@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!


Banner


PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED (SAV) DOĞUM GÜNÜ 18 EKİM 2021

Hayızlı kadının tavaf yapması
Hayızlı kadının Kabe'yi tavaf etmesi Hanefi mezhebinde kesinlikle yasaktır. Konu ile ilgili tartışmanın birinci bölümünü sunuyoruz.

HAYRETTİN KARAMAN'IN YANLIŞ BİR FETVASI DAHA -

Hacta hayızlanan kadının farz tavafı nasıl yapacağı??

Bu girişten sonra İbn Kayyim, âdet gören kadının tavâfı konusunda -özetle- şunları söylemektedir:

Peygamberimiz (s.a.), Hz. Âişe'ye hitaben, "Kâbe'yi tavaf etmeksizin hac ibadeti yapanın bütün yaptıkların yap" buyurarak âdetli kadının, temizleninceye kadar Kâbe'yi tavaf etmesini yasaklamıştır.

Bu yasağı bazı kimseler, orada kalma ve bu yasağa uyma imkânına bakmaksızın genel zannetmişler, nassın (yasaklayan hadisin) lafzından anlaşılan (dış) anlamını esas almışlar, hayızın tavâfa engel olmasını, namaza engel olması gibi görmüşler, böyle değerlendirmişlerdir. Bunlara karşı iki gurup müctehid vardır:

Hanefîler ve Hanbelîlere göre tavaf için temiz (olmak) namazın şartı gibi bir şart değildir; kurban kesilerek telafi edilebilecek bir ödevdir (vâcib). Bunlara göre hayızlı kadın böylece tavaf yapar ve bir büyükbaş hayvan kurban ederek eksiği giderir.

Karaman'ın cevabının son kısmı

8. Diğer ibadetlerde nasıl, yerine getirilmesi imkansız veya zor olan şartlar ve kısımlar düşüyor, muaf hale geliyor, geri kalan (mümkün olan) yapılıyorsa, hacda da -bu durumda- temizlenme şartı kalkar ve kadın hayızlı olarak tavafını yapar, kasten bir eksiklik veya aykırı davranış bulunmadığı için kurban kesmesi de gerekmez. Dinin genel kuralları bizi bu sonuca ulaştırmaktadır.

"Bu çözüme göre hem hayızlının mescide girmesine hem de temizlenmeden tavaf yapmasına imkan veriliyor; halbuki bunlar Peygamberimiz tarafından yasaklanmıştır" şeklindeki itirazın cevabı şudur:

Hayızlı kadın, güvenlik vb. zorunlu durumlarda veya orada kalmadan girip öteye geçme niyetiyle mescide girebilir. Burada da tavaf zarureti için mescide girer. Tavaf için temizlenmenin şart olması konusunda -başta açıklandığı gibi- ihtilaf vardır. "Hayızlı olarak tavaf eder ve bir kurban keser" diyenlere göre temizlenme, tavafın sıhhat şart olmuyor. Burada temizlik kasten terkedilmiyor, bir mazeretten dolay terk ediliyor. Bekleme imkanı olmadığı için de Peygamberimizin (s.a.) yasağına aykırı hareket edilmiş olmuyor. Bu çözümde şeriatın dışına çıkılmıyor; şeriatın -normal şartlara ait olan- bir kuralı, diğer kurallar ile birlikte değerlendirilerek sınırlandırılıyor, mesele bundan ibarettir.

Bizim mütalaamız:

Önce Hanefi Mezhebinde hayızlının farz tavafının hükmü:

Hac esnasında kadın hayızlanırsa, farz tavafını mescide girmesi men olunduğundan yapamaz, bundan men edilir. Ancak kendisi tavaf ederse caiz olur ve büyük hayvan kurban kesmekle emredilir.

Eğer bayram günleri bitene kadar bekler de tavafını yapamazsa, üzerinden düşer. Zira vakti geçmiş oluyor ve kendisi de hastadır.

H.Karaman ve benzeri yeni müctehid taslakları mescide girmesinde zaruret vardır, diyorlar....

