@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Evin huzuru için okunacak dualar

"Dualarımız olmazsa Rabbimiz bize nasıl kıymet versin" (Furkan-77) ayeti, duanın ne kadar büyük kudretli olduğunu belirtmektedir.

Bu dualar Allah Teala'ya imanın kanıtıdır.

Sevgili kardeşlerimiz, herkes zaman zaman ailemizle tartışmalara gireriz. ve farklı huzursuzluk yaşarız. Bu huzursuzlukları bizlerden arındırabilmek için Yüce Allah'tan yardım isteyiniz. Aile içerisinde sürekli huzursuzluk ve çekişmeler oluyordur. Bu aile huzurumuzu yeniden geri kazanabilmemiz için sizler ile paylaşacağımız dualarımızla evinizde huzuru ve mutluluğu tekrar bulabileceksiniz.

Eşimizle aramızı bir türlü düzeltemiyoruz ya da düzelttikçe yeni sorunlar üstüne ekleniyor olabilir. Nazar değiyor belki göze geliyor olabilirsiniz. Severken hiç yoktan yere kavgaların büyük ihtimal nedeni bu olsa gerek. Yoksa başka açıklaması kalmıyor. Eğer böyle sorununuz derdiniz var ise aşağıdaki duayı yalnızken okuyarak Allah'tan eşinizle aranızı düzeltmesi için yardım isteyin.

Aile bireylerinin yaşadığı bunalımı ve ruhi huzursuzluğu üzerinizden atabilmeniz için oldukça güçlü etkileri bilinmektedir. Aile fertlerinin sıkıntılı anlarında, rahatlamaları, huzuru bulmaları için okuyacakları dualardır.

Aile saadetinizin artması ve huzurunuzun çoğalabilmesi için şu şekilde telkinde bulunabilirsiniz.

Yaradan Rabbim, filan annesinin kızı veya oğlu filan ile bana saadet ve huzur nasip eyle. Muhabbetimizi ve gönüllerimizi tatlandır, bir et, bizleri birbirimize sevdir.

Allah herkesin dualarının kabulünü verir inşallah. Hayırlı dualar dileğiyle.

Karı Koca Arasındaki Çıkan Huzursuzlukları Dindirmek İçin Dua :

La İlahe İllallahül Vedud , La İlahe İllellahür Raüf. Yukarıdaki Zikir Sabah Ve Akşam Namazlarından Sonra 251 Defa Çektiğinizde Eşinizle Aranızdaki Kötü Durumlar Allahın İzniyle Sona Erecektir.

Aile Ortamında Huzur Bulamayanlar İçin Dua.

Öncelikle Bu Durum Arasında Kalmış Kişinin Bir Fatiha Suresi ve 3 Defa İhlas Suresi Okuması ve Hz.Muhammed Efendimizin sav ruhuna Hibe Etmesi Gerekir.

Daha Sonra Yapmamız Gereken Aşağıdaki Zikiri Çekmek Olacak.

Hasbiyallahü La İlahe İlla Hü Aleyhi Tevekkeltü ve Hüve Rabbül Arşil Aziym.

Elhamdülillêhillezî yümsiküssemêvêtisseb’a en takaa alel ardi illâ biiznih, hasbiyallahu lâ ilâhe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbul arşil azîm ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm... 

Aile Huzuru İçin Dua,

41 defa okunursa aile arasında muhabbet meydana gelir. 

 "Bismillahirrahmanirrahim" Ve elkaytü aleyke mehabbeten minni. (Anlamı; Ey Musa! Sevilmen ve benim nezaretimde yetiştirilmen için. sana kendimden sevgi verdim.)

Bir kişi eşini çok seviyor ve ondan yeteri kadar sevgi göremiyorsa

Bir bardak suya 786 kere "Besmele" okuyup suya üfler ve o suyu eşine içirirse Allah'ı Teala'nın izniyle ona karşı muhabbeti kazanır.
"Bismillahirrahmanirrahim"
Ya kaviyyü, Ya Ganiyyü, Ya Vefiyyü, Ya Azizü, Ya Rahimü. Ya Rrabbi. Ya zel arşil mecid. Ya fa'alün lima yüridü bi'l hakkı e'ınna birahmetika Ya Erhamer-rahimin.

Deyip, her seferinde bir bardak suya üfler ve o suyu her gün eşine içirirse, Allah'ı Teala'nın izniyle aralarındaki soğukluk kalkar.

"Bismillahirrahmanirrahim"
İnna a'taynakel-kevser fe-salli-rabbike venhar inne sanı eke hüvel ebter.

Anlamı; Biz sana kevseri verdik, o halde sen de Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Asıl zürriyetsiz olan, sana buğzedenin kendisidir.
"Bismillahirrahmanirrahim"
Euzü bi kelimatillahi't-tammati min gadabihi ve şerri ibadihi ve min hemezati'ş-şeytani ve en yahdurun.

Anlamı; Allah'ın bana kızmasından, kulların kötülüklerinden, şeytanın vesveselerinden ve bana kurduğu tuzaklardan Allah'ın tam kelimelerine sığınırım.
Hz. Halid bin Velid (ra) bir gün Peygamber Efendimiz'e gelerek; "Ya Rasulallah, içimde korku ve sıkıntı var, insanlardan uzaklaşmak istiyorum." dedi. Peygamber Efendimiz (sav) O'na. "Yatacağın zaman bu duayı okursan, o hallerden kurtulursun." buyurmuştur.
"Bismillahirrahmanirrahim"
Sübhane'l-meliki-kuddüsi rabbi'l-melaiketi ve'r-rühi celelte's-semavati ve'l-arda bi'l-izzeti ve'l-ce-berut.

Anlamı; Meleklerin ve ruhun rabbi Melek ve Kuddus Allah'ım, Sen göklere ve yeryüzüne izzet ve ceberutunla tecelli ettin.

"Bismillahirrahmanirrahim"
Hasbiyellahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym.

Yedişer defa okuyan kimse, mesud bir aile hayatı geçirir. Dünyanın sıkıntılarından kurtulur. Huzurlu bir hayat elde eder.

"Bismillahirrahmanirrahim"
Allahumme cennibni munkeratil-ahlakı vel-ehvai vel-esvai vel-edvai.
Anlamı; Allah'ım! Kötü ahlaktan, nefsani arzulardan, kötü işlerden ve ayıp şeylerden beni uzaklaştır.

"Bismillahirrahmanirrahim"
Allahummeğfir-lena zunubena ve zulmena ve hezlena ve ciddena ve amdena ve kullu zalike ındena. Anlamı; Allah'ım! Günahlarımızı, yaptığımız haksızlıkları, saçmalıklarımızı, bilerek ve ciddi olarak yaptıklarımızı bağışla, bunların hepsi bizde mevcuttur.
Yukarıdaki Zikri Sabah Ve Akşam 7 Kere okuyan Kardeşlerimizin Ailesiyle Arasındaki Buzları Allahın İzniyle Çözülecektir. 

Yer Gök Dua İle Yürüdüğünden Bu Dua Ve zikirleri Çeken Kardeşlerimizin İçlerine Kalp Huzuru Dolacaktır .
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.