@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Camilerde Ezan Duasında Yapılan Hata..
Aslında camide olsun tek başına evinde, yolda, işyerinde olsun her nerede olursa olsun ezan-ı Muhammedi'yi duyan her Müslümanın ezan duası okumasında büyük bir sevap vardır.
Ancak camilerde yapılan ezan duasında gerek müezzinlik görevi ile yapanlar olsun gerekse meraklı, hevesli kimselerin ezan okunur okunmaz mikrofonu kaparak hemen akabinde yaptığı ezan duası sünnet olan bir uygulama değildir.
Diyanet İşleri Başkanlığı fetva kurulu bu konuda net bir açıklama yapmış olsa da uygulamada bundan vazgeçmeyenlerin sayısı giderek artmaktadır. Ezan duası ezanı duyan herkesin kendi başına yapması gereken dualardandır.  Fetva Kurulu bu konuda "İbadet ve zikirlerde aslolan tevkîfîliktir. Yani Kur’an ve Sünnet’te nasıl belirtilmişse o şekilde uygulanır. Ezan duasında da sünnet olan, kişinin sesini yükseltmeden dua etmesidir. Ancak insanların öğrenmesi için camilerde bazen açıktan okunmaktadır. Bu şekilde insanların öğrenmesi için Hz. Peygamberden nakledilen duaları açıktan okumakta bir sakınca yoktur. Fakat öğrenme gerçekleştikten sonra açıktan okumaya devam etmek uygun olmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 393)." demesine karşın (bakınız) camide ezan duası meraklıları bundan vazgeçmemektedir.
Bunu küçük bir hata olarak kabul edersek, yapılan diğer hata ise ezan bittikten sonra salavat getirilmemesidir. Zira Resullullah aleyhisselam ezan sonrasında ilk önce kendisine salat/selam getirilmesini tavsiye etmiş, ardından dua edilmesini istemiştir.Hatta bu konuda Diyanet'in fetvaları arasında da bu konu gündeme de getirilmiştir.
Din İşleri Yüksek kurulu konu hakkında "Ezandan sonra, Hz. Peygambere (s.a.s.) salavat getirmek sünnet; vesile duasını yapmak menduptur (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 67, 68; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, I, 283)." diyerek açıklamasında şöyle devam etmiştir.
"Bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Ezânı işittiğiniz zaman, onun dediğini tekrarlayın. Sonra bana salât getirin. Çünkü gerçekten kim bana bir defa salât getirirse, Allah onu on rahmet ile anar. Sonra da benim için Allah’tan vesile isteyin. Çünkü vesile Cennet’te bir makamdır ki, ancak Allah’ın kullarından bir kula layık görülmüştür, umarım ki o kul ben olayım. Artık kim benim için Allah’tan vesile isterse, şefaatim ona helal olur.” (Müslim, Salât, 7; Tirmizî, Menâkıb, 1)" ( Bakınız )
Bugün, nedense kadrolu müezzinler olsun müezzinliğe meraklı olan vatandaşlar ezan biter bitmez hemen ezan duasına geçmektedir. Ezan duası sonrasında elfatiha denilmesiyle duyanlar yine salavatı es geçip fatiha okumaktadır. Cemaat fatihayı okurken müezzinin "namaza kalkın" demesi yerine salavat getirmesi de yine ayrı bir hata oluyor ki namaza kalkarken kimse salavat getirmiyor. Okunan salavatta havada kalıyor.
İşin Özü, Ezan okunduktan sonra ezanı okuyan kişi cami içine geçer, Ezan duası yapacaksa önce salavat getirir ardından ezan duası okur ve onun ardından cemaati namaza davet eder. Eğer ezan duası okunmayacaksa müezzin yerine geçtikten sonra direk cemaati namaza davet der.Cemaatte o arada salavatı getiri, ezan duası okur ve namaza kalkar. Akşam namazlarında ise ezan okunduktan sonra yerine gelen müezzin beş dakika sonra kamet okuyarak namaza davet eder. ( Doğrusu Allahın bildiği şekildedir ) ( Diyanet Genelgesi)

EZAN DUASI
Konu ile ilgili olarak Buhârî’de yer alan rivayet şöyledir: “Her kim ezanı işittiğinde ardından;
اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِى وَعَدْتَه
(Ey bu tam davetin ve kılınmak üzere olan bu namazın Rabbi olan Allah’ım! Muhammed’e vesileyi, fazileti ihsan et. Bir de kendisine va’d ettiğin Makam-ı Mahmûd’u verip oraya ulaştır) derse, kıyamet gününde benim şefaatim ona vâcib olur.” (Buhârî, Ezan, 8).
Bazı kaynaklarda, duanın sonuna “sen va’dinden dönmezsin.” ifadesi eklenmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, I, 603, 604). Ezan bittiğinde onu duyanlar bu hadiste ifade edildiği şekilde dua ederler.
Ayrıca “Ezan ile kamet arasında dua reddolunmaz.” (Tirmizî, Salât, 46) hadisi gereği, vesile duasının ardından başka dualar da yapılabilir (Nevevî, el-Mecmû’, III, 118)." açıklamasında bulunmuştur.

Derleme : erolkaranet - 04.02.2020
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.