@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


İflas eden şirketin çalışanı içerideki alacakları nasıl alır?
Şirketlerin iflas etmesi durumunda çalışanların içeride alacaklar kalabilir. Bu durumda devlet devreye girerek, çalışanların mağdur olmaması için Ücret Garanti Fonu’nu devreye sokar. Bu fon sayesinde 3 aya kadar olan alacaklar ödenir. Peki Ücret Garanti Fonu nasıl çalışır, içeride kalan alacaklar nasıl tahsil edilir?

Çalıştığı şirket iflas eden çalışanın içerideki alacakları ne olur?

Şirketlerin konkordato ilan etmesi ya da iflas açıklamaları durumunda devlet Ücret Garanti Fonu’nu devreye sokar. Kanuna göre bir şirketin çalışanlarının alacaklarını ödeyemez duruma gelmesi halinde devlet devreye girer ve 3 aya kadar olan alacaklarını çalışanlara öder. Peki Ücret Garanti Fonu nedir, nasıl çalışır?

ÜCRET GARANTİ FONU NEDİR?
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası, iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak maksadı ile Ücret Garanti Fonu oluşturulmuştur.  Ücret Garanti Fonu, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının yüzde birinden oluşur.

ÜCRETİNİ ALAMAYAN İŞÇİ NEREYE BAŞVURMALI?
Ödeme güçlüğüne düşen işverenden ücret alacağı bulunan işçilerin, İŞKUR birimine aşağıdaki belgeler ile şahsen veya vekili (noter tasdikli vekaletnameye haiz vekil) aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU EVRAKLARI NELERDİR?
1. Talep Dilekçesi (İŞKUR birimlerinden temin edilir)
2. İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düştüğünü Gösterir Belge (Ödeme Güçlüğü durumuna göre aşağıdaki belgelerden biri)
 -İşveren Hakkında Aciz Vesikası Alınması durumunda; İcra Dairesinden alınan Aciz Vesikası veya Aciz Vesikası hükmündeki Haciz Tutanağı, -İşverenin İflası Durumunda; mahkemece verilen iflas kararı veya İcra ve İflas Kanununun 166 ncı maddesi uyarınca iflas kararının ilan edildiğini gösteren belge,
 -İşverenin iflasının ertelenmesi durumunda, mahkemece verilen iflasın ertelenmesi kararı veya İcra ve İflas Kanununun 166.  maddesi uyarınca iflasın ertelenmesinin ilan edildiğini gösteren belge,
- İşveren Hakkında Konkordato İlan Edilmesi durumunda; mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya İcra ve İflas Kanununun 288 inci maddesi uyarınca konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge,
3. İşçinin ücret alacağını aylar itibarıyla gösterir İşçi Alacak Belgesi

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
İşçilerin ücret garanti fonu ödemelerinden yararlanılabilmesi için;
- Ücret alacağının bulunduğu dönemde hizmet akdine tabi olarak, 4447 sayılı Kanun kapsamında çalışıyor olması,
- İşverenin ödeme güçlüğüne düşmüş olması (konkordato ilanı, aciz vesikası alınması, iflas, iflasın ertelenmesi kararları nedenleriyle),
- İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde 4447 sayılı Kanun kapsamında en az bir gün süreyle çalışmış olması,
- Ücret alacağının 5 yıllık zaman aşımına uğramamış olması Şartları aranır.

Gazete Vatan

Derleme : @erolkaranet - 02.04.2021
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.