@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Duanın kabul olduğu kimseler ve yerler

Bazı yerlerde yapılan duaların ve bazı kişilerin yaptığı duaların kabul olma ihtimali daha yüksektir.

Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevi (k.s.)'nin “Netâicu’l İhlâs” adlı eserinde duası kabul olunan kişiler ve duaların kabul mekanları belirtilmiştir.

Duaların Kabul Edileceği Bildirilen Mekânlar

♦ Kâbe’yi ilk gördüğü zaman
♦ Mekke-i Mükerreme’de Harem-i Şerif
♦ Kudüs’te Mescid-i Aksa
♦ Medine-i Münevvere’de Mescidi Nebevi
♦ Tavaf yeri
♦ Mültezem makamı
♦ Kâbe-i Muazzama’nın içi
♦ Zemzem kuyusunun yanı
♦ Safa ve Merve tepeleri, Safa ile Merve arasındaki Sa’y yeri
♦ Arafat Meydanı, Müzdelife, Mina bölgesi
♦ Şeytan taşlama yerleri ve salih insanların kabirlerinin yanı.

Duası Kabul Edilen Kimseler

♦ Sıkıntı ve zorluk içerisinde olan çaresizler
♦ Kâfir, günahkâr ve facir de olsa zulme uğrayan bütün mazlumlar
♦ Çocukları için dua eden baba
♦ Adaletle hükmeden padişah, idareci, salih ve veli kimseler
♦ Ana-babasına hizmette bulunan evlat
♦ Misafir
♦ Oruçlunun iftar vaktindeki duası
♦ Evine dönünceye kadar ve evine döndükten sonrada kırk gün süresince hacının duası
♦ Ehline dönünceye kadar Allah yolunda savaşan gazinin duası
♦ Günahlarına tövbe eden kişi
♦ Müslümanın Müslümana gıyabında, yani arkasından yaptığı dua ki, bu dua en süratli, en çabuk kabul olan duadır.

Kabul Olan Duanın Alametleri
Duanın hemen arkasından hâsıl olan haşyet, ağlama, ağır ürperti, gönülde şimşek gibi aniden parlayan yumuşaklık, peşinden de kalbi sükûnet ve batıni bir iç ferahlığın kaplaması, zahirinde de bir huzur hali ortaya çıkar ki, dua eden kişi, omuzlarından, sanki ağır bir yükün kaldırıldığını hisseder. Ondan sonra Rabbine yönelmeyi, tüm varlığıyla O’na yalvarıp yakarmayı, O’nun huzurunda olmayı ve O’na olan muhabbetini sürdürür, bunlardan gafil olamaz.

Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevi (k.s. )
Duada İhlâsın Neticeleri “Netâicu’l İhlâs”
Tercüme: Dr. Mehmed S. Bursalı
Vuslat Vakfı Yayınları - Tasavvuf – Hikemiyat Serisi: 4
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.