O halde mescide girme meselesindeki zarureti anlayalım:

Yani hayati bir önem arzetmesi veya kullanılacak suyun mescid içinde olması veya geçilecek yolun mescid içinden geçmesi v.s Bu durumda teyemmüm ederek mescide ihtiyacı için veya korunmak için girer, denilmiştir. (İhtiyar: 1/16) Bu ihtiyaçlarda tavaf zikredilmemiştir, zira tavaf ihtiyaç değil ibadettir, onun şartları vardır, şartlar oluşmazsa üzerinden düşer, zorlamaya gerek yok.

ibadet ile ihtiyacın arasını ayırmak lazımdır. İbadet Allah için olur, ihtiyaç kulun bedeni ve malı ve ailesi ile alakalı olur. Kul muhtaç olduğundan ihtiyacını gözetiriz, Allahu teala son derece gani/zengin olduğundan isterse kuldan vazifeyi düşürür.. Hayızlının namaz kılamamasında olduğu gibi.

Bu husustaki delil mü'minlerin annesi Safiyye r.anha validemizin rivayetidir.

إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكام - (4 / 96 )
الحائض تفعل جميع المناسك ما عدا الطواف ، وقد اتفق الفقهاء على أن المرأة الحائض تؤدي جميع المناسك وهي حائض إلا الطواف .ومما يدل على ذلك :
قوله - صلى الله عليه وسلم - : لما حاضت أم المؤمنين صفية : ( عقرى حلقى ، أحابستنا هي ؟ )
ففهم من قوله - صلى الله عليه وسلم - : أحابستنا ، أنها لو لم تطف طواف الإفاضة أنها ستحبس النبي - صلى الله عليه وسلم - .
أن الحائض لا يجوز لها المكث في المسجد وهذا مذهب جمهور العلماء .
Umdetul Ahkam Şerhi 4/96

Hayızlı kadın tavaf hariç bütün hac menasik fiillerini yapar. Ulema hayızlı kadının tavaf hariç diğer bütün hac fiillerini yapacağında ittifak etmişlerdir.

Buna delalet eden rivayet, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin, hayızlanan Safiyye validemize -r. anha- hitaben "-Akra halka- (Vay başıma gelen..v.s. manada) Bu tabirle kendisine kızdığını ve niçin böyle yaptığını söylemek istemiştir.

Daha sonra, Safiyye r.anhanın farz tavafını bayram günü yaptığı söylenince, "O zaman yola çıksın" buyurmuştu.

Bu rivayettten anlaşılan farz tavaf yapılmadıkça kafilesinde olanları da hapseder, kafilenin gitmesine bile mani olur. Bu rivayetle de hayızlı kadının tavaftan men edildiği anlaşılmıştır.

Ayrıca Aişe r.anha validemize de hayızlandığında, kendisine hitaben Nebi s.a.v "Hacıların bütün fiillerini yap, beyti tavaf hariç." demiştir.

Hayızlanan kadın şayet o halde iken farz tavafı yaparsa caiz olur, ancak büyük cinayet işlediği için büyük baş hayvan ceza kesmesi lazımdır.

Bu açıklamalarla anlaşılan şu ki, hayızlı kadınlara o hallerinde tavaf yapmaları emredilmez belki tavaftan men edilirler. Şayet yaparlarsa büyük bir hayvan kesmekle yaptıkları ceza telafi edilir. Şimdiki zaman kolaylaştırıcı müçtehidlerine sorarsanız hemen fetva verirler, ilerisini gerisini iyi düşünmezler. Yani, bir müslümana şu günahı işle, sonra şu cezayı verirsin demek islam alimine, takva ve Allah korkusu taşıyanlara yakışmaz.

Bunların haline fıkıhta -müftiyi macin- derler, yani kadının kocasından boşanması için kadına küfür kelimesini öğretiyor. Böylece kadın dinden çıkacak ve nikah bozulacak... Bu gibi müftiler fetva işinden men edilirdi.. Şimdiki bu yarım akıllıları kim men edecek????

KAYNAK : http://www.alikarahoca.net/mezhepsizlere/1697-hayrettin-karamanin-yanlis-bir-fetvasi-daha-hayizli-kadinin-tavaf-yapmasi.html
Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

ReklamReklam

İlginizi Çekebilir

Reklam