@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Sapık imamlardan kurtulmanın yolu Ehli sünnet vel cemaattirBir hükmün doğru veya yanlış olduğu Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uygun olup olmamakla anlaşılır; çünkü Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uymayan her görüş, yanlıştır.

Her sapık, kendi görüşünün Kur’an-ı kerime ve hadis-i şeriflere uyduğunu ve sapıklığının doğru olduğunu sanır.
Nitekim Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Kur'an-ı kerimdeki misaller, çoğunu küfre sürüklediği gibi, çoğunu da hidayete ulaştırır.) [Bekara 26] (1/ 286)
Ehl-i sünnet itikadı ve diğer doğru bilgiler bilinirse, bunun zıddını savunanların sapık oldukları anlaşılır.
Piyasadaki sapıkların Ehl-i sünnete aykırı görüşlerinden bazıları şunlardır:
01 - Amentü’deki altı esastan birini inkâr etmek, mesela hayır Allah’tan, şer şeytandandır demek veya kaderi inkâr etmek,
02 - Amel, imandan cüzdür demek [Mesela namaz kılmayana kâfir demek.]
03 - İman artıp eksilir demek, [Parlaklığı, kuvveti artıp eksilir demeli.]
04 - Kur’an-ı kerime mahlûk demek,
05 - Allah Arş’ta demek. İstiva kelimesine yanlış mana verip Allah Arş’a oturdu demek,
06 - Kabir sualine, kabir azabına, şefaate, sırata, hesaba veya mizana inanmamak.
07 - Allah gaybı, enbiya veya evliyasına bildirmez demek,
08 - Evliyanın kerametini inkâr etmek,
09 - Eshab-ı kiramın hepsi cennetlik iken, herhangi birini kötülemek,
10 - İki kayınpederi [Hazret-i Ebu Bekir’le, hazret-i Ömer’i] diğer sahabelerden üstün bilmemek. İki damadı [Hazret-i Osman’la hazret-i Ali’yi] sevmemek,
11 - Miracın, ruh ve bedenle birlikte olduğunu inkâr etmek.
12 - Peygamberlerin günah işlediğini söylemek.
13 - Bugün için, dört hak mezhepten birinde olmamak. (Bütün mezhepleri tahkik ederim, doğru olanı alırım) veya (Mezhebe girmeyi caiz görürüm) demek, yani mezhepsizliği de caiz görmek. Dört hak mezhep tabirini kullanmamak.
14 - Dindeki dört delili kabul etmeyip, (Yalnız Kur’an, yalnız Kitap ve sünnet) demek.
15 - Resulullah’tan sonra, nebi gelmez; ama resul gelir demek.
16 - Öldürülenin, intihar edenin eceliyle öldüğünü inkâr etmek.
17 - Peygamberin üstünlüğü, çalışmakla elde edilmiştir demek.
18 - Deccal, Dabbet-ül-arz, Hazret-i Mehdi’nin geleceğine, Hazret-i İsa’nın gökten ineceğine ve diğer kıyamet alametlerinden birine bile inanmamak.
19 - Ahirette de Allahü teâlâ görülmez demek.
20 - Kâfirler Cehennemde sonsuz kalmaz, Cehennem ebedi değildir demek.
21 - (Günahkâr müminler Cehenneme girmez, Cehenneme giren hiç çıkmaz) demek.
22 - Mest üzerine meshi caiz görmemek.
23 - Sultana [devlete] isyanı caiz görmek.
Sapıkların dine aykırı diğer görüşleri:
01 - Yahudiler de, Hıristiyanlar da cennete girecek demek.
02 - La ilahe illalah diyen cennete girer, Muhammedün resulullah demeye gerek yok demek.
03 - (Deccal bir akımdır, İsa ve Mehdi de manevi şahıs yani ruh olarak gelecek) demek.
04 - Hazret-i İsa, gelince hakiki Hıristiyanlığı yayacak demek.
05 - Hazret-i Mehdi’nin vasıfları uymadığı halde, birilerine Mehdi demek.
06 - İbni Teymiyye’yi, mason Abduh’u, diğer mezhepsizleri ve bid'at ehlini savunmak.
07 - Enbiya ve evliyanın kabirlerine gidip onların hürmetine dua etmek, onlardan yardım istemek caiz değildir demek.
08 - Tesadüf kelimesini kullanmak caiz değildir demek.
09 - Vehhabi olsun, Mutezile olsun, yani bid’at ehli de olsa, herkesi severim demek.
10 - Ruh ölür, ruhlar ve ölüler işitmez demek.
11 - Naylon çoraba meshi caiz görmek.
12 - İslam halifelerini, Osmanlı sultanlarını kötülemek.
13 - Ölmeden önce ruhunu Allah’a ulaştırmak gerekir demek
14 - Kaza namazı kılmak gerekmez demek.
15 - İhtiyaç veya zaruret halinde dört hak mezhepten birini taklit etmeyi kabul etmemek veya her mezhepten kolay gelen hükümle amel etmek.
16 - İslâm âlimlerini kötülemek maksadıyla, kitaplarında uydurma hadis olduğunu söylemek.
17 - Organ nakline haram demek.

(Yukarıdaki bilgiler, Fıkh-ı ekber, Nuhbet-ül-leali, R. Nasihin, Mektubat-ı Rabbani, S. Ebediyye, F. Fevaid’den alınmıştır.)
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.