@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

İstanbul'un Manevi Sırlar Kuşanmış Camileri
İstanbul'un her bir yanı sırlarla dolu.. Koca şehir ırlarla dolu olurda, bu şehrin timseliolan camilerde sırlar olmaz mı.. Olur tabi..
Bu yazımızda İstanbul'un sırlarında bir damla olabilecek bir başka sırrı aralıyoruz.
Manevi sırrı olan İstanbul Camilerinden bir demet sunuyoruz size..
  • Eyüp Sultan Cami
Peygamber Efendimize (sas) i özleyip, Medin'ye gidemeyenlerin gasratle gittiği camil EyupSultan ilçesine de ismini veren Eyyup Sultan Cami. Cami İstanbul'un Medine'sidir
Eyüp Sultan'ın Medîne-i Münevvere'ye çağrıştırmasının hikmeti, Hâlid ibn Zeyd Ebâ Eyyûb el-Ensârî radıyallahu anh Hazretlerinin kabrinin burada olmasından kaynaklanmaktadır.  İstanbul'da pek çok camide sahabe vardır. Her sahabe ayrı bir özellik katsa da orada medfûn olan  Ebâ Eyyûb el-Ensârî  hazretleri Resûl-i Ekrem Efendimizin hem ev sahibi, hem komşusu hem de peygamber efendimizin doğmadığı yıllarda ona iman etmiş olan bir kralın yazdığı mektubun bırakıldığı kimsedir. O kral Eyyup Sultan hazretlerinin dedesinin dedesidir. Bu Resullulah aşkı pek çok alimin türbe etrafında ikamet etmesine sebep olmuştur. Ve halen milyonlar buraya geldiklerinde Medine havasını koklar.
Kısaca, Medine-i Münevvere’yi ziyaret etme sırrına ermek isteyenlere Eyüp Sultan Camii'ne gider.
  • Akbıyık Camisi
İstanbul'daki mescidlerin imâmı Akbıyık Câmisi...İstanbul'un Avrupa yakasında oturup da Kabe'ye en yakın yerde namaz kılacak yer arayanların mekanıdır. İstanbul'da Kabe'ye en yakın cami Sultanahmet semtinde bulunan bu camiye camilern önderi de denir.
  • Sultan Selim Cami
İşlerinde  başarı isteyenlerin namaza devam edeceği cami.. 
  • Fatih Camii 
İstanbul'un Medinesi olur da , Mekke'si olmaz diye düşünenler Fatih Camini işaret eder, evliyanın ileri gelenleri, manevi sultanlar.. Fâtih Câmi-i Şerîfi'nin Ka`betullah'a misâl olmasının alâmetleri, şehrin ortasında olması, hiç bir zaman cemaatsiz kalmaması ve etrâfında oturanların ekseriyâ âbid, zâhid ve sâlih kimseler olmasındandır.
Bu caminin diğer bir özelliği de, burada namaza devam edenlerin ilim tahsilinde sıkıntı ve zorluk çekmeyecekleri vurgulanmış 
  • Beyazıt Camii
Camilerin Kıblesi eskiden neye göre ayarlanır, derseniz. size Beyazıt Camiini gösterebiliriz. Anlatılan o ki, Bayezid Cami-i Şerîfininin kıblesi tayin edileceği zaman, Sultan Bayezid, mimar Hayreddin Ağa'ya kerâmet göstererek, Ka`be'yi göstermiş ve "Bak! Görüyorsun ya! Kıbleyi tam bu istikâmete doğru yapacaksın" demiştir. 
Bir rivayete göre de, bu camide namaza debvam edenlerin maddi sıkıntı ve borç içerisinde kalmaktan kurtulduğu söylenir. 
  • Süleymaniye Camii,
Manevi fütuhat, ruhani terakki ve evliyaullahın ruhlarına mülaki olmak isteyenlere 
  • Sultanahmet Camii
Maddi ve manevi meselelerinde hüküm ve karar bekleyenler için 
  • Ayasofya Camii 
İdaresinde muktedir olmak isteyenlere
  •  Sultanahmet Camii
İstanbul'un Kudüs'ü
  • Sümbül Efendi Camii 
İstanbul'un Kerbelası... Sünbül Efendi Camisi diye bilinen Koca Mustafa Paşa Câmi-i Şerîfi'nin Kerbelâ'ya hatırlatmasının hikmeti de, Şâh-ı Şehîdân Hüseyn-i Kerbelâ Efendimiz Hazretlerinin kızlarının veya torunlarının orada medfûn olmalarıdır

@erolkaranet - 16.02.2020
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.