@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Hac ve Umrede Muhtelif Yerlerde Yapılacak Dualar
Uhud Şehitlerine selam; Esselamualeyke Ya Şuheday-ı Uhud, Esselamualeyke ya Seyyid-ül Şüheda Seyyidina Hz Hamza Kaffeten amme Allahumme verzugna şafaatehum ve yahşurna meahum birahmetike ya erhamerrahimin… ve duaya başlanır.

***********
Medine´den çıkıp yolcu olmayı istediği zaman, iki rekât namaz kılmakla Mescide veda etmesi ve istediği duayı yapması müstahab olur. Sonra Kabri şerife gider ve ilk verdiği selâm gibi selâm verir ve duayı tekrar eder. Böylece Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem´e veda eder ve şöyle söyler:

(Alîâhümme lâ hazâ âhire´1ahdi biharemi resûlike ve yessir lî yelavde ile´lharemeyni sebîlen sehleten bimennike ve fadlike ve´rzukniye´1afve ve´1âfiyete fi´ddünyâ ve´Iâhireti. Ve ruddenâ sâlimîne ğanimîne ilâ evtâninâ âmine.)

"Allah´ım! Bu ziyareti, Resulünün Haremini ziyaretin sonu yapma ve beni iki Harem´e (Mekke ve Medine´nin Harem bölgelerine) senin ihsan ve ikramın ile kolay bir yolla tekrar dönmeye beni muvaffak et. Dünya ve âhirette bana afv ve afiyeti rızık olarak ver ve güven içinde selâmet üzre manevî kazançlarla bizi vatanlarımıza döndür."

İşte bu zikirler, hac zikirlerinden Allah´ın toplanmasını bana muvaffak kıldıklarıdır. Her ne kadar bu kitabın hacmine nisbetle dualardan bazıları uzun ise de, bu konuda topladıklarımıza nisbetle kısa sayılırlar. Kerim olan Allah´dan, bizi kendisine itaate muvaffak kılmasını ve bizimle kardeşlerimizi Cennetinde bir araya toplamasını diliyoruz.

Ben "Menasik" kitabında bu zikirlerle ilgili konulan ek ve ilâvelerle genişçe açıkladım. En doğrusunu Allah bilir. Hamd, nimet, başarı vermek ve koruma O´na mahsustur.

Utbî´den rivayete göre, şöyle demiştir: "Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem´in kabri yanında oturuyordum. Bir Arabî geldi ve dedi: Esselâmu AleykeyaResûlellah! Allah´ın şöyle buyurduğunu dinledim:" "Eğer o günahkârlar, nefislerine zulmettikleri zaman sana gelseler de günahlarına Allah´dan mağfiret diîeseler, Peygamber de onlar için afv dileseydi, elbette Allah´ı çok tevbe kabul edici, çok esirgeyici bulacaklardı."[6]

İşte ben günahlarımdan tevbe ederek sana geldim, Rabbim´den senin şefaatini diliyorum. Sonra şu şiiri okudu:

Ey yeryüzünün düzlüğünde kemikleri gömülenlerin en hayırlısı!...

O kemiklerin pak ve hoşluğundan bütün yeryüzü ve tepeler pâkve hoş olmuştur.

İçinde bulunduğun kabre benim nefsim feda olsun... İffet de oradadır, cömertlikde oradadır, kerem de...

Sonra A´rabî dönüp gitti. Gözlerime uyku çöktü de rüyada Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Selîem´i gördüm, Bana dedi: "Ey Utbî! O A´rabî´ye yetiş de ona müjde ver ki, Allah Tealâ kendisini bağışlamıştır."

Derleme @erolkaranet - 09.02.2020
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.