Type Here to Get Search Results !

Banner

erolkara.net

Cami İçerisinde Cenaze Namazı Kılınabilir miCamide cenaze namazının kılınması Hanefi ve Maliklere göre mekruhtur. Şafii ve Hanbelilere göre mekruh değildir. Bu ikinci görüşün dayandığı hadisin sahih, birinci görüşün dayanağı olan hadisin ise zayıf olduğu ifade edilmiştir.

Şâfıî mezhebine göre camii’de cenaze namazını kılmak sünnettir. Çünkü, Beyzâ isminde bir sahâbiye’nin bir günde iki oğlu vefat etmişti. Ve Peygamber (sav) onların cenaze namazını camii-de kıldırdı (Nihâye al-Muhtâc, c. 3, s. 25).

Hanefî mezhebine göre ise mekrûhtur. Ancak yağmur gibi bir mazeret veya namaz kılanlann ayakkabıları mütenec-cis olursa camii’de cenaze namazını kılmakta beis yoktur. Çünkü cenaze namazıyla diğer namazlar arasında hiç fark yoktur. Sair namazlar temiz olmayan ayakkabıyla kılınmadığı gibi cenaze namazı da kılınmaz. Maalesef buna dikkat eden ve bunu düşünen yoktur.

İbn Abidin bu hususta şöyle diyor: Birçok yerde cenâze, camiin dışında bırakılıp namazı kılınır. Dışarısı kirli olduğu ve namaz kılanların ayakkabıları da temiz olmadığı için cenaze namazı fesâda gider. Bunun için böyle hallerde camiide cenaze namazını kılmakta beis yoktur (Reddü’l-Muhtâr, c. 1, s. 594).

Yorum Gönderme

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

ReklamReklamBilmeniz Gerekebilir