@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Kabeyi 7 kere tavaf etmenin hikmeti nedir ?

Kabeyi 7 defa tavaf etmenin hikmetini alimler şöyle açıklıyorlar:
Cenabı Allah 7 gök ve semayı 7 günde yaratmış, insanda 7 mertebe vardır.
Her tavaf edişinde bu mertebeleri aşar.bu mertebeler şunlardır:

1-Nefsi emare

Kötülüğü emreden ve bundan zevk alan nefise verilen isim. Nefs teskiyesi kademelerinden ilkidir. Nefsi teskiye etmek demek nefsi temizlemek demektir. Bu temizlik yedi kademede gerçekleşir. Îlk kademede nefsin temizliğine henüz başlandığı için nefste bütün 19 afet mevcuttur. Onun için bu kademede nefs henüz arınmadığı için kötülüğü emreder. Genelin sahip olduğu nefis, "Nefsi natıka"dır. Nefsi emmare bir makamdır. Tahkiki iman noktasıdır. Bu makamda küfür afetinin olamayacağı bilinir; nefsin diğer afetleri mevcuttur.

2-Nefsi levvame

Kötülük yaptığında bundan pişman olup af dileyen nefise verilen isimdir. Mürşidi önünde yapılan tövbeyle nefis bu mertebeye çıkar. İnanışa göre sadece ibadetle bu mertebe çıkmak 100 seneyi gerektirmektedir.

3-Nefsi mülhime

Tasavvufa göre bu mertebede nefis Allah'tan ilham almaya başlar. Nefs teskiyesi kademelerinden üçüncüsüdür. Nefsi teskiye etmek demek nefsi temizlemek demektir. Bu temizlik yedi kademede gerçekleşir. Üçüncü kademede nefs yavas yavas Allah'tan ilhâm almaya baslar.

4-Nefsimutmainne

Tasavvufa göre bu mertebede nefis, tatmin olmuş, şüphelerden arınıp rahatlamıştır. Nefs teskiyesi kademelerinden dördüncüsüdür. Nefsi teskiye etmek demek nefsi temizlemek demektir. Bu temizlik yedi merhâlede gerçekleşir. Dördüncü kademede nefs daha önceki kademede Allah'tan aldığı ilhamla (yardımla) doyuma ulaşır. Mesela bu kademede insan nefsin hırs adındaki afetine galip gelerek o afeti devre dışı bırakabildiği için, anlar ki Allah'ın onun için ihsan ettiği şeylerin o ana kadar farkına bile varamamış ve bu kademede farkına varıp doyuma ulaşır.

5-Nefsi radiyye

Tasavvufa göre bu mertebede nefis, Allah'ın yaptığı her şeyden razı olmuştur. Nefs teskiyesi kademelerinden beşincisidir. Nefsi teskiye etmek demek nefsi temizlemek demektir. Bu temizlik 7 kademede gerçekleşir. Bu kademede nefs daha önceki kademede doyuma ulaştığı için Allah'tan razı olur.

6-Nefsi merziyye

Nefsi Tezkiye etmek demek nefsi temizlemek demektir. Bu temizlik yedi kademede gerçekleşir. Nefs teskiyesi kademelerinden altıncısıdır.

7-Nefsi kamile.

Yedi mertebeden biridir. Seçkin, saf, temiz halidir. Olgunluğa ermiş Nefstir. Mürşitlerin nefsinin karşılığıdır. Bu mertebeye yedi kademede erişilir. Adeta melekleşir. Günahlarından arınır.

Kabeyi 7 kere tavaf etmek 7 ve katları 70 de Allahın avf ve magfiretini temsil ettiği içindir.

Yılanlar nasıl sürünerek kabugunu degiştirirse ,İnsanlarda tavaf ederek (günahlardan kendisini avf ettirerek) kendisini yeniler.

İleri ki günlerde Allah c.c 'nın izniyle bu başlıklara daha detaylı bilgilerle yer vereceğiz, inşaallah

Derleme @erolkaranet - 27.02.2020
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.