazaba geldiğimde de ihlaslı bir kelimeyi bana bahşetmeni diliyorum.
Sen'den tükenmeyen bir nimet ve ardı kesilmeyen bir göz (ve gönül) mutluluğu diliyorum.
Hükmünden sonra Sen'den razı olmayı, ölümden sonra da rahat bir hayat, yüzüne bakma lezzeti ve Sen'inle karşılaşma arzusunu istiyorum.
Zarar veren her beladan ve her saptırıcı fitneden sana sığınırım.
Allah'ım, bizi imanın süsüyle süsle ve bizi hidayet üzere olanlardan eyle."

(Nesai, es-Sünen el-Kubra: C.1/1228, 1220; Ammar b. Yasir'den)

Derleme @erolkaranet - 25.02.2020
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.