@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz.Yakup (a.s) KabirleriKudüs'te Ziyaret Edilecek Kabirler -  Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz.Yakup (a.s) Kabirleri


Halilürrahman Camii;

Yahudi, Hıristiyan ve Müslümanlar için önemini altındaki Mahpela Mağarası’ndan alıyor. Bu mağarada Hazreti İbrahim’in, oğlu Hazreti İshak’ın, onun oğlu Hazreti Yakup’un, Hazreti İbrahim’in ilk eşi Hazreti Sare ve Hazreti İshak’ın eşi Hazreti Rifka’nın mezarları bulunuyor. Yahudiler bu üç peygamberi dinlerinin atababaları kabul ettiklerinden mağaraya ‘Atababalar Mağarası’ da diyorlar. ( Tüm peygamberlere selam olsun )

Caminin girişindeki ilk kabir Hazreti Sara validemize ait. Halen Müslümanların namaz kıldıkları bölümde ise Hazreti İshak ve eşinin kabirleri bulunuyor. Caminin kuzey batı köşesinde ise peygamberlerin atası hazreti İbrahim’in kabri bulunuyor.

Hazreti İbrahim ile Hazreti Sara validemizin kabirlerinin yarısı cami kısmında diğer yarısı ise sinagog kısımda bulunuyor. Her iki dinin mensupları ziyarete geldiklerinde arada duvar olduğundan birbirlerini görememektedirler. Ancak demir parmaklıklar arkasında kabirleri görebilmekteler. Müslümanlar ve Yahudiler ziyaret esnasında birbirlerinin seslerini ise duyabilmekteler. Hazreti İshak ve eşinin kabirleri cami tarafında bırakılmış.


Buna karşılık Hazreti Yakup ile eşinin kabirleri ise Sinagog bölümde kalmış. Yahudilerin hazreti Yakup’u tercih etmelerinin çok önemli bir nedeni var. Yahudilerin tahrif ettikleri Tevrat’ta, Hazreti Yakup’tan İsrail olarak bahsedilmektedir. Dolayısıyla onlara göre İsrailoğulluluk Hazreti Yakup ile başlamaktadır.

Hazreti Yusuf’un mezarının da burada olduğu yönünde bir inancın korunmuş olduğunu hatırlatıyor. İsrailiyat  kaynaklarına göre, Hazreti Yusuf Mısır’da vefat edeceği zaman neslinden gelip Beni İsrail’i ata topraklarına geri götürecek olan Hazreti Musa’ya kendi naaşını da yanında götürmesi vasiyetini bırakmış. “Nablus’ta bulunduğu söylenen Hazreti Yusuf Kabri’nin Peygamber Hazreti Yusuf ile alakası yok. Osmanlı döneminde yaşamış Şeyh Yusuf adında birinin kabrini Yahudiler bu şekilde kendilerine mal etmeye çalışmışlar.” deniliyor


Bugün Atababalar Mağarası’na kimse giremiyor. Çünkü mağaranın üstünde bugünkü hâlini Selahaddin Eyyubi döneminde almış olan Halilürrahman Camii bulunuyor. Camide mağaradaki kabirlere karşılık gelen lahitler bulunuyor.

BENİ İSRAİL’İN ANNESİ: RAHEL

Beytüllahm’daki Rahel Türbesi’nin Müslümanlar için anlamı Halilürrahman Camii’nden biraz farklı. Müslümanlar Rahel’e bir peygamber hanımı olmasından dolayı, Yahudiler ise onu
Beni İsrail’in annesi olarak kabul ettikleri için saygı duyuyor. Eski Ahit’in anlatısına göre Hazreti Yakup (Bir ismi de İsrail olduğundan evlatlarına Beni İsrail deniyor) Lea ve Rahel adında iki kız kardeşle evleniyor. Yakup Aleyhisselam’ın Lea ve diğer eşlerinden on çocuğu, Rahel’den de Hazreti Yusuf ve Hazreti Bünyamin Aleyhimüsselam doğuyor. Rahel’e Hıristiyanlar da Hazreti İsa Hazreti Yusuf’un soyundan olduğundan hürmet gösteriyor.


Caminin içinde Hazreti İshak ve eşi Hazreti Rifka’nın lahitlerin Müslümanların, Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf’a atfen yapılmış olan lahit Yahudilerin tarafında kalıyor. Hazreti İbrahim ve Hazreti Sare’ye atfedilen lahitler ise iki penceresinden Yahudilerin, iki penceresinden Müslümanların bakabilecekleri şekilde ortada bırakılıyor.

Ramazan ve Kurban bayramlarında Müslümanlar Yahudi tarafını, Yahudilerin bayramlarında da Yahudiler Müslüman tarafını ziyaret edebiliyorlar. Ancak cami genel olarak ağır bir İsrail askerî kontrolünde tutuluyor. Müslümanlar vakit namazları için camiye girerken bile röntgen cihazlarından geçiyor, iki defa kontrol ediliyor ve cami içinde de sürekli olarak kameralarla takip ediliyorlar
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.