@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Hanefi mezhebinden olan kişi nur cemaatinin olduğu yerde cemaatle nasıl namaz kılar

Nur cemaatinin kurucusu (Nurculuk, büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursinin yazdığı Kur’an tefsiri olan Risale-i Nur etrafında meydana gelen İslami bir hareket olup, Nur risalelerini benimseyerek okuyanlara “nurcu” denilmiş, bu tabir az da olsa nurcuların müellifince de kullanılmıştır ) Üstad Saîd Nursî Hazretleri Şâfiî’dir.
Bunun için ibadetlerinin Şafii mezhebine göre yaptığından ona tabi olanların çoğu bilerek ya da bilmeyerek onun yaptığı ibadet şekline göre ibadetlerini yapmaktadır.
Bu da şafii mezhebinde olanlar haricindekilerin yanılmalarına neden olmaktadır.
Normalde şafi mezhebinde olmayanların bu cemaatle birlikte ibadet etmeleri halinde özellikle şuna dikkat etmesi gerekir.
Hanefi mezhebine göre amel etmeleri gerekir. Mesela nur cemaatiyle toplu halde namaz kılarken imamın arkasında Fatiha ve sure okunması gerekmez. Sünnetlerin de kılınması gerekir.
Şafiilerin çoğunlukta olduğu bir cemaatte, imam da Şafii mezhebine mensup olduğunda, Hanefi olan kimsenin imama uymasında bir sakınca yoktur. Fazladan herhangi bir şey yapması da gerekmez. Kendi mezhebinin kurallarına göre namazını kılar. İmamın bazı küçük farklılıklarla kılıyor olması, Hanefi olan kimsenin namazını etkilemez.
Cemaatle namaz kılarken tabi olmasına rağmen tek başına kıldığında hanefi mezhebi kurallarına riayet etmesi gerekir.
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.