erolkara.net


Reşat Ekrem Koçu'nun Forsa Halil eserinde (sayfa 11) devrin İstanbul’unun Vefa semtini on altıncı yüzyılın sonlarındaki görünümü tasvir edilmiştir. Tasvirler genellikle nesnel bir yaklaşımla yapılmıştır.

"On altıncı asrın İstanbul’u bugünkü manzarasına hiç bezemeyen bir simaya sahipti. Meselâ Vefa semti, evvela kibar yatağıydı. Bir meydancığın bir yanını, şehrin büyük ve muhteşem binalarından Mimar Sinan yapısı Pertev Paşa Sarayı kaplıyordu… Meydanın bir yanında Pertev Paşa’nın hayır eserlerinin gelir kaynaklarından biri olarak yaptırılmış büyük bir çifte çarşı hamamı. Beri yanda, azıcık geride Şeyh Vefa Camii ve Medresesi, onun az berisinde kiliseden çevrilmiş Molla Güranî Camii, bir iki sokak aşırı Fatih’in hocalarından Molla Hüsrev’in camii… Sonra, Dörtyol ağzı meydandan dağılan, sokaklar üzerinde, hepsi kiremit örtülü geniş saçaklar altında büyüklü küçüklü ahşap evler, konaklar…

Jale Gülgen.. Reşat Ekrem Koçun'nun tarhi romanları incelemesi


Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski