erolkara.net

Türkiye’de özellikle üniversite öğrencisinin çoğunlukta yaşadığı bölgelerde bekara ev yok! Öğrenciye ev yok! Kelimelerini çok fazla sık duyarız. Oysaki esas öğrenciye sahip çıkılması gereken bir durumda bir çok vatandaş evini öğrenciye açmıyor. Bu konuyla ilgili yapılan bir çalışma sonucunda bu tarz alınmış kararlara artık para cezası uygulaması söz konusu.Eskişehir'de bir vatandaş, bir apartmanın yöneticisinin apartman toplantısında "ailesi olmayan öğrenci ve bekâra ev verilmeyeceği" yönünde karar aldığını belirtti. Bu durumun ayrımcılık yasağı ihlali olduğu iddia edilerek şikayet edildi.
Hürriyet Gazetesi'nden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), şikayetçinin başvurusunun Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iletilmesi üzerine konuyu incelemeye aldı. taraflardan biri olan yönetici, apartman toplantısında söz konusu kararın alınma sebebi olarak şikayetçiye ait dairenin büro olarak işletilmesi için ne iş yapacağı belli olmayan, ilgili yerlerden izin alınmamış kişiler tarafından kiralanmış olmasını iddia etti. Karar kapsamında hiçbir zaman uygulanmadığı, başka bir kişinin 10 yılı aşkın süredir tek başına ikamet ettiği iddia edildi.

ÖĞRENCİLERDEN ÇOK ŞİKAYET VAR İDDİASI
Şikayetçi ise apartman yönetimi kararıyla 2014'ten beri evini bekara ve öğrenciye kiralamaması hususunda fiilen uygulanan baskının resmiyete döküldüğü, sözlü ve yazılı olarak muhatap tarafı uyardığı, diğer yandan evinin öğrenciye ve bekara kiralanamayacağı biçiminde olumsuz tanıtıldığı, resmi kayıtlara göre Eskişehir ilinde 60 bin öğrenci bulunduğu ve mağdur sayısının arttığı iddia edilmişti.
Apartman yöneticisi yazılı görüşünde ise şu ifadeleri kullandı: “Apartmanda daha önce yaşayan öğrencilerin aidatı ödememeleri, aşırı gürültü çıkarmaları gibi nedenlerle bu öğrencilere yönelik çok fazla şikayetin olduğu, bu gibi nedenlerle böyle bir karar alındığı ancak mezkur apartman toplantısı kararının bağlayıcı bir karar olmadığı, sadece dilek, temenni veya tavsiye niteliğinde olduğu, 2016-2017 yılları arasında şikâyetçinin evinde inşaat işçisi olduklarını bildikleri kişilerin kaldığı, bunlara yönelik herhangi bir engellemede bulunmadıkları iddia edilmiştir”

AİHM’Yİ HATIRLATTI
TİHEK kararında ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki “ayrımcılık yasağını” hatırlatılarak “Sözleşme tarafından tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanmada, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya diğer görüş, etnik veya sosyal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet, doğum veya diğer statülerin herhangi birinden kaynaklı olarak ayrımcılığın yapılamayacağı belirtilmektedir” sözleri yer aldı.. TİHEK kararında özetle şu ifadelere yer verildi:

1000 TL
“Apartman karar defterinden net olarak anlaşılan bu kararın 6701 Sayılı Kanuna açıkça aykırılık teşkil ettiği değerlendirmesiyle, muhataba para cezası uygulanabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan mevzuat ve gerekçeler çerçevesinde; yönetici tarafından, güvence altına alınan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine, yönetici hakkında bin Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanmasına, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yoluna başvurulabileceğine oyçokluğuyla karar verilmiştir.”

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski